Mediace je forma efektivního řešení sporů, konfliktů a názorových nesouladů mezi jednotlivci nebo skupinami lidí. Nabízí možnost navzájem se uslyšet, porozumět si, nalézt společný soulad a dospět k dohodě. Je vhodná ať už v osobním životě nebo v pracovních či obchodních vztazích. Mediace se často používá v případech, kdy se lidé chtějí vyhnout soudním sporům.

 

Konzultace s využitím mediačních technik lze nezřídka využít též v sociálních službách, např. v případě složitých situací, nedorozumění, konfliktů mezi klientem a jeho rodinou, opatrovníkem nebo poskytovatelem sociálních či zdravotních služeb.

  • Mediátor se řídí zásadou mlčenlivosti a je zcela nestranný.
  • Pomáhá stranám najít vyvážené řešení jejich situace. Nerozhoduje z pozice autority, ale odpovídá za proces.
  • O řešení sporu rozhodují pouze strany, právě ty odpovídají za výsledek. Pro úspěšné mediační setkání je tedy nezbytný souhlas všech stran.
  • Mediace je dobrovolná a vhodná pro kohokoliv, kdo má zájem společně komunikovat a nalézt ve své situaci vzájemné porozumění a rovnováhu.