Všechny naše kurzy rádi připravíme na klíč přímo pro vás, přesně podle vašich představ a potřeb. Aktuálně vypsané termíny veřejných kurzů najdete zde.

Kroky k naplnění individuálního plánu pomocí metody CESTA

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová

Akreditováno pod názvem: CESTA – Plánujeme alternativní zítřky s nadějí
Číslo akreditace: A2020/1138-SP/PC/PP/VP

Stojíte před velkým úkolem – pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci naplnit přání, které se běžně označuje jako nesplnitelné nebo těžko dosažitelné. Co s tím? Mohla by Vám pomoci tradiční a hojně používaná metoda konceptu plánování zaměřené na člověka CESTA v originále zvaná PATH – Planning Alternative Tommorows with Hope, tj. Plánujeme alternativní zítřky s nadějí.

Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický. Po teoretickém uvedení a názorných příkladech se budete metodu učit používat na modelových příkladech.


Jak získat podklady pro individuální plán pomocí metody MAPA

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová

Akreditováno pod názvem: MAPA – Tvoříme akční plány
Číslo akreditace: A2020/1140-SP/PC/PP/VP

Co můžete udělat, když nevíte kudy kam? Můžete se třeba podívat na mapu a zjistit, kde stojíte a kam se chcete dostat a kam nikoli. A právě MAPY leží v centru pozornosti tohoto kurzu, kde Vás naučíme, jak si vytvořit dobrou mapu, abyste byli schopni pomoci lidem, se kterými pracujete, pohnout se z místa. MAPY – v originále MAPs – Making Action Plans, tj. Tvorba akčních plánů – patří ke klasickým a nejpoužívanějším metodám konceptu plánování zaměřené na člověka.

Naučíte se používat jeden z klasických nástrojů plánování zaměřeného na člověka. Zjistíte, jak je důležité pojmenovat nejen sny člověka ale také noční můry a obavy. Naučíte se využívat pro individuální plánování životní cestu člověka a silné jeho stránky a pochopíte jak s pomocí mapy naplánovat konkrétní kroky ke zlepšení nepříznivé sociální situace člověka. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický, po teoretickém uvedení a názorných příkladech se účastníci budou učit tuto metodu používat tak, aby ji uměli pak použít ve své práci.


Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Talich, Veronika Škopová, Jan Strnad, Tereza Bártová

Hodnocení míry potřebné podpory

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová

Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v on-line prostoru

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Štěpán Matuška, Jana Loskotová


Jak poskytovat podporu při rozhodování

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová, Jan Talich

Sociální pracovník v soudní síni

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Talich, Jan Strnad, Veronika Škopová, Jana Janů, Lenka Frýdková


Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi

Počet hodin: 16
Cena: 3 400 Kč
Lektoruje: Radka Čebišová

Jak ustát manipulativní chování

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová, Xénia Paličková Křížová


Alternativy k omezení svéprávnosti

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová, Tereza Bártová, Lenka Skálová, Jan Talich, Jan Strnad, Jana Janů, Lenka Frýdková


Konstruktivní přístup k řešení konfliktů

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Xénia Paličková Křížová


Kruhy podpory

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Jana Loskotová


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Počet hodin: 150
Cena: 9 900 Kč
Lektoruje: tým lektorů ve složení: Rela Chábová, Soňa Holúbková, Bohumila Baštecká, Lenka Skálová, Radka Čebišová, Iva Fryšová, Jan Strnad, Jan Talich


Bezpečí a svoboda? Umění práce s rizikem v sociálních službách

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Iva Fryšová, Veronika Škopová, Jana Loskotová


Osobní dokumentace v sociálních službách

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Talich, Jan Strnad, Tereza Bártová


Individuální plánování v sociálních službách (koncept Plánování zaměřené na člověka)

Počet hodin: 24
Cena: 5 100 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová


Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Pavla Baxová, Lucie Soukupová, Jan Talich, Iva Fryšová

Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce

Počet hodin: 16
Cena: 3 400 Kč
Lektoruje: Štěpán Matuška, Jana Loskotová, Blanka Šimková, Martin Lubojacký, Anna Kaucká, Iva Fryšová, Jana Bálintová

Praktická dílna - podpora v komunikaci

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Radka Čebišová

Práva, povinnosti a odpovědnost

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Strnad, Tereza Bártová, Lenka Frýdková


Preterapie - základní kurz

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová


Problémové chování - začarovaný kruh a kudy z něj ven

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Iva Fryšová, Rela Chábová, Veronika Škopová

Profil na jednu stránku – jak lépe poznat člověka a poskytnout mu efektivní podporu

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová


Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Talich


Rozhodování s podporou v praxi

Počet hodin: 24
Cena: 5 100 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová

Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Rela Chábová


Svéprávnost a opatrovnictví

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Jan Strnad, Tereza Bártová, Lenka Frýdková


Úprava textů pro snadné čtení

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Lenka Frýdková, Klára Silovská

Základy facilitace – jak umět vést porady a setkání

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová, Jana Bálintová


Grafický záznam jednání a schůzek

Počet hodin: 8
Cena: 1 950 Kč
Lektoruje: Veronika Škopová, Jana Janů