Všechny naše kurzy rádi připravíme na klíč přímo pro vás, přesně podle vašich představ a potřeb.
Aktuálně vypsané termíny veřejných kurzů najdete zde.

Sociální práce

Bezpečí a svoboda? Umění práce s rizikem v sociálních službách
Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
Hodnocení míry potřebné podpory
Individuální plánování v sociálních službách (koncept Plánování zaměřené na člověka)
Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v online prostoru
Jak poskytovat podporu při rozhodování
Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi
Jak to chodí ve vztazích? Sexuální osvěta pro lidi se zdravotním postižením
Jak získat podklady pro individuální plán pomocí metody MAPA
Kroky k naplnění individuálního plánu pomocí metody CESTA
Kruhy podpory
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Osobní dokumentace v sociálních službách
Plánování zaměřené na člověka – úvod do tématu
Podporované zaměstnávání
Praktická dílna – podpora v komunikaci
Preterapie – základní kurz
Případová sociální práce
Problémové chování – začarovaný kruh a kudy z něj ven
Profil na jednu stránku – jak lépe poznat člověka a poskytnout mu efektivní podporu
Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením
Rozhodování s podporou v praxi
Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
Sociální práce zaměřená na člověka jako prevence tzv. problémového chování
Standardy kvality sociálních služeb
Úprava textů pro snadné čtení
Základy arteterapie pro sociální služby

Soft skills

Grafický záznam jednání a schůzek
Jak ustát manipulativní chování
Konflikty, vztahy a komunikace na pracovišti
Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
Základy facilitace – jak umět vést porady a setkání

Právní tematika

Alternativy k omezení svéprávnosti
Práva, povinnosti a odpovědnost
Sociální pracovník v soudní síni
Svéprávnost a opatrovnictví

Modulové programy

Jak se dostat mezi lidi
Jak si nastavovat osobní hranice
Pomůcky k samostatnosti – hospodaření s penězi, vaření, péče o domácnost
Sebeobhájci: nic o nás bez nás
Spolupráce s rodiči / příbuznými dospělých uživatelů sociální služby

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář – mám zájem o kurz na klíč