V rámci úsilí o rozvoj kvality sociálních služeb a ochrany práv jejích uživatelů poskytujeme metodická vedení a konzultace ve vybraných oblastech, kterým se dlouhodobě věnujeme. Kromě toho nabízíme možnost absolvovat stáž v našich sociálních službách. Termín a místo domlouváme individuálně podle možností.

Konzultace a metodická vedení

Standardní cena za konzultaci nebo metodické vedení je 1 200 Kč za hodinu a případné cestovní výdaje.

Máte zájem? Kontaktujte člena našeho týmu, který má dané téma na starosti. Rádi s vámi probereme to, co potřebujete a nastavíme konzultace a metodické vedení na míru vašim potřebám.

Jméno a kontakty Témata

Rela Chábová

Kurzy na klíč
rela.chabova@rytmus.org
+420 776 236 659
 • Individuální plánování
 • Zavádění nástrojů metody Plánování zaměřené na člověka
 • Preterapie
 • Metodické vedení pracovního týmu

Veronika Škopová

veronika.skopova@rytmus.org
+420 775 393 080


Veronika působí zejména na Moravě

 • Individuální plánování
 • Zavádění nástrojů metody Plánování zaměřené na člověka
 • Hodnocení míry potřebné podpory
 • Podpora při facilitaci plánovacích schůzek

Lenka Skálová

lenka.skalova@rytmus.org
+420 734 441 357
 • Individuální plánování
 • Zavádění nástrojů metody Plánování zaměřené na člověka
 • Hodnocení míry potřebné podpory
 • Podpora při facilitaci plánovacích schůzek

Jan Strnad

jan.strnad@rytmus.org
+420 603 829 711
 • Podpora při rozhodování a právním jednání

Stáže v sociálních službách

Zapojíme vás do chodu služby a budete v přímém kontaktu s pracovníky i s uživateli služby. Poplatek za účast na stáži v konkrétní službě je 1 500 Kč/osoba/den.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí konkrétní sociální služby: