Všechny naše kurzy rádi připravíme na klíč přímo pro vás, přesně podle vašich představ a potřeb. Aktuálně vypsané termíny veřejných kurzů najdete zde.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Počet hodin: 150
 • Lektoruje tým lektorů ve složení: Rela Chábová, Soňa Holúbková, Bohumila Baštecká, Lenka Skálová, Radka Čebišová, Iva Fryšová, Jan Strnad, Jan Talich
 • Akreditováno pod názvem: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Číslo akreditace: A2020/1237-PK

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.


Základy facilitace – jak umět vést porady a setkání
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Jana Bálintová
 • Akreditováno pod názvem: Základy facilitace
 • Číslo akreditace: A2020/1137-SP/PC/PP/VP

Ocitáte se často v pozici, kdy se od vás očekává, že vyřešíte problém? Že najdete řešení zapeklité situace? Že vyvedete účastníky setkání ze slepé uličky? Že pomůžete najít a prosadit správná rozhodnutí? Schopnost úspěšně vést skupinu nevyplývá automaticky z vedoucí funkce a ani z pozice manažera v organizaci. Nestačí dlouholetá znalost vašeho oboru, zkušenosti z praxe nebo obrovská motivace. Co tedy udělat? Podpořte vaši kompetenci vedení skupiny a přijďte na náš kurz. Naučí vás vést setkání více osob, které má jasný cíl a strukturu. Nasměruje vás na cestu, která vede od problému k řešení a od konfliktu k dohodě. Kurz Základy facilitace je přirozeně v souladu s principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka.

Co se na kurzu naučíte

 • Odhadnout, kdy je facilitace vhodná, jak se na ni dobře připravit a jak stanovit cíle setkání.
 • Porozumíte roli facilitátora a základním facilitačním dovednostem.
 • Získáte informace potřebné k tomu, abyste se dokázali na facilitaci připravit a úspěšně ji vést.
 • Zjistíte, jak podpořit skupinu při společné cestě k výsledku a jak rozdělit specifické úkoly mezi její členy.
 • Naučíte se, jak dělat a jak nedělat záznam ze setkání.
 • Odnesete si konkrétní praktické techniky ke zlepšení průběhu setkání založené na principech myšlení zaměřeného na člověka.
 • Vyzkoušíte si facilitaci v menších skupinkách a ověříte si tak svoje facilitační předpoklady.


Úprava textů pro snadné čtení
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Lenka Frýdková, Klára Silovská
 • Akreditováno pod názvem: Úprava textů pro snadné čtení
 • Číslo akreditace: A2022/0406-SP/PC/PP/VP

Snadné čtení využijete všude při práci s lidmi s mentálním postižením. Texty ve snadném čtení jsou užitečné například při tvorbě individuálních plánů, manuálů, informačních textů, ale i různých pravidel spolupráce, obsahu smluv atd. Texty ve snadném čtení usnadní lidem s mentálním postižením pochopit jinak složité a dlouhé texty a vy si tak budete jisti, že vámi předávané informace jsou srozumitelné.  

Co se na kurzu naučíte?

Lektor vám představí možné využití textů ve snadném čtení, ukáže konkrétní příklady a představí pravidla a zásady při převádění textů do snadného čtení. S lektorem či jeho pomocníkem společně projdete celým procesem úpravy textu, přičemž každý krok si budete moci sami vyzkoušet a dokonce jakýkoli vámi používaný text, do snadného čtení, na kurzu upravit. Na závěr dostanete zpětnou vazbu k vašemu textu. Na tomto kurzu získáte hlavně chuť upravovat texty do snadného čtení, protože si tím zjednodušíte svou každodenní práci a lidé se zdravotním postižením vám lépe porozumí.

Grafický záznam jednání a schůzek
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Jana Janů
 • Akreditováno pod názvem: Základy grafické facilitace
 • Číslo akreditace: A2020/1145-SP/PC/PP/VP

Grafický záznam zachycuje mluvené slovo do grafické podoby. Díky němu lze i složité procesy komunikovat velmi přehledně, jednoduše a názorně. Grafický záznam dokáže lépe zachytit pocity, emoce, zdůraznit klíčové situace. Využijete ji zejména na plánovacích schůzkách v rámci individuálního plánování, ale také při poradách, konferencích či při prezentaci vaší organizace.

Co se na kurzu naučíte:

 • Seznámíte se s metodou, pravidly a technikami grafického záznamu (grafické facilitace).
 • Porozumíte významu a využití grafické facilitace, naučíte se, jak tuto metodu zapojit do své současné praxe.
 • Naučíte se používat základní techniky grafické facilitace a rozvinete je v dovednost zachytit emoce, děje i složitý průběh diskuze, jednání či schůzky.
 • Pochopíte, jak mozek zpracovává vizuální informace, jak lze podpořit jejich pochopení a zapamatování.
 • Objevíte nové způsoby komunikace a prezentování souvislostí.
 • Procvičíte si třídění dostupných informace a jejich zaznamenání srozumitelným způsobem.
 • Poradíme vám, jak si rozvrhnout práci, abyste složitý multitasking grafického zápisu zvládli, a také co udělat, když se něco nedaří.
 • Získáte spoustu praktických tipů a triků z praxe, kromě toho také návod, jak grafickou facilitaci trénovat a jak se v ní postupně zlepšovat.


Kroky k naplnění individuálního plánu pomocí metody CESTA
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová
 • Akreditováno pod názvem: CESTA – Plánujeme alternativní zítřky s nadějí
 • Číslo akreditace: A2020/1138-SP/PC/PP/VP

Stojíte před velkým úkolem – pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci naplnit přání, které se běžně označuje jako nesplnitelné nebo těžko dosažitelné. Co s tím? Mohla by Vám pomoci tradiční a hojně používaná metoda konceptu plánování zaměřené na člověka CESTA v originále zvaná PATH – Planning Alternative Tommorows with Hope, tj. Plánujeme alternativní zítřky s nadějí.

Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický. Po teoretickém uvedení a názorných příkladech se budete metodu učit používat na modelových příkladech.


Jak získat podklady pro individuální plán pomocí metody MAPA
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová
 • Akreditováno pod názvem: MAPA – Tvoříme akční plány
 • Číslo akreditace: A2020/1140-SP/PC/PP/VP

Co můžete udělat, když nevíte kudy kam? Můžete se třeba podívat na mapu a zjistit, kde stojíte a kam se chcete dostat a kam nikoli. A právě MAPY leží v centru pozornosti tohoto kurzu, kde Vás naučíme, jak si vytvořit dobrou mapu, abyste byli schopni pomoci lidem, se kterými pracujete, pohnout se z místa. MAPY – v originále MAPs – Making Action Plans, tj. Tvorba akčních plánů – patří ke klasickým a nejpoužívanějším metodám konceptu plánování zaměřené na člověka.

Naučíte se používat jeden z klasických nástrojů plánování zaměřeného na člověka. Zjistíte, jak je důležité pojmenovat nejen sny člověka ale také noční můry a obavy. Naučíte se využívat pro individuální plánování životní cestu člověka a silné jeho stránky a pochopíte jak s pomocí mapy naplánovat konkrétní kroky ke zlepšení nepříznivé sociální situace člověka. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický, po teoretickém uvedení a názorných příkladech se účastníci budou učit tuto metodu používat tak, aby ji uměli pak použít ve své práci.


Sociální pracovník v soudní síni
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich, Jan Strnad, Veronika Škopová, Jana Janů, Lenka Frýdková
 • Akreditováno pod názvem: Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti
 • Číslo akreditace: A2020/1134-SP/VP

Jako profesionál v sociální sféře se můžete snadno dostat do situace, kdy se člověk, se kterým pracujete, stává účastníkem soudního řízení týkajícího se jeho svéprávnosti a opatrovnictví. Soudní síň pro vás může být cizí prostředí, ve kterém se potřebujete zorientovat, abyste mohli poskytovat dobrou a účinnou pomoc chránící práva člověka s postižením v duševní oblasti. Dvojice lektorů (právník a sociální pracovník) vám pomůže najít potřebnou jistotu.

Co se na kurzu naučíte

 • Provedeme vás jednotlivými etapami soudního řízení tak, abyste porozuměli své roli a kompetencím ve vztahu k soudnímu řízení. Seznámíme vás s možnostmi i způsoby dokazování a s použitím jednotlivých právních nástrojů.
 • Budete vědět, jak se připravit se na soudní řízení – zejména najít a zformulovat úderné argumenty (např. ve vztahu ke znaleckému posudku), vysvětlíme vám, jak se odvolat.
 • Pomůžeme vám najít cestu, jak složité právní záležitosti převést do srozumitelného sdělení, které si zachová podstatu.

Jak ustát manipulativní chování
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Xénia Paličková Křížová
 • Akreditováno pod názvem: Jak ustát manipulativní chování
 • Číslo akreditace: A2020/1144-SP/PC/PP/VP

V různých situacích a s různými lidmi komunikujeme různými způsoby. Zdravě, láskyplně, s respektem, nebo manipulativně, agresivně, s despektem. Jak se projevuje manipulace ve vašem životě a v práci? Podívejte se na pozici manipulátora i manipulovaného – z pohledu člověka v pomáhající profesi a také z pohledu člověka, kterému se služba poskytuje. Oba se totiž vědomě či nevědomě mohou ocitnout ve zmanipulovaných vztazích. Je důležité vědět, jakým způsobem pracujeme s druhými lidmi a jak působíme na ty, kteří využívají naši sociální službu. Jestli manipulujeme či motivujeme, jakým způsobem dosahujeme svých cílů a jak reagujeme na potřeby druhých.

Co se na kurzu naučíte

 • Zjistíte, co je manipulace, kde se vyskytuje a jak se projevuje.
 • Rozeznáte formy zvolené komunikace u sebe a u druhých.
 • Naučíte se hledat a zkoumat motivy vedoucí k manipulativnímu chování.
 • Pochopíte souvislosti mezi situací člověka a jeho chováním.
 • Objevíte, jak je v manipulaci důležité sebevědomí a vztah samého k sobě.
 • Poznáte význam osobních hranic. Někdo je nedokáže vytyčit, jiný zase respektovat. Odpovíte si na otázku: kdy si mohu být jistý tím, že nemanipuluju a nejsem manipulován?
 • Ovládnete zdravé komunikační prostředky k tomu, abyste naplnili své potřeby či potřeby lidí, pro které pracujete, se kterými pracujete, či se kterými žijete.
 • Budete mít možnost začít upřednostňovat motivační prostředky před manipulativními.
 • Získáte náhled na svou dosavadní práci a tipy k ozdravení pracovních vztahů,  zvládání náročných situací v práci i doma.

Alternativy k omezení svéprávnosti
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Tereza Bártová, Lenka Skálová, Jan Talich, Jan Strnad, Jana Janů, Lenka Frýdková
 • Akreditováno pod názvem: Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti
 • Číslo akreditace: A2021/0412-SP/PC/PP

Provedeme vás novými nástroji občanského zákoníku, které slouží jako mírnější varianty k omezení svéprávnosti. Omezení svéprávnosti představuje krajní možnost a v mnoha případech k ochraně člověka s postižením postačí právě mírnější varianty rozhodování s podporou.

Co se na kurzu naučíte

 • Podrobně se seznámíte s jednotlivými nástroji občanského zákoníku, které slouží jako mírnější varianty k omezení svéprávnosti (smlouva o nápomoci, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti), jejich využitím, výhodami, ale i úskalími.
 • Prakticky si osvojíte, jak a jaký nástroj pro konkrétního člověka vybrat, seznámíte se s materiály ve snadném čtení a s dalšími pomůckami, které usnadňují porozumění lidem s postižením.
 • Naučíte se vytvořit „Předběžné prohlášení“, které slouží k zachycení vůle člověka pro případ ztráty schopnosti samostatně právně jednat.
 • Vyzkoušíte si, jak podpořit člověka ve výběru vhodné možnosti a jak efektivně pracovat se vzory jednotlivých návrhů.
 • Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe a vzorových ukázkách důležitých dokumentů souvisejících s jednotlivými nástroji. Pracovat se bude taktéž s konkrétními příklady a otázkami, které si přinesete ze své praxe.


Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Xénia Paličková Křížová
 • Akreditováno pod názvem: Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
 • Číslo akreditace: A2021/0222-SP/PC/PP/VP

Konflikty jsou součástí života. Každý z nás se denně ocitá uprostřed mnoha konfliktních situací a málokdo je umí zvládat ke své spokojenosti. Protichůdným názorům se nemůžeme vyhnout ani v sociální práci. Řešíme konflikty v týmu i s lidmi, kterým pomáháme. Kurz oceníte, pokud se chcete vypořádat s konflikty konstruktivně.

Co se na kurzu naučíte

 • Podívat se na konflikt úplně jinýma očima. Rozeznávat chování a formulace, které vedou ke konfliktu a které vedou z něj.
 • Používat konkrétní triky a techniky, které pomohou navigovat konflikt důstojně a bez zraňování sebe i ostatních.
 • Pracovat s emocemi a poznat, kdy a jak si říct o pomoc.
 • V průběhu kurzu si zahrajeme několik důležitých návodných cvičení.
 • Ukážeme si, co trénovat a jakými postupy lze z destruktivního konfliktu udělat konflikt funkční.
 • Zanalyzujeme si cestu od názorové neshody až k otevřené válce a řekneme si, jaké máme možnosti tento vývoj ovlivňovat.
 • Zjistíme, jak v sobě během celého konfliktu probudit člověka místo zvířete, jak správnou navigací šetřit čas i síly, jak se dostat k tomu podstatnému, co se za konfliktem skrývá.


Bezpečí a svoboda? Umění práce s rizikem v sociálních službách
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Iva Fryšová, Veronika Škopová, Jana Loskotová
 • Akreditováno pod názvem: Na člověka zaměřený přístup k riziku
 • Číslo akreditace: A2020/1146-SP/PC/PP/VP

Rizika v sociální práci často vnímáme pouze jako ohrožení. Je dobré si ale uvědomit, že riziko je běžnou součástí našeho života a může být pro člověka i příležitostí naučit se nové věci a dosáhnout svých cílů. Pokud chceme lidem poskytovat dobré služby, musíme umět vyvažovat jejich štěstí a bezpečí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se vnímat riziko nejen negativně, ale vidět v něm i příležitost, analyzovat riziko a najít unikátní strategii k jeho minimalizaci, pracovat tak, aby Vám zbytečně nenarůstala administrativa a současně aby člověk a lidé kolem nebyli vystaveni nepřiměřenému riziku.

Kurz není zaměřen na pravidla šetrné sebeobrany či techniky zvládání agresivního chování.


Práva, povinnosti a odpovědnost
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Strnad, Tereza Bártová, Lenka Frýdková
 • Akreditováno pod názvem: Práva, povinnosti a odpovědnost
 • Číslo akreditace: A2020/1132-SP/PC/PP/VP

Hledáte odpovědi na otázky spojené s odpovědností vznikající ve vazbě na porušení práv a povinností plynoucích ze zákona anebo ze smlouvy o poskytování sociální služby? Zajímá Vás, jak v sociální službě pomáhat lidem naplňovat jejich práva? Odpovědi dostanete od právníka s letitou zkušeností v lidskoprávní oblasti. 

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o právní úpravě týkající se vzájemných práv a povinností poskytovatele a uživatele sociálních služeb, ochrany práv uživatele a otázek odpovědnosti. Naučíte se, jak propojit právní úpravu, teorii a praxi v oblasti práv uživatelů sociálních služeb.

Obsah kurzu

 • Ochrana práv uživatelů sociální služby – odkud základní a občanská práva pramení a jak je nejen neporušovat, ale naplňovat
 • Vymezení práv a povinností uživatele a poskytovatele, co vychází ze zákona, co vtělit do smlouvy apod.
 • Respektování vůle uživatele
 • Opatření omezující pohyb
 • Odpovědnost


Osobní dokumentace v sociálních službách
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich, Jan Strnad, Tereza Bártová
 • Akreditováno pod názvem: Osobní dokumentace v sociálních službách
 • Číslo akreditace: A2020/1130-SP/PC/PP/VP

K povinnostem poskytovatele sociální služby patří mimo jiné i vedení tzv. osobní dokumentace. Je to disciplína opředená mnoha mýty, které Vás často nutí papírovat zbytečně a na úkor přímé práce s lidmi. V našem kurzu Vám lektorská dvojice právník-sociální pracovník pomůže najít cestu, jak „optimalizovat papíry“ a jak obhájit ty, které potřebujete pro bezpečné poskytování služeb.

Co se na kurzu naučíte

Porozumíte právnímu rámci pro vedení osobní dokumentace, zejména odpovědnostem, pravidlům pro nahlížení do osobní dokumentace či nakládání s dokumentací po skončení služby. Pochopíte provázanost účelu a rozsahu osobní dokumentace pro kvalitní a bezpečné služby a dozvíte se, čím je charakteristická dobrá osobní dokumentace. Dostanete odpovědi na řadu souvisejících otázek, např.:  Jak je to v sociálních službách s informacemi o zdraví klientů? Kdy archivovat? Co je to osobní údaj a jak nakládat s citlivým osobním údajem? Jak vést dokumentaci, aby bylo možno předložit ji bez obav k nahlédnutí klientům a jejich blízkým? Jak standardně dělat záznam o poskytnuté službě? Kdy žádat souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy je souhlas nadbytečný? Odnesete si návrh struktury interního předpisu odpovídajícího právním předpisům.


Individuální plánování v sociálních službách (koncept Plánování zaměřené na člověka)
 • Počet hodin: 24
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová
 • Akreditováno pod názvem: Plánování zaměřené na člověka
 • Číslo akreditace: A2020/1133-SP/PC/PP/VP

Chcete, aby vás individuální plánování bavilo a aby bavilo i lidi, kterým pomáháte zvládnout jejich nepříznivou sociální situaci? Chcete, aby to bylo užitečné a smysluplné pro obě strany? Tak právě pro vás je určen kurz Plánování zaměřené na člověka.

Co se na kurzu naučíte?

Poznáte, co plánování zaměřené na člověka přináší lidem v nepříznivé sociální situaci a jejich blízkým a jaký má význam pro profesionály. Naučíte se pomáhat člověku přijít na to, co je pro něj důležité, kam chce směřovat a jakou pomoc a zdroje k tomu potřebuje. Prakticky si vyzkoušíte řadu technik a metod plánování zaměřeného na člověka včetně těch, které vám pomohou při práci s lidmi komunikujícími jinak než verbálně. Naučíte se přirozenou cestou zapojit do plánování rodiny a další blízké lidi svých klientů. Poznáte koncept Plánování zaměřené na člověka, který dává prostor pro tvořivou sociální práci.

Svéprávnost a opatrovnictví
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Strnad, Tereza Bártová, Lenka Frýdková
 • Akreditováno pod názvem: Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
 • Číslo akreditace: A2020/1131-SP/PC/PP/VP

Proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti vašich klientů? Co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete stavět? Zajímá vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl? Co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Jak poskytovanou podporu zasadit do právem uznávaných pozic? Na našem jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

 • Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva.
 • Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného i volebního práva a občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků.


Profil na jednu stránku – jak lépe poznat člověka a poskytnout mu efektivní podporu
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová
 • Akreditováno pod názvem: Profil na jednu stránku
 • Číslo akreditace: A2020/1129 – SP/PC/PP/ VP

V dokumentaci sociální služby je většinou místo, kde popisujeme základní informace o člověku, který naši sociální službu využívá. Je velice důležité, jakým způsobem tyto informace o člověku získáváme a jak je zapíšeme. Až příliš často je dokumentace plná složitých pojmů a nálepek, a samotný člověk se vytrácí.

Profil na jednu stránku je srozumitelně a jednoduše napsaný souhrn základních důležitých informací o člověku a o způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Profil na jednu stránku pomáhá lidem uvědomit si své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité. Dává také možnost toto zprostředkovat ostatním lidem. Můžete jej využít v různých situacích, např. pro nové pracovníky a dobrovolníky k tomu, aby se seznámili s člověkem, pro kterého mají pracovat, pro hledání nové služby, školy, kroužku či práce. Profil na jednu stránku je nástroj z konceptu plánování zaměřeného na člověka a je použitelný pro lidi každého věku, kteří se nacházejí v různých situacích, tj. pro všechny cílové skupiny sociálních služeb.

Co se na kurzu naučíte

Budete znát teoretická východiska a principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a budete vědět, jak je možné je využít při nacházení nových cest k sociálnímu začlenění. Naučíte se vytvořit profil na jednu stránku a porozumíte jeho konkrétnímu využití ve vaší praxi.

I když se může zdát, že vytvoření profilu na jednu stránku je velice snadné, vyžaduje od těch, kteří člověku poskytují podporu, velkou míru empatie a kreativity. Pro to, abychom mohli profil na jednu stránku dělat dobře s jiným člověkem, budeme se jej na kurzu učit dělat sami pro sebe. Budeme se učit, jakým způsobem získávat informace do profilu a jak je srozumitelně zaznamenávat.


Jak poskytovat podporu při rozhodování
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Jan Talich
 • Akreditováno pod názvem: Jak poskytovat podporu při rozhodování
 • Číslo akreditace: A2021/0032-SP/PC/PP

Každý člověk s postižením má ze zákona právo na podporu při rozhodování a právním jednání, jestliže tuto podporu potřebuje. Pokud pracujete s lidmi s postižením v duševní oblasti (s tzv. mentálním postižením, duševní nemocí, demencí apod.) a chcete vědět, jak lidem pomoci jejich právo naplnit, tak se vám určitě bude hodit tento kurz. Seznámíte se s principy i klíčovými technikami.

Co se na kurzu naučíte

Seznámíte se s principy konceptu rozhodování s podporou a se třemi základními stupni  samostatnosti při rozhodování. Poznáte hranici mezi rozhodováním a právním jednáním a naučíte se, jak lidem s postižením v duševní oblasti pomoci vybudovat solidní podporu v obou oblastech s pomocí praktických nástrojů sociální práce.


Preterapie - základní kurz
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová
 • Akreditováno pod názvem: Preterapie – základní kurz
 • Číslo akreditace: A2020/1142-SP/PC/PP

Preterapie vychází z psychoterapeutického na člověka zaměřeného přístupu Carla Rogerse. Pomáhá poskytovat lepší pomoc lidem s nálepkou „nekomunikující“ či „nereagující na terapeutické působení“. Jsou to například lidé s psychózou, Alzheimerovou demencí, těžkým postižením v oblasti intelektu či lidé trpící „dvojí diagnózou“ – takzvaným mentálním postižením a duševní poruchou.

Tento kurz učíme už od roku 2009. Lektorka Rela Chábová je absolventkou dlouhodobého vzdělávacího kurzu vedeného autorem této metody (Garry Prouty) a dalšími uznávanými zahraničními odborníky.

Co se na kurzu naučíte

 • Řekneme si všechno podstatné o preterapii z teoretického i praktického hlediska, povídání podpoříme názornými příklady z praxe.
 • Seznámíte se s pěti typy kontaktních reflexí a jejich kombinacemi, vyzkoušíte si jejich použití v modelových příkladech.
 • Budeme společně hledat, u kterých lidí může být použití těchto reflexí prospěšné.
 • Naučíte se je používat a díky nim u lidí, kterým pomáháte, i posilovat kontaktní funkce v běžných situacích.
 • Popovídáme si o tom, že na člověka zaměřený preterapeutický přístup k lidem je prakticky uplatnitelný a plně slučitelný se strukturálními podmínkami organizací poskytujících sociální služby.


Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce
 • Počet hodin: 16
 • Lektoruje: Štěpán Matuška, Jana Loskotová, Blanka Šimková, Martin Lubojacký, Anna Kaucká, Iva Fryšová, Jana Bálintová
 • Akreditováno pod názvem: Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce
 • Číslo akreditace: A2021/0544-SP/PC/PP

Kurz nabídne ucelené informace o tom, jak podpořit člověka s mentálním postižením při hledání práce. Je zaměřen na předání teoretických znalostí i praktických zkušeností z oblasti individuální podpory lidí s mentálním postižením při hledání a udržení práce, legislativy v oblasti zaměstnanosti i spolupráce se zaměstnavateli. Kurzem vás provede tým lektorů s dlouholetou praxí v poskytování sociálních služeb Podporované zaměstnávání a Tranzitní program

Co se na kurzu naučíte:

 • Jak správně podporovat člověka při hledání práce i po jejím nalezení.
 • Jak postupovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli a jak jim poskytnout potřebnou podporu.
 • Co můžete udělat pro to, aby si člověk zaměstnání udržel.
 • Jak je zaměstnávání OZP legislativně definováno a co to pro zaměstnavatele v praxi znamená.
 • Jaké jsou současné trendy v zaměstnávání OZP.

Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich
 • Akreditováno pod názvem: Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením
 • Číslo akreditace: A2020/1135-SP/PC/PP/VP

„Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás má právo na prožití vlastní sexuality.“ (H. Vykydalová)

Každodenně se potkáváme s projevy sexuality uživatelů našich sociálních služeb a vědomě či nevědomě na ně reagujeme. Tato zpětná vazba je zejména pro člověka s tzv. mentálním postižením velmi důležitým a mnohdy i jediným stavebním prvkem, ze kterého si tvoří představu o své sexualitě. Člověk s tzv. mentálním postižením tedy potřebuje bezpečný a srozumitelný prostor pro prožívání a poznávání své sexuality, který je však jasně ohraničen pravidly a zákonnými normami. Aby pracovník mohl takové prostředí vytvořit, potřebuje se zaměřit na prožívání člověka, na své limity a praktické dovednosti, potřebuje mít dostatek informací o lidské sexualitě, o zákonných normám, o formách práce se sexualitou v sociálních službách a v neposlední řadě mít konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat profesionální a transparentní zázemí v organizaci při práci se sexualitou uživatelů služeb.

Co se na kurzu naučíte

Dostanete podstatné informace k lidské sexualitě a jejímu vývoji, ke specifické situaci u lidí s tzv. mentálním postižením v sociálních službách a k rizikům, které s sebou nese práce se sexualitou. Prakticky si vyzkoušíte mluvit o tématech spojených se sexualitou před skupinou lidí a formou diskuse se střetnete s celou šíří tématu a s různými postoji ostatních členů skupiny. Budete informováni o vybraném obsahu legislativních norem, o možných formách práce se sexualitou v organizaci (respektující jednání a komunikace pracovníka, rozdíl mezi sexuální osvětou a intervencí) a o postupu zakotvení práce se sexualitou v organizaci.
Účastníci kurzu dostanou na závěr odkazy na další možnosti vzdělávání, zajímavé a důležité publikace, filmy a dostupné pomůcky.


Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich, Veronika Škopová, Jan Strnad, Tereza Bártová
 • Akreditováno pod názvem: Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
 • Číslo akreditace: A2020/1139-SP/PC/PP/VP

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je jednou ze zákonných povinností poskytovatele. Pokud pracujete s lidmi s postižením v duševní oblasti, např. s demencí či s tzv. mentálním postižením, nemusí pro vás být jednoduché uzavřít smlouvu respektující zákonné nároky. Dvojice lektorů – právník a sociální pracovník / pracovnice – vám předají své zkušenosti s uzavíráním smluv s výše uvedenou skupinou lidí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se, jak uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v souladu se zákonnými požadavky a to i v případě lidí, kteří mají potíže s porozuměním anebo vyjadřováním. Seznámíte se s právním pohledem na věc a naučíte se techniky a postupy, které vám pomohou vysvětlit obsah smlouvy každému člověku i zjistit jeho vůli. Odnesete si mimo jiné i příklad smlouvy o poskytování sociální služby převedené do snadno srozumitelného formátu.

Hodnocení míry potřebné podpory
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová
 • Akreditováno pod názvem: Hodnocení míry potřebné podpory
 • Číslo akreditace: A2021/0030-SP/PC/PP/VP

Pracujete s lidmi vyžadujícími pomoc a podporu v mnoha nebo ve všech oblastech života? Nevíte, jak spolehlivě zmapovat potřeby lidí, kteří nekomunikují verbálně nebo si o pomoc sami nedovedou říci? Potřebujete skloubit potřeby uživatelů služeb s individuálním plánováním? Nechce při mapování potřeb uživatelů služeb na nic zapomenout? Pak by se Vám mohl hodit tento kurz.

Co se na kurzu naučíte

Zorientujete se v kvalitní metodice mapování potřebné podpory (Support Intentsity Scale) a naučíte se tento nástroj prakticky používat v individuálním plánování. Naučíte se vést rozhovory, které vedou ke zjištění charakteru i míry potřebné podpory a zapojovat do mapování potřeb člověka, kterému posyktujete pomoc, jeho rodinu a jiné blízké lidi i další profesionály.

Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v online prostoru
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Štěpán Matuška, Jana Loskotová
 • Akreditováno pod názvem: Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v online prostoru
 • Číslo akreditace: A2021/0543-SP/PC

Kurz poskytuje účastníkům teoretickou i praktickou výbavu pro organizaci a vytváření vlastních on-line aktivit, kurzů a setkávání v on-line prostoru. Poskytuje rovněž praktické informace o tom, jaké možnosti lze v on-line prostoru využít a nabízí také podrobnosti o tom, jak uživatele v připojení podpořit a jak se sám v on-line prostoru vyznat.

Co se na kurzu naučíte:

 • Získáte přehled možností, které on-line prostor k setkávání a práci s lidmi nabízí.
 • Seznámíte se se základními znalostmi a dovednostmi potřebnými k on-line připojení a technické podpoře.
 • Rovněž se seznámíte s pravidly dobře fungujícího on-line setkávání i se základní technickou výbavou a úskalími.
 • V neposlední řadě získáte teoretickou i praktickou výbavu pro organizaci ve vytváření vlastních on-line aktivit, kurzů a setkávání v on-line prostoru.
 • Odnesete si osvědčené nápady fungující v praxi v on-line prostoru a motivaci k jejich realizaci.


Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi
 • Počet hodin: 16
 • Lektoruje: Radka Čebišová
 • Akreditováno pod názvem: Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi
 • Číslo akreditace: A2020/1136-SP/PC/PP

V sociálních službách se potkáváme s lidmi, s nimiž máme potíže dorozumět se pomocí běžné řeči.  Nedostatečné rozvinutí komunikace omezuje nejen možnost sociálního začlenění ale také kvalitu služeb. Metody, které pomáhají lidem plně rozvinout jejich komunikační schopnosti tím, že doplňují či nahrazují řeč, nazýváme augmentativní a alternativní komunikace (AAK).

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o široké škále nástrojů a technik augmentativní a alternativní komunikace, o jejich praktické aplikaci. Z kurzu odejdete se znalostí toho, co je potřeba pro zavedení podpory při komunikaci a jak prakticky použít komunikační systémy.

Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Pavla Baxová, Lucie Soukupová, Jan Talich, Iva Fryšová
 • Akreditováno pod názvem: Plánování zaměřené na člověka – úvod do tématu
 • Číslo akreditace: A2021/0033-SP/PC/PP/VP

Plánování zaměřené na člověka může přinést nečekaně dobrá řešení složitých a na první pohled zamotaných situací. Hodí se hlavně tam, kde jsou profesionálové odhodlaní naslouchat lidem využívajícím sociální služby a měnit svou praxi s cílem pomoci lidem zlepšit jejich situaci.

Co se na kurzu naučíte

Kurz vám přinese představu, jak lze koncept myšlení a plánování zaměřeného na člověka použít v nejrůznějších situacích počínaje individuálním plánováním, přes práci s riziky nebo podporu při rozhodování až např. k metodickému vedení pracovníků. Získáte základní teoretický přehled i příklady praktického použití vybraných metodik a technik.

Praktická dílna - podpora v komunikaci
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Radka Čebišová
 • Akreditováno pod názvem: Praktická dílna – podpora v komunikaci
 • Číslo akreditace: A2021/0031-SP/PC/PP

Komunikace je základem každého vztahu. Vzájemná komunikace lidí probíhá na různých úrovních. Někdy je však těžké porozumět způsobu, jakým primárně komunikuje druhý člověk a poskytnout mu tak podporu, kterou doopravdy potřebuje. Tento kurz nám umožňuje vše si do hloubky vyzkoušet prakticky. Kurz je zaměřen zejména na získání praktických dovedností při práci s manuálními znaky Makaton, tvorbě komunikačních knih a prací s metodou výměnného obrázkového komunikačního systému.

Co se na kurzu naučíte

Porozumíte východiskům při poskytování podpory v komunikaci a získáte přehled metod alternativní komunikace a postup, jak metody efektivně zavádět do praxe. Naučíte se pracovat s výukovou metodou – Výměnný Obrázkový Komunikační Systém (VOKS). Naučíte se systém manuálních znaků Makaton a tvořit komunikační knihy pro konkrétního člověka.

Problémové chování - začarovaný kruh a kudy z něj ven
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Iva Fryšová, Veronika Škopová
 • Akreditováno pod názvem: Problémové chování – začarovaný kruh a kudy z něj ven
 • Číslo akreditace: A2021/0403-SP/PC/PP

Pojem „problémové chování“ někdy slýcháme a užíváme ve spojitosti s lidmi, se kterými máme problém. S lidmi, kteří se projevují jinak, než obvykle lidé kolem očekávají či se pohybují z našeho pohledu za hranicí běžného chování. Často nám toto jejich chování působí starosti, ztěžuje naši práci. Možná hledáme návody, jak na tyto lidi, abychom odstranili nebo potlačili jejich „problémové chování“. Cestou však musí být nejprve porozumění těmto lidem. Zjistit, proč se chovají právě takto, co nám tím říkají, co v dané chvíli potřebují a až pak teprve můžeme hledat způsoby, jak s tímto „problémovým chováním“ zacházet. Často se totiž stává, že člověk se v dané situaci chová zcela přirozeně, jen my vyhodnotíme, že je to nenormální, problémové.

Co se na kurzu naučíte:

 • Co je to „problémové chování“ a jak ho vnímáme.
 • Jaké mohou být důvody „problémového chování“ a jak se naučit na něj dívat jinak.
 • Dozvíte se, co je to Kompas studu a jak ho využít.
 • Jakou roli v tom všem hrají emoce.
 • Co jsou to emoční potřeby a jak s nimi pracovat.
 • Naučíte se používat nástroj Kruh odvahy, který nám v „problémovém chování“ může hodně pomoci.
 • Jak posilovat empatii, která snižuje „problémové chování“.
 • Dozvíte se, které další metody lze využít při práci s „problémovým chováním“.

Rozhodování s podporou v praxi
 • Počet hodin: 24
 • Lektoruje: Veronika Škopová
 • Akreditováno pod názvem: Rozhodování s podporou v praxi
 • Číslo akreditace: A2020/1143-SP/PC/PP

Co se na kurzu naučíte

 • Pochopit, že si každý vybírá, co chce a co nechce.
 • Tomu se říká rozhodování.
 • Když někdo v rozhodování potřebuje pomoc, má ji dostat.
 • Pochopit, že se rozhodujeme pořád. Není to nic zvláštního.
 • Někdy k tomu rozhodování patří i právní jednání. Například, když za něco platíme, nebo se někde podepisujeme.
 • Umět poznat, kdy je to rozhodování a kdy už právní jednání.
 • Pochopit, že není to samé někomu při rozhodování pomáhat a za někoho rozhodovat.
 • Pochopit, jak někomu správně pomáhat při rozhodování.
 • Pochopit, že ten, kdo v rozhodování pomáhá, má jen pomáhat a ne rozhodovat.
 • Když někomu pomáhám, musím umět poznat, co je pro něho důležité.
 • Může to být něco jiného, než co je důležité pro mně.
 • Pomáhám mu podle toho, co je důležité pro něho.
 • Vědět, že někdo potřebuje pomoc v rozhodování víc a někdo míň.
 • Pomoc může být pokaždé jiná.
 • Aby ten, co pomáhá, poznal, co je pro druhého důležité, může k tomu použít pomůcky.
 • Těm pomůckám se říká nástroje plánování zaměřeného na člověka.
 • Na kurzu se některé naučíme používat.
Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová
 • Akreditováno pod názvem: Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
 • Číslo akreditace: A2020/1141-SP/PC/PP/VP

Plánování zaměřené na člověka je ucelený koncept, který patří mezi metody sociální práce. Kurz s názvem Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka navazuje na náš třídenní kurz Plánování zaměřené na člověka. Přináší novou inspiraci pro každého, kdo pracuje na člověka zaměřeným způsobem. Ať už na pozici koordinátora, metodika, člena plánovacích týmů, člena kruhů podpory nebo facilitátora na člověka zaměřených plánovacích schůzek. Cílem kurzu je podívat se na svou práci novýma očima, rozkrýt zamotané situace, najít možnosti, jak zvládat náročnou práci bez vyhoření.

Co se na kurzu naučíte

 • V tomto kurzu budete mít příležitost vyhodnocovat, rozvíjet a sdílet své zkušenosti a dovednosti v plánování zaměřeném na člověka.
 • Získáte náhled na svou dosavadní práci, ukotvení v tom, co děláte dobře, i návod, jak se pomocí vyhodnocovacích nástrojů úspěšně postavit problémům a vykročit ze začarovaného kruhu.
 • Seznámíte se s dalšími, nástavbovými technikami plánování zaměřeného na člověka.
 • Získáte tvořivé podněty pro svoji práci.


Kruhy podpory
 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Jana Loskotová
 • Akreditováno pod názvem: Kruhy podpory
 • Číslo akreditace: A2020/1128-SP/PC/PP

Kruhy podpory jsou důležitým nástrojem prevence závislosti na sociální službě. Jejich cílem je mobilizovat zdroje přirozené podpory. Pokud se podaří vtáhnout běžné lidi do každodenního života člověka, zvyšuje se pravděpodobnost, že člověk bude žít spokojený život jako součást běžné komunity.

Lidé využívající sociální služby jsou často vyčleněni ze společnosti, ačkoli žijí v běžné komunitě. Nemají totiž přátele a známé jinde než mezi profesionály, kteří jim poskytují služby. Pomoci takto osamoceným lidem získat do života blízké lidi není cesta snadná a rychlá, je však možná. Na kurzu Kruhy podpory se dozvíte, jak na to.

Co se na kurzu naučíte

 • Vysvětlíme si, co je to myšlení zaměřené na člověka, jaký význam má přirozená podpora a jak ji budovat prostřednictvím kruhů podpory.
 • Dozvíte se, kde hledat a vytvářet příležitosti pro zapojení lidí do kruhu podpory a na co nesmíte zapomenout, pokud se do toho chcete pustit.
 • Zjistíte, že kruh podpory není jen další jednostranně fungující službou, kde jeden dává a druhý přijímá.
 • Objevíte, že kruh podpory může být pro všechny jeho členy zdrojem vzájemně obohacujících a inspirativních zkušeností.
 • Podíváme se na to, jakou roli plní kruh podpory v každodenním životě člověka, ale také na to, jak významný je pro jeho budoucnost.
 • Na reálných příkladech si ukážeme, že to skutečně jde. Poznáte, jak fungující kruhy podpory lidem pomáhají.