Kroky k naplnění individuálního plánu pomocí metody CESTA

  • Počet hodin: 8
  • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová
  • Akreditováno pod názvem: CESTA – Plánujeme alternativní zítřky s nadějí
  • Číslo akreditace: A2020/1138-SP/PC/PP/VP

Stojíte před velkým úkolem – pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci naplnit přání, které se běžně označuje jako nesplnitelné nebo těžko dosažitelné. Co s tím? Mohla by Vám pomoci tradiční a hojně používaná metoda konceptu plánování zaměřené na člověka CESTA v originále zvaná PATH – Planning Alternative Tommorows with Hope, tj. Plánujeme alternativní zítřky s nadějí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický. Po teoretickém uvedení a názorných příkladech se budete metodu učit používat na modelových příkladech.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro sociální pracovníky ve službách včetně socálně-právní ochrany, zejména pro pracovníky odpovědné za individuální plánování s uživateli služeb a metodiky individuálního plánování. Vědomosti a dovednosti získané v kurzu však zužitkují také další profesionálové i neprofesionálové poskytující podporu lidem s potížemi v učení.

Obsah kurzu

  • Vývoj metody CESTA
  • Principy použití metody CESTA
  • Role facilitátora a grafického facilitátora
  • Ukázka použití metody CESTA na příkladech ze života různých lidí
  • Použití metody CESTA při modelovém plánovacím setkání

Rozsah

  • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: