Případová sociální práce

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Milena Johnová
 • Akreditováno pod názvem: Případová sociální práce
 • Číslo akreditace: A2023/1155-SP/PC/VP

V posledních letech se v ČR konečně začalo více mluvit o případové sociální práci, důležitém nástroji pro ty z vás, kteří máte na starost klienty vyžadující dlouhodobou podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Ve své praxi nepochybně používáte řadu prvků případové sociální práce a na kurzu uvidíte, jak spolu souvisí, jak navazují na individuální plánování a k čemu všemu se to hodí.

Co se na kurzu naučíte

 • Seznámíte se s fázemi případové práce a porozumíte jejich významu a provázanosti a uvidíte vazbu případové práce s individuálním plánováním.
 • Dozvíte se, jak se jiné metody sociální práce váží na pomáhající cyklus a jak je používat, abyste byli efektivní.
 • Dozvíte se, k čemu se vám může případová práce hodit, a kdy je zbytečná.
 • Zjistíte, jak používat případovou práce uvnitř vaší služby.
 • Dozvíte se, co je to integrace péče, jaké jsou podmínky mezi-organizační spolupráce a jak při tom používat případovou sociální práci.
 • Odnesete si náměty na rozvoj kvality případové práce.

Slovo lektorky

Případová sociální práce s námi v České republice pobývá už třicet let, odkdy jsou sociální pracovníci v kontaktu se svými kolegy v zahraničí, je zakomponovaná v právní úpravě, aniž by si to řada lidí uvědomovala. A přesto se o ní otevřeně mluví teprve doslova pár let, kdy jsme si ji začali spojovat (a mnohdy zaměňovat) s case managementem. Na tomto kurzu budeme mít prostor si ujasnit, jak to všechno je a co udělat, abychom případovou práci dělali vědomě a abychom díky tomu maximálně využili její potenciál.Milena Johnová, lektorka

Pro koho je kurz

Kurz se bude hodit všem, kteří se věnují klientům vyžadujícím dlouhodobou pomoc a podporu v každodenním životě. Zejména jej samozřejmě využijí sociální pracovníci, ale hodit se může i sociálním pedagogům, zdravotníkům působícím na zdravotně-sociálním pomezí apod.

Obsah kurzu

 • Základní charakteristiky a východiska případové práce, na co se hodí, kde není přínosem, cyklus případové práce, fáze cyklu.
 • Mapování potřeb a zdrojů, přání a preference, co je důležité z hlediska profesionálů, přirozená podpora, formulace cílů v případové práci, spolupráce uvnitř organizace.
 • Integrace péče a případová sociální práce v case managementu, GDPR a principy mezi-organizační spolupráce.
 • Organizace případové práce na úrovni organizace a nad službami v modelových příkladech, zapojení přirozené podpory a komunity v případové práci.
 • Nástroje sebereflexe a rozvoje případové práce v organizaci a v regionu.

Rozsah kurzu

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: