Pre záujemcov zo Slovenska vieme na objednávku pripraviť všetky naše vzdelávacie kurzy z kategórie sociálna práca a soft skills (mäkké zručnosti).
Zároveň sme  pre vás vybrali 
kurzy vhodné pre online formu, s ktorou máme bohaté skúsenosti a kde je veľkou výhodou, že ušetríte financie za dopravu vlastných zamestnancov alebo za náklady spojené s cestovným, nocľažným za lektora…

Výhody kurzov prezenčnou formou na kľúč

  • Finančná výhoda – ušetríte minimálne cestovné náklady a čas strávený na cestách.
  • Vyplatí sa už od 10 účastníkov.
  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu pre všetkých účastníkov.
  • Kurzy sú akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (max. počet účastníkov je 20).
  • Ponúkame veľmi žiadané konzultácie a metodické vedenie, aby ste mohli nové poznatky z kurzu efektívne začleniť do každodennej praxe.
  • Sme pripravení učiť rozmanité skupiny zložené napr. z profesionálov, užívateľov služieb a ich rodín, pracovníkov z komerčnej sféry a pod.
Rozsah kurzu Cena (online alebo prezenčne) Ďalšie náklady pri prezenčnej forme výuky
1 deň 705 € cestovné náklady a nocľažné lektora
2 dni 1275 € cestovné náklady a nocľažné lektora
3 dni 1790 € cestovné náklady a nocľažné lektora


Ďakujeme za ústretové a rýchle jednanie pri organizácii vzdelávania na kľúč v našom zariadení. Pani lektorke Veronike Škopovej ďakujeme za veľmi podnetné a užitočné informácie. Zamestnanci, ktorí vzdelávanie absolvovali, boli nadšení. Ďakujeme.GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Bratislava

Prečo zvoliť online kurzy?

  • Robí vzdelávanie dostupnejšie, odstraňuje všetky prekážky na ceste a umožňuje zúčastniť sa i tým, ktorí  majú problémy s dopravou, či vzdialenosťou a hlavne šetrí váš čas.
  • Dovolí vám zapojiť sa i pri náhlej zdravotnej indispozícii, zhoršenom – kalamitnom počasí, nečakanej rodinnej situácii, pri ošetrení člena rodiny a pri ďalších komplikáciách…
  • Je uživateľsky jednoduchá. Stačí kliknúť na odkaz, ktorý dostanete do emailu. Nie je potrebné nič sťahovať alebo inštalovať. Všetko hravo zvládnete z internetového prehliadača, prípadne vás poradíme.
  • Celý kurz môžete absolvovať z miesta, ktoré vám vyhovuje – či už je to domov, záhrada, kľudná kaviareň, terasa alebo kancelária.

Odporúčané online kurzy:

Jak ustát manipulativní chování
Počet hodín: 8

Umění práce s rizikem v sociálních službách
Počet hodín: 8

Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
Počet hodín: 8

Preterapie – základní kurz
Počet hodín: 8

Individuální plánování v sociálních službách (koncept Plánování zaměřené na člověka)
Počet hodín: 24

Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
Počet hodín: 8