Kruhy podpory

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Jana Loskotová
 • Akreditováno pod názvem: Kruhy podpory
 • Číslo akreditace: A2020/1128-SP/PC/PP

Kruhy podpory jsou důležitým nástrojem prevence závislosti na sociální službě. Jejich cílem je mobilizovat zdroje přirozené podpory. Pokud se podaří vtáhnout běžné lidi do každodenního života člověka, zvyšuje se pravděpodobnost, že člověk bude žít spokojený život jako součást běžné komunity.

Lidé využívající sociální služby jsou často vyčleněni ze společnosti, ačkoli žijí v běžné komunitě. Nemají totiž přátele a známé jinde než mezi profesionály, kteří jim poskytují služby. Pomoci takto osamoceným lidem získat do života blízké lidi není cesta snadná a rychlá, je však možná. Na kurzu Kruhy podpory se dozvíte, jak na to.

Co se na kurzu naučíte

 • Dozvíte se, kde hledat a vytvářet příležitosti pro zapojení lidí do kruhu podpory a na co nesmíte zapomenout, pokud se do toho chcete pustit.
 • Zjistíte, že kruh podpory není jen další jednostranně fungující nástroj, kde jeden dává a druhý přijímá.
 • Objevíte, že kruh podpory může být pro všechny jeho členy zdrojem vzájemně obohacujících a inspirativních zkušeností.
 • Podíváme se na to, jakou roli plní kruh podpory v každodenním životě člověka a také jak významný je pro jeho budoucnost.
 • Na reálných příkladech si ukážeme, že to skutečně jde. Poznáte, jak fungující kruhy podpory lidem pomáhají.

Pro koho je kurz určen?

 • Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům sociálních služeb, a také veřejným opatrovníkům.

Obsah kurzu

 • Co je kruh podpory, základní hodnoty, pravidla a zdroje podpory.
 • Jak začít, když člověk nemá kolem sebe blízké lidi.
 • Jak budovat a posilovat kruh podpory, co jsou sítě a jak je propojovat.
 • Co je to sociální prostor a jak s ním pracovat.
 • Setkání kruhu podpory krok za krokem: příprava setkání a účastníků, první a další setkání.
 • Příklady fungujících kruhů podpory.

Slovo lektorky

Vytváření kruhů podpory je součástí myšlení, plánování a způsobu práce zaměřené na člověka. Tento způsob sociální práce nás vede k tomu, abychom pomáhali spojovat všechny lidi pro daného člověka důležité – členy rodiny, přátele, sousedy, pracovníky poskytující podporu a další odborníky. Je zvlášť vhodný pro transformaci ústavní péče. Může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i v organizaci a celém systému sociálních služeb. Kruhy podpory mohou mít libovolnou velikost, podpora může být jednorázová nebo dlouhodobá, ve všech oblastech života nebo jen v některých. Důležité je, že se každý podle svých možností do procesu zapojí a zaváže k určité úrovni podpory, zajímá se o to, co se v životě člověka děje a snaží se, aby se věci pohnuly kupředu.Rela Chábová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin

Co s sebou na kurz

Na kurz si s sebou vezměte podrobnou mapu města/části města nebo místa, kde bydlí člověk, kterému chcete pomoct vytvořit kruh podpory.

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: