Co jsou to asistivní pomůcky?

Tyto pomůcky slouží lidem k usnadnění samostatného života.
Používáním těchto pomůcek člověk nepotřebuje v mnoha činnostech podporu druhého člověka.
Může tak ušetřit peníze za asistenci.

Pomůcky lze je jednoduše vyrobit.
Pomůcky se vyrábějí na míru konkrétnímu člověku tak, aby mu co nejlépe sloužily.
Všechny zde uvedené pomůcky jsme vyrobili za několik cca 300 Kč.

Úchopové pomůcky

Slouží člověku se sníženou schopností v rukou.
Může s nimi dobře držet a používat běžné věci jako například hřeben, kartáček na zuby, tužku a další věci denní potřeby.

Držák na lahev

Slouží člověku, který nemůže rukou sevřít lahev.
S držákem lze lehce nalévat vodu, pít, přenášet lahev apod.

Pomocník k obléknutí vzhledem k počasí

Je určena lidem, kteří mají potíže sami určit, jaké oblečení zvolit vzhledem k počasí venku.
Je nutné použít takové obrázky, fotografie či piktogramy, kterým daný člověk rozumí.

Pomocník k připomenutí času

Vizuální pomůcka, která lidem připomene, že v konkrétní čas je určitá činnost.
Zde například v šest hodin začíná v televizi program.
Poblíž může být na stejný čas nastavený budík.

Návod na vaření oběda

Komunikační kniha, ve které je uveden přesný postup na přípravu řízku s bramborovým salátem.
Podmínkou je opět použití fotografií, kterým daný člověk rozumí.

Návod na pečení bábovky

Pomůcka, která slouží k upečení bábovky.
Jsou zde odměrky ke každé surovině.
Na lahvích je jasně vidět, kolik které suroviny je potřeba přidat.
Postup je zleva doprava.

Tématu asistivních pomůcek se podrobněji věnujeme na kurzu:
Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat AAK v praxi