Jak získat podklady pro individuální plán pomocí metody MAPA

  • Počet hodin: 8
  • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová
  • Akreditováno pod názvem: MAPA – Tvoříme akční plány
  • Číslo akreditace: A2020/1140-SP/PC/PP/VP

Co můžete udělat, když nevíte kudy kam? Můžete se třeba podívat na mapu a zjistit, kde stojíte a kam se chcete dostat a kam nikoli. A právě MAPY leží v centru pozornosti tohoto kurzu, kde Vás naučíme, jak si vytvořit dobrou mapu, abyste byli schopni pomoci lidem, se kterými pracujete, pohnout se z místa.  MAPY – v originále MAPs – Making Action Plans, tj. Tvorba akčních plánů – patří ke klasickým a nejpoužívanějším metodám konceptu plánování zaměřené na člověka.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se používat jeden z klasických nástrojů plánování zaměřeného na člověka. Zjistíte, jak je důležité pojmenovat nejen sny člověka ale také noční můry a obavy. Naučíte se využívat pro individuální plánování životní cestu člověka a silné jeho stránky a pochopíte jak s pomocí mapy naplánovat konkrétní kroky ke zlepšení nepříznivé sociální situace člověka. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický, po teoretickém uvedení a názorných příkladech se účastníci budou učit tuto metodu používat tak, aby ji uměli pak použít ve své práci.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro sociální pracovníky ve službách i na obcích a další profesionály odpovědné za individuální plánování včetně metodiků. Kurz se může hodit i sebeobhájcům a rodinám lidí s postižením.

Obsah kurzu

  • Co je to MAPA a jak vypadá
  • Principy použití metody MAPA
  • Role facilitátora a grafického facilitátora
  • Ukázky použití MAPY při plánování na příbězích různých lidí
  • Modelové plánovací setkání za pomoci metody MAPA

Rozsah

8 hodin