Jsme nevládní nezisková organizace, která od roku 1994 podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života. Od roku 2002 vzděláváme profesionály v sociálních službách a školství. 

Našimi vzdělávacími kurzy prošly tisíce sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogických pracovníků a dalších profesionálů ze sociálních služeb a sociálních odborů obcí.

1. 1. 2021 organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., spojila síly s organizací Quip, z.ú. Tímto krokem jsme propojili obrovské množství znalostí a zkušeností obou organizací. Společně pokračujeme v tom, co umíme nejlépe.

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nadační fond Rytmus vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond je součástí aktivit organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

Nabídka NF Rytmus se zaměřuje výhradně na kurzy pro asistenty pedagoga a učitele.