Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich
 • Akreditováno pod názvem: Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením
 • Číslo akreditace: A2020/1135-SP/PC/PP/VP

„Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás má právo na prožití vlastní sexuality.“ (H. Vykydalová)

Každodenně se potkáváme s projevy sexuality uživatelů našich sociálních služeb a vědomě či nevědomě na ně reagujeme. Tato zpětná vazba je zejména pro člověka s tzv. mentálním postižením velmi důležitým a mnohdy i jediným stavebním prvkem, ze kterého si tvoří představu o své sexualitě.

Člověk s tzv. mentálním postižením tedy potřebuje bezpečný a srozumitelný prostor pro prožívání a poznávání své sexuality, který je však jasně ohraničen pravidly a zákonnými normami. Aby pracovník mohl takové prostředí vytvořit, potřebuje se zaměřit na prožívání člověka, na své limity a praktické dovednosti, potřebuje mít dostatek informací o lidské sexualitě, o zákonných normám, o formách práce se sexualitou v sociálních službách a v neposlední řadě mít konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat profesionální a transparentní zázemí v organizaci při práci se sexualitou uživatelů služeb.

Co se na kurzu naučíte

Dostanete podstatné informace k lidské sexualitě a jejímu vývoji, ke specifické situaci u lidí s tzv. mentálním postižením v sociálních službách a k rizikům, které s sebou nese práce se sexualitou.

Prakticky si vyzkoušíte mluvit o tématech spojených se sexualitou před skupinou lidí a formou diskuse se střetnete s celou šíří tématu a s různými postoji ostatních členů skupiny. Budete informováni o vybraném obsahu legislativních norem, o možných formách práce se sexualitou v organizaci (respektující jednání a komunikace pracovníka, rozdíl mezi sexuální osvětou a intervencí) a o postupu zakotvení práce se sexualitou v organizaci.

Účastníci kurzu dostanou na závěr odkazy na další možnosti vzdělávání, zajímavé a důležité publikace, filmy a dostupné pomůcky.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, fyzickým osobám, které poskytují pomoc a podporu lidem s mentálním postižením.

Obsah kurzu

 • Lidská sexualita a její vývoj
 • 7 klíčů k občanství (7. klíč Láska – příklady dobré a špatné praxe)
 • Omezené možnosti lidí s tzv. mentálním postižením v realizaci své sexuality (model vrstevníka)
 • Mýty o sexualitě lidí s postižením
 • Sexualita a legislativa – odpovědnost pracovníka
 • Ukázka krátkých filmů o sexualitě, kde hrají lidé s tzv. mentálním postižením
 • Osa zapojení pracovníka
 • Bezpečné a efektivní podmínky pro práci pracovníka v organizaci
 • Dům sexuality v sociálních službách
 • Příklady struktury protokolu sexuality

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: