Svéprávnost a opatrovnictví

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Strnad, Tereza Bártová, Lenka Frýdková
 • Akreditováno pod názvem: Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
 • Číslo akreditace: A2020/1131-SP/PC/PP/VP

Proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti vašich klientů? Co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete stavět? Zajímá vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl? Co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Jak poskytovanou podporu zasadit do právem uznávaných pozic? Na našem jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

 • Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva.
 • Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného i volebního práva a občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkůmopatrovníkům (veřejným i „soukromým“) ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
 • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
 • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
 • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
 • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
 • Práva a povinnosti opatrovníka
 • Odpovědnost za škodu

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny:

Listopad 2024
Žádný kurz nenalezen.