Informace o zpracovávání osobních údajů, které nám poskytuje prostřednictvím elektronického formuláře.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., se sídlem Londýnská 309/81, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 613 83 783, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 915.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a z příslušných právních předpisů, případně po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

  • Správa kurzů a vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, datum a místo narození, telefonní číslo a případně fakturační údaje) potřebujeme, abychom s vámi mohli být v kontaktu v průběhu celé akce a po jejím skončení (a také např. pro vystavení osvědčení). Tyto údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu, maximálně po dobu trvání akreditace příslušného kurzu, na který jste se přihlásili. Platnost akreditace lze ověřit na stránkách www.akris.mpsv.cz. 

  • Marketing

Vaše osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu. Na e-mailovou adresu Vám po skončení akce můžeme zasílat informace, odborné materiály v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a případné informace o dalších podobných akcích.

V případě objednávky kurzu Vám tyto informace zasíláme na základě tzv. zákaznické výjimky. V případě přihlášení k odběru novinek, odesíláme informační emaily na základě vašeho přímého souhlasu, po dobu udělení souhlasu.

Pokud si nebudete přát tyto informace dále dostávat, napište nám to na adresu udaje@rytmus.org. V každém emailu, který Vám zašleme, bude dále možnost se z odběru odhlásit.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

  • Máte právo na informace, které vaše konkrétní osobní údaje uchováváme, na základě jakého účelu a jak s nimi nakládáme, tj. jak je zpracováváme a proč, k jejichž doložení nás můžete kdykoliv vyzvat písemnou žádostí. 
  • Máte právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud například došlo na Vaší straně ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • Máte právo na výmaz (“právo být zapomenut”). V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Vaše osobní údaje mažeme po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, nicméně se na nás můžete se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.
  • Vaše osobní údaje můžete kdykoliv doplnit, upravit nebo omezit. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, a také právo na přenositelnost údajů (tj. získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu).
  • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.
  • Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.