Hodnocení míry potřebné podpory

  • Počet hodin: 8
  • Lektoruje: Veronika Škopová
  • Akreditováno pod názvem: Hodnocení míry potřebné podpory
  • Číslo akreditace: A2021/0030-SP/PC/PP/VP

Pracujete s lidmi vyžadujícími pomoc a podporu v mnoha nebo ve všech oblastech života? Nevíte, jak spolehlivě zmapovat potřeby lidí, kteří nekomunikují verbálně nebo si o pomoc sami nedovedou říci? Potřebujete skloubit potřeby uživatelů služeb s individuálním plánováním? Nechce při mapování potřeb uživatelů služeb na nic zapomenout? Pak by se Vám mohl hodit tento kurz.

Co se na kurzu naučíte

Zorientujete se v kvalitní metodice mapování potřebné podpory (Support Intentsity Scale) a naučíte se tento nástroj prakticky používat v individuálním plánování. Naučíte se vést rozhovory, které vedou ke zjištění charakteru i míry potřebné podpory a zapojovat do mapování potřeb člověka, kterému poskytujete pomoc, jeho rodinu a jiné blízké lidi i další profesionály.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují podporu lidem s postižením, zejm. s potížemi v učení, s duševním onemocněním i seniorům . Kurz je určen také pro metodiky individuálního plánování a klíčové pracovníky, kteří se chtějí seznámit s principy zpracování individuálních plánů podpory.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení základních pojmů z oblasti plánování podpory
  • Hodnocení četnosti podpory, doby každodenní péče a typu podpory
  • Pravidla pro vedení rozhovorů a provádění hodnocení
  • Sestavování individuálních plánů podpory s použitím informací získaných hodnocením, příklady plánů podpory

Rozsah

  • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: