Standardy kvality sociálních služeb

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Pavla Baxa
 • Akreditováno pod názvem: Standardy kvality sociálních služeb
 • Číslo akreditace: A2023/0269-SP/PC/PP/VP

Kurz vám srozumitelnou a interaktivní formou poskytne přehled o standardech kvality a seznámí vás s každým z nich. Dozvíte se o historii vzniku standardů formou konzultačního procesu a o přehledu typologie sociálních služeb.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, kterými je definována úroveň poskytovaných sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zajištění sociálních služeb, ale také v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a uživateli. Jejich smyslem je stanovit závaznou normu pro kvalitní péči.

Co se na kurzu naučíte:

 • Význam jednotlivých kritérií standardů.
 • Jak se na tvorbě pravidel podílet.
 • Legislativní zakotvení, kvalita v sociálních službách.
 • Přehled všech 15 standardů, speciální důraz na standardy 1, 2, 5 a 15.
 • Reflexe individuálního plánu.
 • Hodnocení kvality ve vlastním zařízení.
 • Jak zjednodušit materiály určené uživatelům služeb (easy to read texty).

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen zejména:

 • pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům
 • a rodičům lidí se zdravotním postižením.

Slovo lektorky

Standardy kvality! V sociálních službách evergreen i výzva. My to pojmeme jako výzvu, jako příležitost se naučit brát vytváření pravidel a metodik jako pomůcku, nikoli jako nutné zlo. A poslání se nemusíte učit nazpaměť 🙂Pavla Baxa, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: