Slavíme 30 let!

Naši lektoři jsou doslova odborníci na slovo vzatí. Mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Většinou jsou sami sociálními pracovníky, nebo právníky v našich sociálních službách.

 • Iva Fryšová
  Iva Fryšová

  Vzdělání
  – Karlova universita Praha, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika – psychopedie, ethopedie (1995 – 2000), Mgr.
  – Státní Univerzita v Groningen, Nizozemí, Fakulta pedagogiky, psychologie a sociologie, speciální pedagogika a sociální služby v Nizozemí – Zahraniční pobyt v rámci magisterského studia (1998 – 1999)

  Absolvované vzdělávací akce
  – Vedení rozhovoru s člověkem s duševním onemocněním, Fojtíček, Praha 2022
  – Zvládání agrese, Kaucký, Horák, Fokus, Praha, 2021
  – Nástroje podporovaného rozhodování, Bártová Tereza, Rytmus,online 2021
  – Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením, Jan Talich, Rytmus, online, 2021
  – Inovace v sociálních službách, Caroline Tomlinson, Praha 2019
  – Základy grafické facilitace, Veronika Škopová, Praha 2019
  – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním, Derek Wilson a Colin Newton, Inclusive Solutions, Praha 2018
  – Práce s sexualitou a intimitou, Štěrbová Dana, Praha 2018
  – Propojování lidí s postižením v místní komunitě, Angela Novak Amado, Quip, Praha 2017
  – Sexualita a vztahy lidí s postižením, Petr Eisner, Praha, 2012
  – Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen, Rytmus – od klienta k občanovi, Praha, 2017
  – První pomoc, ZZS HMP, Praha, 2012
  – Nezávislé zprostředkování, Tony Philips, Quip, Praha, 2010
  – Plánování zaměřené na člověka, John Obrian, Quip, Praha, 2008
  – Úvod do Gestalt terapie, IGT, Praha, 2008
  – Systematic Instruction, Mark Kilsby, ČUPZ, Praha, 2006
  – Metodik v PZ, ČUPZ Praha, 2005 – 2006
  – Podporované zaměstnávání, Grete Wangen (Norsko), Praha, 2002
  – Práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus, Praha, 2002
  – Pre-terapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), – Diakonie ČCE, Praha, 2000

  Praxe
  – Komunitní pracovník v Podpoře samostatného bydlení, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2017 – dosud)
  – Lektorská činnost, Pohoda o.p.s, Rytmus, Routa, Quip, ČUPZ, Diakonie ČCE, Asistence, (2005 – dosud)
  – Nezávislé zprostředkování, pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
  – Vedoucí agentury pro podporované zaměstnávání Praha 6, metodik, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2005 – 2009)
  – Koordinátor projektu Young People Speaking Up, Speaking Up, (2003 – 2004)
  – Koordinátorka projektů, Diakonie CB, Praha,(2000 – 2003)
  – Pracovní asistent a od 2001 pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání a tranzitním programu, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2000 – 2003)
  – Asistentka v Chráněném bydlení, Diakonie CB, Praha, (1999 – 2000)

 • Rela Chábová
  Rela Chábová

  Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo ně. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od malých dětí, které půlku týdne provází na krásném Dvoře Sofie na Karlštejně.

  Vzdělání
  – Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
  – Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

  Absolvované vzdělávací akce
  – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
  – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
  – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
  – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
  – kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
  – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
  – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
  – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
  – Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
  – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
  – Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
  – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
  – Plánování zaměřené na člověka, John O’Brien, Praha (2008)
  – Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
  – Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
  – Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
  – Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
  – Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
  – Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
  kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

  Praxe
  – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
  – Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
  – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
  – Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
  – Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  – Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
  – Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
  – Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
  – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
  – Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
  – Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
  – Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 – 2010)
  – Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
  – Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

  Odborné texty a publikace
  – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
  – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
  – Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
  – Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
  – Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

 • Jana Loskotová
  Jana Loskotová

  Janu baví, když se najde způsob, jak by šly věci dělat tak, aby lidé mohli žít život podle svých představ. Ráda cestuje, poznává nové lidi a potřebuje k životu les. V Praze ji můžete potkat třeba v Divoké Šárce.

  Vzdělání
  – 9/2003-2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,  magisterský obor: Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
  – 1997-2000 Karlova univerzita, Lékařská fakulta v Plzni, bakalářský obor: Zdravotně sociální a geriatrická péče.

  Absolvované vzdělávací akce
  – 2019 – WAVES NFE Tools and Body Awareness for Inclusive Youth Projects – týdenní tréninkový kurz a následná týdenní výměna mládeže , téma: všichni jsme lidé s různými schopnostmi, metody aktivního zapojení mladých lidí s „mentálním postižením“ do práce a spolupráce ve skupině běžných vrstevníků a lidí s různými schopnostmi.
  – 2017 – Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. – Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen
  – 2016 – Quip – Rozvíjíme se v Plánování zaměřeném na člověka (8 h) – určeno k prohloubení dovedností pracovníkům, kteří si již metodu Plánování zaměřeného na člověka osvojili.
  – 2015 – Quip – Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí (8 h) – zaměřeno na nástroj Kruhy podpory, na budování kruhů podpory pro lidi s postižením
  – 2014 – Quip – Na člověka zaměřený přístup k riziku (8 h) – zaměřeno na význam rizika. Principy a východiska pro práci s rizikem Přepečování versus zanedbávání péče. Strategie zvládání rizik s ohledem na specifickou situaci každého člověka a další.
  – 2013 – Quip – Myšlení zaměřené na člověka (8 h)
  – 2013 – Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, Colin Newton, Derek Wilson (UK) Vytváření inkluzivní školy – zaměřeno na teoretické základy a praktické dovednosti nutné pro vytváření a práci s Kruhy podpory (15 h)
  – 2010 – Osa – Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (24 h) – výcvik ve způsobech asistování, které naplňují princip Respektu, Empowermentu, Potřebné podpory vedoucí k osamostatňování

  Praxe
  – V roce 2020 se podílela na přípravě a lektorování kurzu v Sarajevu, zaměřeném na využití nástrojů a principů Plánování zaměřeného na člověka a na metodu Podporované zaměstnávání.
  – V roce 2015 a 2016 ve spolupráci s Člověkem v tísni připravila a lektorovala kurz vedený v Kosovu zaměřený na Podporované zaměstnávání a použití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka.
  – Během spolupráce s Rytmusem vedla mnoho workshopů ať již v rámci mezinárodních projektů, nebo v rámci setkání týmu organizace, v kurzech pro asistenty.
  – Od roku 2010 zastávala v Rytmusu různé pozice sociálního pracovníka: pracovní konzultant v Podporovaném zaměstnávání, metodik mezinárodního projektu Networking v podporovaném zaměstnávání, metodik služby Osobní asistence, koordinátor Celoživotního vzdělávání, posledních 2,5 roku sociální pracovník-metodik sociální práce. Všechny pozice se věnovaly tomu, aby lidé s tzv. mentálním postižením mohli žít běžný život.
  – 2008 – 2009 Studijní a pracovní pobyt v Austrálii, cestování
  – 2006 – 2007 Ateliér ALF – bezbariérová škola nových technologií, Praha, sociální práce s lidmi se sociálním znevýhodněním, spolupráce s lektory.
  – 2002 – 2003 Úřad městské části Plzeň 2 Slovany, Sociální odbor, příspěvek na péči a další sociální dávky, podpora seniorům
  – 2001 – 2002 Psychiatrická léčebna Dobřany, sociální pracovník

 • Veronika Škopová
  Veronika Škopová

  Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

  Vzdělání
  – Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
  – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
  – Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

  Absolvované vzdělávací akce
  – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
  – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
  – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
  – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
  – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
  – Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
  – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
  – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
  – Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
  – Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
  – Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
  – Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
  – Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
  – Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

  Praxe
  – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip/Rytmus (2010 – dosud)
  – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 – 2017)
  – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
  – Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
  – Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 – dosud)
  – Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
  – Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
  – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
  – Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
  – Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb – podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty (2009 – 2011)
  – Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
  – Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
  – Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

  Odborné texty a publikace
  – Využití facilitace při individuálním plánování, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
  – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
  – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
  – Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
  – Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

 • Jan Talich
  Jan Talich

  Honza působí zejména v Jižních Čechách a kromě jeho oblíbeného Přístupu zaměřeného na člověka se také věnuje sexualitě lidí s potížemi v učení. Ohnivé znamení Střelce mu dalo do života touhu po svobodě, poznání a velkých ideálech. Relaxuje s milovanou rodinou, naladěnou kytarou a léčivou samotou.

  Vzdělání
  – Magisterské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2009 do roku 2012.
  – Bakalářské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2006 do roku 2009.

  Absolvované vzdělávací akce
  – Plánování zaměřené na člověka, přístup zaměřený na člověka. Jednodenní kurzy: Sociální pracovník v soudní síni, Osobní dokumentace v sociálních službách, Rozhodování s podporou, Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách, Hodnocení míry potřebné podpory, Úvod do preterapie, Konstruktivní řešení konfliktů a Základy facilitace v celkovém rozsahu 64 hodin. V Quip, z.ú. v období 2014 – 2019.
  – Kurzy a metodické vedení v projektu „Black and white“. Plánování zaměřené na člověka, Kruhy podpory a metodické vedení při zavádění nástrojů PZČ v celkovém rozsahu 48 hodin. V Quip, z.ú. v obdodí 2013 – 2014.
  – Vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociální služby. Sestava kurzů: Komunikační nástroje a dovednosti v práci manažera, Vedení efektivních porad, Vedení a motivace lidí, Vitální organizace a strategické řízení, Time Management vedoucího pracovníka v sociálních službách, Principy týmové spolupráce, Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky, Základní manažerské dovednosti v celkovém rozsahu 64 hodin. NTI – consulting, s.r.o v období 2012 – 2015.
  – Vytváření snadno srozumitelných psaných textů pro lidi s potížemi s porozuměním. POHODA, společnost pro normální život lidí s postižením v roce 2015.
  – Sexualita a vztahy s postižením 2. Rozsah 8 hodin. Petr Eisner Dis., v roce 2014.
  – Plánování v sociálních službách pro terénní službu. EDUCO CENTRUM s.r.o. v roce 2013.
  – Sexualita aneb život se vším všudy vzdělávací program pro sociální pracovníky. Rozsah 24 hodin. Diakonie ČCE – středisko v Plzni v roce 2011.

  Praxe
  – Sociální pracovník poradny Quip v rámci služby Odborné sociální poradenství. V Quip,z.ú. od roku 2019.
  – Externí pracovník Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
  – Lektor akreditovaných kurzů v centru Arpida, z.ú.: Úvod do plánování procesu poskytování osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Úvod do problematiky fyzické manipulace osob s omezenou hybnosti při poskytování osobní asistence. Základy kvalitního a bezpečného poskytování osobní asistence lidem s tělesným a mentálním postižením. Od roku 2017 do roku 2019.
  – Sociální pracovník, vedoucí denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením v centru Arpida, z.ú. od roku 2011 do roku 2018.
  – Koordinátor sexuality v centru Arpida, z.ú: Oblasti: vedení týmu pracovníků při vytváření protokolu sexuality, řešení individuálních intervencí, školení stávajících a nových pracovníků od roku 2011 do roku 2019. V červnu 2015 iniciace a spoluzaložení pracovní skupiny: „Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením v Jihočeském kraji“. Jednalo se o modelovou platformu, která se od roku 2019 začala šířit po celé ČR.
  – Koordinátor Jihočeské ligy v integrované Boccii. Vedení týmu studentů, psaní a koordinace projektů v rámci programu Think Big, založení Jihočeské ligy integrované Boccii, organizace turnajů a propagace integrované Bocii. Centrum Arpida, od roku 2012 do roku 2017.
  – Pracovník v přímé péči v denním stacionáři pro osoby s tělesným a mentálním postižením. V centrum Arpida, z.ú. v roce 2010.
  – Koordinátor dobrovolníků v programu Pět P. Oblasti: nábor dobrovolníků, spolupráce na přípravě výcviku dobrovolníků, příprava a realizace činností programu Pět P (individuální schůzky, vedení supervizích setkání, příprava víkendů pro děti a dobrovolníky). Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, od roku 2008 – 2010.

 • Jan Strnad
  Jan Strnad

  Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat.

  Vzdělání
  – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (abs. 2012)

  Absolvované vzdělávací akce
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
  – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)

  Praxe
  –  Quip/Rytmus – právník – oblast ochrany a prosazování práv lidí postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování; zpracování právních analýz, právní poradenství, pomoc uživatelům v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví, překlady odborných textů, lektorská činnost v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb, svéprávnosti a opatrovnictví, 2006 – dosud
  – Právní klinika Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci s PF UK, dobrovolnická analytická a praktická práce v oblasti práva azylu a uprchlictví, 2005-2006
  – Liga lidských práv, Praha, dobrovolnická právně-analytická práce v oblasti cizineckého práva, 2004 – 2005

  Odborné texty a publikace
  – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
  – Bílá kniha, K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem, KOLEKTIV AUTORŮ, QUIP a SPMP ČR, 2014. Dostupné zde.
  – Užívání léků v sociální službě: k další diskusi, Johnová, M. & Strnad, J., Quip 2014
  – Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb, Kořínková, D., Johnová, M., Strnad, J., MPSV 2013
  – Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb, Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou, MPSV, 2013
  – Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů, Johnová, M., Strnad J.: . MPSV, 2012

 • Lucie Soukupová
  Lucie Soukupová

  V posledních letech se věnovala převážně komunikaci v neziskovém sektoru. Téma dobré komunikace, transparentnosti, srozumitelnosti a efektivity jsou pro ni důležité v mnoha činnostech. Plánování zaměřené na člověka jí před lety otevřelo nový prostor, který oslovuje život a rozmanitost. V tom je univerzální. Pro práci s lidmi s postižením nabízí rozličné nástroje pro zkvalitnění života člověka i těch, kdo podporu poskytují. Líbí se jí, že poskytuje srozumitelnou, jednoduchou, respektující a laskavou formu pro mapování, sdílení, řešení a vytváření akčních plánů.

  Vzdělání
  09/2004 – 2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Sociální pedagogika a poradenství, titul Bc.

  Absolvované vzdělávací akce

  – 2021 Nenásilná komunikace (Agentura pro sociální začleňování, 3h)
  – 2018 Jak být slyšet – a vyslyšen (Migrační konsorcium, 8h)
  – 2017 Jak na komunikaci, PR a propagaci (PIART, Nadace OSF, 6h)
  – 2016 Jak nabídnout své téma médiím, sociální média, mediální plán (EDUin, 16h)
  – 2015 Jak být vidět – konference o marketingu a PR v neziskovém sektoru (Neposeda, Praha 14 kulturní, 8h)
  – 2015 Tvorba obsahu a analytika online komunikace (T-Mobile, 8h)
  – 2014 Recovery – zotavení z duševního onemocnění (Adpontes, 8h)
  – 2014 Řešení a zvládání konfliktů (Proutek, 8h)
  – 2013 Autismus – jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
  – 2013 Myšlení zaměřené na člověka (Quip, 8h) – principy a nástroje metody Myšlení zaměřené na člověka
  – 2013 Vztahy a chování – nové strategie k dětem s poruchami chování (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
  – 2012 Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“ (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
  – 2011 Plánování přechodu ze školy do dospělosti začíná už ve školách (Quip, 8h)
  – 2011 Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
  – 2011 Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace (ČUPZ, 16h)
  – 2010 Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (Osa, 24h)

  Praxe
  – 2020 – dosud Bubahof, Komunitní prostor Olga s galerií – podpora a realizace komunitních, kulturních, na životní prostředí a na lidská práva zaměřených projektů
  – 2021 Jurta, o.p.s., Koordinátorka aktivit
  – 2021 MMR, Agentura pro sociální začleňování, Konzultantka inkluzivního vzdělávání
  – 2020 – 2021 Domov Svojšice – Chráněné bydlení Praha, Asistentka vedoucí chráněného bydlení
  – 2020 Chance 4 Children, Vedení výtvarně rozvojových workshopů pro děti v programu Barevné hraní
  – 2017 – 2020 META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, PR a networking
  – 2012 – 2013 MPSV, Externí hodnotitelka projektových žádostí v Dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí
  – 2010 – 2017 Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., PR a editorka webu, Koordinátorka vzdělávání pro pedagogy, Koordinátorka projektu Tranzitní program, Poradkyně v Tranzitním program
  – 2009 Proxima Sociale, o.s., Kontaktní sociální pracovnice v NZDM
  – 2007 – 2008 Nadační fond ČRo, Asistentka v projektu Světluška

 • Lenka Skálová
  Lenka Skálová

  Přes profesi zdravotní sestry v nemocnici se Lenka dostala k terénní sociální práci. Práce v Rytmusu a jeho jedinečném týmu jí pomáhá umět člověku naslouchat a podporovat ho právě tak, aby jemu samotnému dával život smysl.

  Lenka má ráda výzvy a vždy hledá cesty, i když na začátku vypadají neschůdně. Je pro ni důležité umět se radovat z maličkostí a neztratit naději.

 • Petra Vorlová
  Petra Vorlová

  Petra působí v Karlovarském kraji jako terapeut v sociálních službách. Kromě arteterapie, která je její prací a zároveň i velkým koníčkem, se věnuje terapii smíchem a terapii hrou v pískovišti. Stále se ráda učí a objevuje nové způsoby práce s člověkem tak, aby se cítil duševně v pohodě. Ve volném čase se věnuje vlastní výtvarné tvorbě, sbírá bylinky a kromě čajů vyrábí i různé jiné bylinné produkty. Ráda se jen tak prochází a pozoruje svět. Miluje plavání a jógu.

  Vzdělání:

  – JČU České budějovice, studijní program psychologie – obor arteterapie
  – UJEP Ústí nad Labem – doplňující pedagogické studium pro vychovatele a speciální pedagogika
  – PVŠPS – Pražská psychoterapeutická fakulta – tříleté studium teorie psychoterapie
  – SUR – pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinově dynamické psychoterapii

  Kurzy a další vzdělávací akce:

  2000 – vzdělávací středisko Dům U Slunce, Plzeň – Základy psychologie – 90 hod.
  2002 – Ak.mal. Kamila Ženatá – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků – 100hod.
  2003 – o.s. Prev-Centrum Cheb – Kurz pro lektory programů primární prevence na ZŠ – 50hod.
  2004 – o.s. Prev-Centrum Praha – Kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek – 95 hod.
  2006 – 2010 – FF UK Praha – Psychologie – studium nedokončeno
  2007 – o.s. Sananim – Letní škola poradenství – kurz
  2008 – o.s. Kotec – Vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách
  2009 – týdenní výcvikový kurz arteterapie při Ped Fa JČU České Budějovice
  2014 – Centrum náhradní rodinné péče Praha, využití arteterapie při práci s pěstounskou rodinou, 14 hod.
  2017 – Akademie soc. umění Tabor – arteterapie pro pracovníky v soc. službách,16hod.
  2018 – Akademie soc. umění Tabor – Rytmus jako tvořivý element – 16hod.
  2018 – 2019 – Akademi soc. umění Tabor – 1. ročník studia antroposofické arteterapie
  2020 – Institut psychoter. uměním – Využití arteterapie a artefiletiky v soc. službách – 8hod.
  2021 – Institu psychoter. Uměním – Arteterapie a aktivizace klienta – 8 hod.
  2022 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti -úvodní kurz – 8 hod.
  2022 – Lucie Bezděková Lauermanová – Kurz instruktorem jógy smíchu – 15 hod.
  2022 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – osobní zdroje – 8 hod.
  2023 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – obraz rodiny – 8 hod.
  2023 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – práce s tělem – 8 hod.

  Praxe:

  2000 – 2002 – PN Dobřany – psychoterapeut-vychovatel
  2002 – 2006 – DD Cheb – vychovatel-terapeut
  2006 – 2013 – o.s. Kotec- kontaktní a poradenský pracovník K-centrum Cheb, realizátor programů primární prevence soc.pat. jevů na ZŠ
  2013 – 2014 – Diecézní charita Plzeň, pobočka Cheb – pracovník v soc. službách
  2014 – 2018 – Útočiště o.p.s. Cheb – pracovník v soc. službách
  2019 – doposud – Rytmus – od klienta k občanovi – terapeut v sociálních službách

 • Lenka Frýdková
  Lenka Frýdková

  Lenka je naše právnička v Brně. Snaží se předávat právní informace srozumitelným a jasným způsobem, aby bylo právo pochopitelné pro všechny. K dobrému dni potřebuje šálek kávy, tabulku čokolády a úsměv svých nejbližších. Největší pochvalou pro ni je, když právní kurzy lidi baví. 

  Vzdělání:
  – magisterský titul v oboru Právo a právní věda
  – magisterský titul z oboru Finanční podnikání
  – pedagogické minimum v rámci celoživotního vzdělávání

  Praxe v lidskoprávní oblasti i podnikové sféře

 • Milena Johnová
  Milena Johnová

  Milena se sociální práci věnuje už víc jak třicet let. Za tu dobu vystřídala nejrůznější možné pozice – od asistentky, přes sociální pracovnici, ředitelku sociální služby, lektorku, inspektorku, referentku na ministerstvu práce až po radní odpovědnou za sociální politiku v hlavním městě. O svoje zkušenosti se ráda dělí s ostatními a od ostatních se také ráda spolu učí společným uvažováním o tom, jak překonat problémy, zlepšit praxi a mít dobrý pocit z vlastní práce.

  Pracovní zkušenosti:
  – 6/2023 – dosud: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc: Odborné konzultace v oblasti střednědobého plánování soc. služeb a obecní sociální práce

  – 4/2023 – dosud: Inclusion Europe: Expertka pro oblast deinstitucionalizace, sebeobhájcovství a ukrajinské projekty

  – 8/2021 – dosud: Sociální nadační fond Hlavního města Prahy: členka dozorčí rady, Spolupráce na přípravě koncepce organizace a práce v dozorčí radě

  – 12/2018 – 2/2023: Hlavní města Praha: radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
  Odpovědnost za sociální politiku, zdravotnictví, pohřebnictví, rodinnou
  politiku, zejm. za rozvoj, koncepční činnost a financování oblastí

  – 10/2017 – 12/2018: Evangelická teologická fakulta UK: externí vyučující pro předmět sociální služby

  – 2003 – 11/2018 Quip, z. ú.: zakladatelka a ředitelka (po 11/2017 zástupkyně ředitele)
  Vedení organizace, příprava a řízení projektů, metodické vedení
  sociální práce, koncepční a analytické práce, výuka

  – 2003 – 2005: Česká unie pro podporované zaměstnávání (občan. sdruž.): jednatelka
  Vedení střešní organizace a zastupování zájmů jejích členů, příprava a
  řízení projektů, koncepční a analytické práce, výuka

  – 5/2002 – 2007: Nadace Eurotel: členka správní rady
  Konzultace grantových programů, hodnocení grantových žádostí

  – 9/2000 – 1/2003: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: odborná referentka
  Příprava systému zajištění a kontroly kvality sociálních služeb (mj.
  členka řídícího výboru programu Česká kvalita) a další koncepční práce
  zejm. v twinningovém Česko-britském projektu, práce na věcných
  záměrech právních norem

  – 1995-8/2000 Rytmus (občanské sdružení): ředitelka
  Vedení organizace, příprava a řízení projektů, metodické vedení
  sociální práce, koncepční a analytické práce

  – 1994 Pražská organizace vozíčkářů (občanské sdružení): ředitelka
  Vedení organizace, příprava a řízení projektů

  – 3-12/1993 Psychiatrická léčebna Bohnice: terapeutka
  Přímá práce s pacienty na socioterapeutické farmě

  – 9/1992 – 1/1993 Duha (občanské sdružení): osobní asistentka
  Přímá práce s klienty chráněného bytu a vedení týmu asistentů

  – 9/1986 – 6/1987 VŠÚZ Olomouc, Šlechtitelská stanice Turnov: pěstitel zemědělských rostlin
  Pomocné práce v zemědělství

 • Tereza Bártová
  Tereza Bártová

  Tereza se v rámci své lektorské činnosti zaměřuje především na práva lidí se zdravotním postižením. Krom oblasti práv lidí s postižením se zaměřuje taktéž na migrační a azylové právo a oblast rovnosti před zákonem. Terezu těší jak přímá práce s klienty, tak strategická činnost zaměřená na dlouhodobé zlepšování situace lidí s postižením v České republice.

 • Aneta Macourková
  Aneta Macourková

  V sociálních službách se pohybuje už jedenáctým rokem. Začínala asistováním dětem a dospělým lidem s autismem, další zkušenosti sbírala jako sociální pracovnice ve službě osobní asistence pro děti s postižením. Zaškolovala asistenty a plánovala podporu dětem dle jejich potřeb. Byla vedoucí odlehčovací služby pro děti s postižením. V Rytmusu – od klienta k občanovi, z.ú. pracuje třetím rokem, nyní je vedoucí Poradny. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku od Nebuď na nule, z.s., je sexuální poradkyní pro specifické cílové skupiny lidí s postižením. V Poradně poskytuje konzultace lidem s postižením na téma vztahy a sexualita. Vede tým sexuálních důvěrníků.

 • Radka Čebišová
  Radka Čebišová


  Radka je prima holka. Ráda vaří, peče skvělé moučníky, lyžuje a miluje jízdu na motorce. Jo a na jeden zátah uřídí cestu do Chorvatska :-)

  Vzdělání
  – UJAK Praha, obor Speciální pedagogika-vychovatelství v letech 2001-2004, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
  – Technická univerzita Liberec, obor Čtyřsemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky v letech 1999-2001
  – Střední pedagogická škola, Beroun, obor učitelství pro mateřské školy v letech 1995-1999 zakončena maturtní zkouškou.

  Absolvované vzdělávací akce a studijní pobyty
  – Zahraniční stáž v Kyjevě, Ukrajina – V rámci projektu „Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace a deinstitucionalizace služeb pro lidi s potížemi v učení“ – 45 hodin vzdělávacích aktivit, které vedla slovenská organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
  – Zahraniční stáž v Cambridge ,UK – V rámci projektu „Inspirace“ – týdenní stáž ve organizaci Realife
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Vytváření inkluzivní školy, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 8/2013
  – Facilitace spolupráce při individuálním plánování, PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., 3/2013
  – Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 9/2012
  – Zahraniční stáž v Glasgow, Scotland,UK – meeting of the Ordinary lives Grundtvig project and The scottish inclusion institute, 20. – 22.září 2011
  – Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 7/2011
  – Facilitovaná komunikace v praxi, Jitka Nelb Sinecká, 11/2011
  – Plánování zaměřené na člověka, New Paths to Inclusion, Helen Sanderson Associates, 2/2010-12/2010
  – Hodnocení míry potřebné podpory, Quip, 7/2010-12/2010
  – Podpora řízená jednotlivcem, Caroline Tomlinson a John Waters z In Control Partnerships (UK), 5.-6.5.2010
  – Právní způsobilost a opatrovnictví, JUDr. Dana Kořínková, Quip, 2/2010
  – Nezávislý zprostředkovatel podpory, Tony Philips, Quip, 2008
  – Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra, APLA, 2004
  – Kurz logopedie, Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha, 6/2003
  – Aktivní účast na mezinárodních  a národních konferencích: „Kvalita života“, „Podpora řízená jednotlivcem“, „Život v komunitě“, „Transformace pobytových sociálních služeb“, „Pro změnu“

  Praxe
  – Vedoucí sociální služby, sociální pracovník, speciální pedagog, odborný lektor, Quip
  – Učitelka pro první a druhý stupeň, ZŠ Panenský Týnec,  9/2010-6/2012,
  – Speciální pedagog, klíčový asistent, logoped, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
  – Speciální pedagog, učitelka, logopedka, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, 9/2004-9/2006

  Odborné texty a publikace
  – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
  – Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi! , Čebišová, R., Dimitrova, A., Johnová, M., Parmakova, M., Lindsay, S., & Stanoeva, B., Brusel: Inclusion Europe, 2014
  – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
  – Slyšte můj hlas, aneb chci být také slyšen a Podpora při rozhodování a právním jednání místo omezování svéprávnosti. Obě publikace vznikly na základě realizace mezinárodních projektů – spoluautorka

 • Pavla Baxa
  Pavla Baxa

  Pavlu baví složité věci vysvětlovat tak, aby jim lidé měli šanci porozumět, ať jsou to standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování nebo třeba, proč má smysl inkluzívní vzdělávání dělat kvalitně. Věří tomu, že lidé s postižením a jejich rodiče jsou hybnou silou změn. 

  Pavla je ředitelkou organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

 • Lektoři kurzu pro učitele
  Lektoři kurzu pro učitele


  Tým lektorů tvoří profesionálové v pedagogické oblasti. Mezi lektory najdete speciální i běžné pedagogy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme v rámci kurzů pro asistenty pedagoga.

  Mgr. Pavla Baxová
  pedagožka, ředitelka organizace Rytmus

  Mgr. Vladislava Kršková
  speciální pedagožka

  Mgr. Jana Kurfürstová
  učitelka na 1. stupni

  Mgr. et. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.
  externí pedagog Masarykovy univerzity

  Mgr. Kamila Koncová
  pedagožka

  Mgr. Šárka Pantůčková
  speciální pedagožka

  Mgr. Markéta Dobiášová
  speciální a sociální pedagožka

  Mgr. Tereza Švandová
  pedagožka

  PhDr. Ilona Fialová, PhD.
  speciální pedagožka

  Mgr. Olga Havlátová
  speciální pedagožka

 • Blanka Šimková
  Blanka Šimková

  S Blankou budete mít možnost získat odpovědi na otázky zejména k podpoře lidí s mentálním postižením při hledání práce a k jejímu udržení. Seznámí vás s nástroji zaměřenými na člověka, které k tomu využíváme.

  Ráda a často lektoruje společně s člověkem s mentálním postižením.
  V rámci interního vzdělávání se zaměřuje zejména na principy poskytování asistence lidem ve službách, na možnosti přirozené podpory člověka v jeho okolí, na hranice a kompetence pracovníka.

  Její role je také metodická. Podporuje nové kolegy v sociálních službách v nahlížení na situace více do hloubky a v širším kontextu. Společně pomáhá nacházet vhodný postoj a řešení vzhledem k přístupu zaměřeném na člověka.

  Radost, energii a vnitřní inspiraci ji přináší pohodoví spolupracující kolegové. Mimo pracovní prostředí pak pohyb a pobyt v přírodě, kterou si ráda vyfotí, práce na zahradě, ale také klid, dobrý čaj a hudba.

 • Soňa Holúbková
  Soňa Holúbková


  Naše milá kolegyně ze Slovenska učí v kvalifikačním kurzu témata související se psychologií, patopsychologií, komunikačními dovednostmi a etikou.

  Vzdělání
  – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie a filosofie (1978 – 1980), PhDr.
  – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie obecná, vývinová, sociální, klinická, pedagogická, psychologie práce (1973 – 1978)

  Absolvované vzdělávací akce
  – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
  – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
  – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
  – Salto výcvik Enable 2003, trenérka v mezinárodním týmu, 62 hodin (2003)
  – Výcvik trénerov, dlouhodobý výcvik v mezinárodním týmu  (2002 – 2003)
  – Výcvik supervize, Trnavská univerzita, 180 hodin (2001)
  – Výcvik Salto TC Inclusion, Antwerpen, Krátkodobá Evropská dobrovolnická služba (2001)
  – Výcvik sociálního managementu, zakončeno obhajobou práce Komunitní sociální služby, Praha (1999)
  – Nové formy služeb pro občany s postižením, 220 hodin, DC New York a Karlova univerzita Praha (1991 – 1992)

  Praxe
  – Ředitelka: Agentúra podporných služieb, n.o., Žilina – individuální plánování a sociální služby v podporovaném bydlení a v komunitě (2003 – dosud)
  – Ředitelka střediska a psycholožka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Bratislava – stále pracovisko Žilina (1999 – dosud)
  – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –  detašované pracoviště Žilina (1996 – 1999)
  – Stredisko služieb sociálnej starostlivosti Bratislava, pracovisko Žilina (1991 – 1996)
  – Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež – denní pobyt  Žilina (1988 – 1991)
  – Psycholožka: Manželská a predmanželská poradňa Žilina (1983 – 1988)
  ČSD – vozňové depo Žilina (1980 – 1983)
  – Závody ťažkého strojárenstva, Dubnica nad Váhom (1978 – 1979)
  – Kurátorka pro mládež: ONV – odbor sociálnych vecí Žilina (1979 – 1980)
  – Lektorská činnost: kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách – Quip (2014 – dosud)
  – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
  – Koordinátorka vzdělávání: mezinárodní projekt New Paths to Inclusion Network (2013 – 2014)
  – Supervize: Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2012 – 2014)

  Publikace a odborné texty
  – Odvaha na nové sociálne služby, INESS,2013
  – Rozvoj komunitných sociálnych služieb, RPSP Bratislava 2006
  – No barriers No borders, Salto Inclusion, Brussel 2006
  – Citizen in the centre – NIZW Utrecht 2004
  – Kvalita sociálnych služieb II – pre seniorov – Rada Bratislava 2003
  – Inšpiratórium, Nadácia Krajina harmónie, Žilina 2002
  – Sociálne služby pre občanov, Bratislava 2001
  – Kvalita sociálnych služieb I – pre občanov s postihnutím, Rada Košice 2000

 • Xénia Paličková Křížová
  Xénia Paličková Křížová

  Ačkoli má jedno nevšední křestní jméno a hned dvě příjmení, prožívá báječný život. O Vodnářích přece platí: Umějí se vyrovnat s čímkoli, co jim osud vrhne do cesty, prostě zaimprovizují a jdou dál.

  2023
  Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga
  Praktické techniky použitelné při pedagogické práci nejen s integrovanými žáky. Principy kognitivně-behaviorální terapie a jejich podobnost s pedagogickými výchovně-vzdělávacími metodami. Terminologické vymezení pojmu integrovaný žák, s akcentem na ADHD a poruchy chování – klinický obraz, etiologie, diagnostika a terapie. Základní principy kognitivně-behaviorálních přístupů. Pojmy – edukace, bludný kruh, operantní podmiňování, odměna, trest, pozitivní zpevňování žádoucího chování. Jejich podobnost s pedagogickými metodami. Preventivní opatření problémového chování ve třídě a intervenční metody vhodné pro třídu, výchovnou či terapeutickou skupinu. Význam multidisciplinárního přístupu při práci s integrovaným žákem.

  Krize – jak vzniká a jak s ní pracovat
  Definice krize, co to je a co ji může způsobit. Model Tělo – Mysl – Emoce vysvětlí, jak krize funguje a jak se projevuje v našem těle. Základní techniky, jak správně pracovat s projevy prožívání krize, které nám mohou pomoci ji zdárně zvládnout a překonat. Praktická ukázka modelového hovoru, kde člověk, který se ocitl v krizi, volá na tísňovou linku.

  Nenásilná komunikace pro život
  Kurz je zaměřen na umění nenásilné komunikace a je koncipován tak, aby účastníci odešli s metodou, kterou mohou začít okamžitě praktikovat ve svých životech.

  Wellbeing v praxi
  Wellbeing v kontextu s novým RVP, aktivity a metody, wellbeing dětí a pedagogů.

  Prevence syndromu vyhoření
  Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi o syndromu vyhoření, vymezením problému, psychickou rovinou, fyzickou rovinou a sociální rovinou syndromu vyhoření.

  Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
  Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, které mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces.

  2022
  Hranice
  Jak si nastavit zdravé a důstojné hranice

  Jak pracovat se „zlobivým“ žákem
  Základní principy, díky kterým se lépe porozumí náročnému chování žáků. Praktické vzdělávací metody a přístupy, které vycházejí ze současných vědeckých poznatků a také z mnoholetých zkušeností lektora.

  Manipulace: Jak ji rozpoznat a bránit se jí?
  Jak odhalit vědomého i nevědomého manipulátora? Jak rozpoznat nejčastější manipulativní techniky v práci i osobních vztazích? A jak se účinně bránit a zároveň nemanipulovat druhé?

  Náročné chování dětí (nejen) ve škole a jak s ním pracovat
  Proč je chování některých dětí náročně a jak takovému chování předcházet Jaký je vztah mezi stresem a projevy chování a jak podpořit děti i dospělé ve zklidnění Dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí Praktické příklady, jak podpořit duševního zdraví dětí i dospělých. Praktické tipy do výuky, materiály pro okamžité použití a k tomu seberegulační techniky pro okamžité zklidnění.

  2021
  Neurolingvistické plánování: Řešení konfliktů
  Konflikty jsou tiší zabijáci naší pohody (wellbeing). Proto je více než užitečné se je naučit řídit a hlavně jim předcházet. Během tohoto kurzu vás Tom naučí řešit konflikty velmi neobvyklou formou. Pokud se vám podaří vyřešit vaše vnitřní konflikty, všechny konflikty s vnějším okolím se rozplynou.

  Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku
  Doplňující vzdělávání pro učitele cizích jazyků.

  Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení
  Doplňující vzdělávání pro učitele cizích jazyků.

  Jak úspěšně zvládat konflikty a hádky
  Konflikt – nutnost nebo příležitost, strach z konfliktů, odlišnosti a dramata, styly řešení konfliktů

  2020
  Jak ustát manipulativní chování
  Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům i pečujícím osobám. Manipulace se objevuje v sociální praxi stejně často jako kdekoliv jinde. Je velmi křehká hranice mezi motivací, dobrým úmyslem a manipulací.

  2018
  Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí
  Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

  Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
  Dozvíte se, jaké existují způsoby přístupu k řešení konfliktů a naučíte se používat nástroje pro porozumění důvodům nesouhlasu. Naučíte se nahlížet na problém z různých stran a budete umět hledat oblasti shody a neshody. Vyzkoušíte si, jak zacházet s tzv. “smrtícími argumenty”, a seznámíte se se základními principy facilitace skupinové diskuse.Kurz je určen zejména vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším profesionálům i pečujícím osobám.

  2016
  Typologie MBTI
  Individualizace výchovy, výuky a učení žáků – osvojení rozmanitých postupů, které podporují inkluzivní výchovu, učení a vzdělávání dětí s různými osobnostními, mentálními i psychomotorickými specifiky.

 • Štěpán Matuška
  Štěpán Matuška

  Štěpán v organizaci pracuje zejména s mladými lidmi v rámci sociální služby Tranzitní program a má na starosti kurzy Celoživotního vzdělávání pro lidi se zdravotním postižením. Rovněž se věnuje vymýšlení, koordinaci a technickému zajištění on-line setkání, aktivit a kurzů. Kolegům poskytuje metodickou podporu.

  O Tranzitním programu pravidelně lektoruje v rámci několika vypsaných projektů pro školy vzdělávající žáky se zdravotním postižením.

  Během roku 2021 se podílel na přípravě on-line školení a lektorské činnosti v angličtině v rámci projektu My Work, určenému pro sociální pracovníky v Bosně a Hercegovině. Lektorská činnost je zaměřena na podporu a vzdělávání pracovníků při vzniku a průběhu Tranzitního programu a podpoře v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním.

  Velkou inspirací do života jsou pro něho příběhy a životopisy lidí, které rád čte, sdílí s přáteli a (poslední dobou) také poslouchá jako audioknihy. Má rád první sklizně čajů z předhůří Himalájí. Hraje na basu a akustickou kytaru a chodí rád do přírody.

  Od dětství má také zájem o počítače a jinou techniku a rád se zamýšlí nad tím, jak vše propojit a zařídit tak, aby to fungovalo.

  Vystudoval teologii, kde napsal práci o sokratovském tázání a péči o duši v díle Jana Patočky. V rámci  Celoživotního vzdělávání navázal studiem Učitelství pro střední školy.

  V životě jej také zajímají otázky podpory lidských práv, občanské odpovědnosti a environmentální výchovy.

 • Bohumila Baštecká
  Bohumila Baštecká

  Bohumila se zabývá krizemi a neštěstími a lidskými vztahy. Povzbuzuje ji, co všechno lidé umějí zvládnout a jak si navzájem pomáhají. Baví ji spolupráce. Ráda se učí a bez spolupráce jí to nejde.

  Vzdělání
  – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
  – Postgraduální: psychologická sexuologie, psychoterapie, atestace v klinické psychologii, rozvojová supervize, ochrana obyvatelstva

  Pozice
  – Spoluzakladatelka mezioborové disciplíny Komunitní krizová spolupráce (dříve Psychosociální krizová pomoc a spolupráce)
  – Trenérka Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC)
  – Autorka

  Knihy (odborné)
  – Rozhodujeme se s podporou (2022)
  – Týmová supervize (2016)
  – Klinická psychologie (2015)
  – Psychosociální krizová spolupráce (2013)
  – Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie (2009)
  – Terénní krizová práce (2005)
  – Klinická psychologie v praxi (2003)
  – Základy klinické psychologie (2001)

 • Ilona Fridrichová Jelínková
  Ilona Fridrichová Jelínková


  Ilona vystudovala v Ostravě pedagogickou fakultu, obor Speciální pedagogika a zaměřila se na Specifické poruchy učení a logopedii. Své znalosti uplatňuje v logopedické třídě na jedné ze základních škol v Brně.

  Prošla si celou řadou kurzů, které se vážou k jejímu oboru, ať už se jedná o kurz čtení a psaní genetickou metodou, kurz kritického myšlení, nebo kurz zaměřený na Feuersteinovao Instrumentální Obohacování.

 • Jana Kurfürstová
  Jana Kurfürstová


  Jana vystudovala učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku mladšího školního věku. Vede neziskovou organizaci, pracuje pro děti s PAS ve volnočasových aktivitách, aktivně se účastní osvěty v rámci problematiky dětí s autismem. Pracovala v několika základních školách praktických, ve školách zaměřených na děti s poruchou autistického spektra či v poradně rané péče.

 • Jana Janů
  Jana Janů

  Jana je milovnice přírody a lidí. Většinu roku chodí bosa a spí venku. Má ráda jednoduché věci, přirozené cesty a možnost se svobodně rozhodovat.

  Vzdělání
  – Střední zdravotnická škola – obor dětská sestra
  – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Praha

  Absolvované vzdělávací akce
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha (2014)
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
  – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Praha (2012)

  Praxe
  – Dětská sestra, gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Sokolov (1991-1993)
  – Dětská sestra, dětské oddělení nemocnice Sokolov (1996 – 2003)
  – Zdravotní sestra, Dialyzační středisko – FMC Sokolov (2003 – 2014)
  – Asistentka v PSB, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.(2011 – 2013)
  – Case manager v PSB, Rytmus – od klienta k občanovi,  z.ú. (2013 – dosud)
  – Profesionální podpůrce, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. (2020 – dosud)
  – Lektorská činnost, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. (2021 – dosud)

 • Terezie Hradilková
  Terezie Hradilková

  Vzdělání:

  • 1981–1986 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
   obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (speciální pedagogika)
  • Státní zkouška z psychopedie, logopedie a tyflopedie.

  Profese:

  • Od roku 1989 do roku 2010 se věnovala zakládání a rozvoji terénní sociální služby raná péče, kde pracovala jako poradkyně rané péče, vedoucí pracoviště, metodička a ředitelka celostátní organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením.
  • V roce 2000 absolvovala seminář kvalita v sociálních službách a působila několik let jako inspektorka kvality sociálních služeb pro MPSV, později jako auditorka kvality sociálních služeb.
  • Od roku 2010 se věnuje deinstitucionalizaci, zejména řízení změn a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

  Lektorka a konzultantka témat:

  • řízení transformace sociální služby
  • deinstitucionalizace a systémové změny v sociálních službách
  • moderní přístupy a metody sociální práce
  • individuální plánování
  • podpora rodiny dětí s postižením
  • raná péče
  • transformace sociální služby pro pracovníky v přímé péči
  • ústavní prvky v sociální službě a kritéria komunitní služby
  • externí lektorka Ped.f.UK, VOŠ Jabok, FF UK Sociální práce

  Supervizorka:

  • V pomáhajících profesích a školství (UNIPA, Letohrádek Vendula, Gawain, Scioškola Olomouc, SPRP, Spondea Brno, Rytmus, Ashoka).

  Publikace:

  • Autorka a editorka:
   • T. Hradilková: Praxe a metody rané péče v ČR. Průvodce sociálním modelem. Portál, Praha. 2018.
  • Editorka a spoluautorka:
   • Manuál transformace sociálních služeb, MPSV, Praha, 2013,
   • Jak na to. Příklady dobré praxe v transformaci, MPSV, Praha, 2013,
   • Manuál hodnocení kvality sociální služby v transformaci, Národní centrum podpory transformace, MPSV, 2013.
  • Spoluautorka:
   • Chvátalová a kol.: Jak se žije dětem s postižením, Portál, Praha, 2005,
   • Analýza situace rané péče v ČR, nadační fond Avast, Praha, 2018.

  Zkušenosti:

  • Inspektorka kvality sociálních služeb,
  • Stáže v sociálních službách: Holandsko, USA, VB, Dánsko, Irsko,
  • Lektorka v zahraničí: Irsko, Holandsko, Slovensko, Bulharsko, Turecko, Bosna, Srbsko, Kosovo,
  • Ředitelka PO HMP DZR Svojšice.
 • Klára Silovská
  Klára Silovská

  Klára je kreativní duše a snílek. Na sociální práci ji baví rozmanitost práce samotné. Ráda se učí, poznává nové věci a cesty a těší ji i předávání zkušeností a vědomostí dál. Klára ráda boří zdi mezi lidmi a stereotypy. V Rytmusu má podle svých slov ráda práci se sebeobhájci, přípravu a vedení různých kurzů, setkání a vzdělávacích aktivit pro lidi se znevýhodněním.

  Vzdělání
  Vyšší odborná škola pedagogická, Karlovy Vary, obor: Sociální práce a sociální pedagogika (2014 – 2017)

  Praxe
  – sociální pracovnice (Rytmus, 2022 – dosud)
  – koordinátorka projektu Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv (Rytmus, 2020 – dosud)
  – komunitní pracovnice (Rytmus, 2017- 2022)
  – osobní asistentka ve službě Podpora samostatného bydlení (Rytmus, 2015 – 2016)
  – dobrovolnictví v programech Dohromady a Senior (Instand, 2014 – 2017 )

  Absolvované vzdělávací akce
  – Learning Teaching Trainning Activities – Breaking Barriers and Building Bridges (B4, 2022)
  – Course on global citizenship and civic engagement skills among young people with intellectual disabilities (B4, 2021)
  – Konstruktivní přístup k řešení konfliktů (Quip, 2020)
  – Člověk s mentálním postižením v síti (Be.Safe, 2019)
  – konference „Hear our voices!“ (Inclusion Europe, 2019)
  – Základy grafické facilitace (Quip, 2019)
  – Bezpečnost lidí s mentálním postižením na internetu (Be.Safe, 2019)
  – Kruhy podpory (Quip, 2018)
  – Plánování zaměřené na člověka (Quip, 2018)
  – Nejsme v tom sami (Rytmus, 2018)
  – Sexualita a osoby se zdravotním postižením – úvod (Štěrbová Dana, 2018)
  – Komunikace, konflikt, asertivita (Bludiště, 2017)
  – Propojování lidí s postižením v místní komunitě (Quip, 2017)
  – Základy krizové intervence pro pedagogy (Bludiště, 2017)
  – Inkluzivní vzdělávání (Instand, 2014)

 • Anna Kaucká
  Anna Kaucká

  Anka se narodila v Praze, kde také vystudovala obor Sociální práce na FF UK. Více než 25 let pracuje v sociálních službách různých neziskových organizací, které podporují lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do společnosti.

  V Rytmusu Anička pracuje více než 11 let. Věnuje se komunikaci se zaměstnavateli, vyhledává a vyjednává pracovní příležitosti pro lidi s postižením. Firmám i státním institucím v této oblasti poskytuje poradenství.

  Ráda se prochází v lese, zpívá ve sboru a šije barevné sukně.

 • Monika Doskočilová
  Monika Doskočilová

  Celý život pracuje s lidmi s postižením na různých pozicích – byla vychovatelkou, cvičitelkou sportů, sociální pracovnicí, nyní je vedoucí služby, sexuální důvěrnice a poradkyně…
  Snaží se lidem s postižením ukazovat šíři jejich možností a probouzet v nich energii a sílu k zodpovědnosti za svůj život.