Jak ustát manipulativní chování

Počet hodin: 8 Lektoruje: Veronika Škopová, Xénia Paličková Křížová Akreditováno pod názvem: Jak ustát manipulativní chování Číslo akreditace: A2020/1144-SP/PC/PP/VP V …

Kruhy podpory

Počet hodin: 8 Lektoruje: Rela Chábová, Jana Loskotová Akreditováno pod názvem: Kruhy podpory Číslo akreditace: A2020/1128-SP/PC/PP Kruhy podpory jsou důležitým …

Rozhodování s podporou v praxi

Počet hodin: 24 Lektoruje: Veronika Škopová Akreditováno pod názvem: Rozhodování s podporou v praxi Číslo akreditace: A2020/1143-SP/PC/PP Co se na kurzu naučíte …

Hodnocení míry potřebné podpory

Počet hodin: 8 Lektoruje: Veronika Škopová Akreditováno pod názvem: Hodnocení míry potřebné podpory Číslo akreditace: A2021/0030-SP/PC/PP/VP Pracujete s lidmi vyžadujícími pomoc …