Co jsou to asistivní pomůcky?

Tyto pomůcky slouží lidem k usnadnění samostatného života. Používáním těchto pomůcek člověk nepotřebuje v mnoha činnostech podporu druhého člověka. Může …