Preterapie – základní kurz

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová
 • Akreditováno pod názvem: Preterapie – základní kurz
 • Číslo akreditace: A2020/1142-SP/PC/PP

Preterapie vychází z psychoterapeutického na člověka zaměřeného přístupu Carla Rogerse. Pomáhá poskytovat lepší pomoc lidem s nálepkou „nekomunikující“ či „nereagující na terapeutické působení“. Jsou to například lidé s psychózou, Alzheimerovou demencí, těžkým postižením v oblasti intelektu či lidé trpící „dvojí diagnózou“ – takzvaným mentálním postižením a duševní poruchou.

Tento kurz učíme už od roku 2009. Lektorka Rela Chábová je absolventkou dlouhodobého vzdělávacího kurzu vedeného autorem této metody (Garry Prouty) a dalšími uznávanými zahraničními odborníky.

Co se na kurzu naučíte

 • Řekneme si všechno podstatné o preterapii z teoretického i praktického hlediska, povídání podpoříme názornými příklady z praxe.
 • Seznámíte se s pěti typy kontaktních reflexí a jejich kombinacemi, vyzkoušíte si jejich použití v modelových příkladech.
 • Budeme společně hledat, u kterých lidí může být použití těchto reflexí prospěšné.
 • Naučíte se je používat a díky nim u lidí, kterým pomáháte, i posilovat kontaktní funkce v běžných situacích.
 • Popovídáme si o tom, že na člověka zaměřený preterapeutický přístup k lidem je prakticky uplatnitelný a plně slučitelný se strukturálními podmínkami organizací poskytujících sociální služby.

Slovo lektorky

Preterapie představuje vlídnou a empatickou alternativu poskytování podpory lidem, které popisujeme jako „nereagující“ nebo „nekomunikující“. Používání technik preterapie pomáhá nastartovat porozumění tomu, co lidé prožívají a jim pomáhá navázat kontakt se sebou samými, s druhými lidmi a s realitou. Úspěšná preterapie umožní lidem uvědomovat si, co chtějí a potřebují, naplňovat své lidství a své občanství a stát se skutečnou součástí společnosti. Rela Chábová, lektorka

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • a lidem, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Obsah kurzu

 • Přístup zaměřený na člověka jako východisko preterapie.
 • Základní principy a podstata preterapie, charakteristika lidí, kterým pomáhá.
 • Východiska pro kontaktní práci s lidmi.
 • Kontaktní chování, jeho sledování a odezvy.
 • Využití preterapie při zvládání tzv. problémového chování.
 • Praktický nácvik preterapeutických kontaktních reflexí s cílem „ukotvit“ člověka tak, že v něm probudí a následně posílí schopnost navázat kontakt.

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: