Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.

Co se na kurzu naučíte

Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením.

Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením.

Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.

Podmínkou úspěšného absolvování je splnění docházky v min. rozsahu 80 %, absolvování odborné praxe (lze ji absolvovat na vlastním pracovišti), odevzdání zadaných praktických úkolů a úspěšné zpracování závěrečného testu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace, ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Úspěšným absolvováním kurzu získání profesní kvalifikaci Pracovník v sociálních službách.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků:

 • Kvalita v sociálních službách, standardy kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele služby nebo jiných lidí, pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah

Rozsah kurzu je 150 hodin, z toho 120 vyučovacích hodin během 15 dní a 30 hodin odborné praxe.

Kurz začíná vždy v 9:00 hod. a končí v 16:15 hod.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od Úřadu práce

Věděli jste, že náš Kvalifikační kurz může v plné výši proplatit Úřad práce? A to i v případě, že již zaměstnání máte?

V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

 1. Přihlaste se na náš kurz a do poznámky v přihlášce uveďte, že kurz chcete proplatit přes Úřad práce.
 2. Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako „uchazeč“. Pokud již pracujete, zaevidujte se jako „zájemce“ o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
 3. Pro úhradu Kvalifikačního kurzu je potřeba žádost podat nejpozději 21 dnů před zahájením kurzu.
 4. Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
 5. V písemné dohodě je zakotveno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo vzdělavateli.
Chcete kurz proplatit od Úřadu práce?

Vyplňte přihlášku a v poznámce tuto informaci prosím uveďte.

Co od nás dostanete

Přístup na e-learning, kde najdete studijní materiál v elektronické podobě a výuková videa + malé občerstvení (káva, čaj, sušenka).

Přihlásit se jako náhradník

Datum

20. března 2024 - 31. května 2024

Kurz se skládá z pěti třídenních bloků:

20. - 22. března 2024
10. - 12. dubna 2024
24. - 26. dubna 2024
15. - 17. května 2024
29. - 31. května 2024

Přihlašování pro náhradníky

Čas

9:00 - 16:15

Cena

10 700 Kč

Akreditováno

Název: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Číslo: A2020/1237-PK

E-learning

Součástí kurzu je přístup na moderní portál e-learningu, který vám zpříjemní absolvování kurzu.

Kategorie

Přihlásit se jako náhradník

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektoři

  • Bohumila Baštecká
   Bohumila Baštecká

   Bohumila se zabývá krizemi a neštěstími a lidskými vztahy. Povzbuzuje ji, co všechno lidé umějí zvládnout a jak si navzájem pomáhají. Baví ji spolupráce. Ráda se učí a bez spolupráce jí to nejde.

   Vzdělání
   – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
   – Postgraduální: psychologická sexuologie, psychoterapie, atestace v klinické psychologii, rozvojová supervize, ochrana obyvatelstva

   Pozice
   – Spoluzakladatelka mezioborové disciplíny Komunitní krizová spolupráce (dříve Psychosociální krizová pomoc a spolupráce)
   – Trenérka Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC)
   – Autorka

   Knihy (odborné)
   – Rozhodujeme se s podporou (2022)
   – Týmová supervize (2016)
   – Klinická psychologie (2015)
   – Psychosociální krizová spolupráce (2013)
   – Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie (2009)
   – Terénní krizová práce (2005)
   – Klinická psychologie v praxi (2003)
   – Základy klinické psychologie (2001)

  • Iva Fryšová
   Iva Fryšová

   Vzdělání
   – Karlova universita Praha, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika – psychopedie, ethopedie (1995 – 2000), Mgr.
   – Státní Univerzita v Groningen, Nizozemí, Fakulta pedagogiky, psychologie a sociologie, speciální pedagogika a sociální služby v Nizozemí – Zahraniční pobyt v rámci magisterského studia (1998 – 1999)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Vedení rozhovoru s člověkem s duševním onemocněním, Fojtíček, Praha 2022
   – Zvládání agrese, Kaucký, Horák, Fokus, Praha, 2021
   – Nástroje podporovaného rozhodování, Bártová Tereza, Rytmus,online 2021
   – Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením, Jan Talich, Rytmus, online, 2021
   – Inovace v sociálních službách, Caroline Tomlinson, Praha 2019
   – Základy grafické facilitace, Veronika Škopová, Praha 2019
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním, Derek Wilson a Colin Newton, Inclusive Solutions, Praha 2018
   – Práce s sexualitou a intimitou, Štěrbová Dana, Praha 2018
   – Propojování lidí s postižením v místní komunitě, Angela Novak Amado, Quip, Praha 2017
   – Sexualita a vztahy lidí s postižením, Petr Eisner, Praha, 2012
   – Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen, Rytmus – od klienta k občanovi, Praha, 2017
   – První pomoc, ZZS HMP, Praha, 2012
   – Nezávislé zprostředkování, Tony Philips, Quip, Praha, 2010
   – Plánování zaměřené na člověka, John Obrian, Quip, Praha, 2008
   – Úvod do Gestalt terapie, IGT, Praha, 2008
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, ČUPZ, Praha, 2006
   – Metodik v PZ, ČUPZ Praha, 2005 – 2006
   – Podporované zaměstnávání, Grete Wangen (Norsko), Praha, 2002
   – Práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus, Praha, 2002
   – Pre-terapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), – Diakonie ČCE, Praha, 2000

   Praxe
   – Komunitní pracovník v Podpoře samostatného bydlení, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2017 – dosud)
   – Lektorská činnost, Pohoda o.p.s, Rytmus, Routa, Quip, ČUPZ, Diakonie ČCE, Asistence, (2005 – dosud)
   – Nezávislé zprostředkování, pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Vedoucí agentury pro podporované zaměstnávání Praha 6, metodik, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2005 – 2009)
   – Koordinátor projektu Young People Speaking Up, Speaking Up, (2003 – 2004)
   – Koordinátorka projektů, Diakonie CB, Praha,(2000 – 2003)
   – Pracovní asistent a od 2001 pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání a tranzitním programu, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2000 – 2003)
   – Asistentka v Chráněném bydlení, Diakonie CB, Praha, (1999 – 2000)

  • Jan Strnad
   Jan Strnad

   Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat.

   Vzdělání
   – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (abs. 2012)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)

   Praxe
   –  Quip/Rytmus – právník – oblast ochrany a prosazování práv lidí postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování; zpracování právních analýz, právní poradenství, pomoc uživatelům v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví, překlady odborných textů, lektorská činnost v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb, svéprávnosti a opatrovnictví, 2006 – dosud
   – Právní klinika Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci s PF UK, dobrovolnická analytická a praktická práce v oblasti práva azylu a uprchlictví, 2005-2006
   – Liga lidských práv, Praha, dobrovolnická právně-analytická práce v oblasti cizineckého práva, 2004 – 2005

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Bílá kniha, K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem, KOLEKTIV AUTORŮ, QUIP a SPMP ČR, 2014. Dostupné zde.
   – Užívání léků v sociální službě: k další diskusi, Johnová, M. & Strnad, J., Quip 2014
   – Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb, Kořínková, D., Johnová, M., Strnad, J., MPSV 2013
   – Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb, Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou, MPSV, 2013
   – Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů, Johnová, M., Strnad J.: . MPSV, 2012

  • Jan Talich
   Jan Talich

   Honza působí zejména v Jižních Čechách a kromě jeho oblíbeného Přístupu zaměřeného na člověka se také věnuje sexualitě lidí s potížemi v učení. Ohnivé znamení Střelce mu dalo do života touhu po svobodě, poznání a velkých ideálech. Relaxuje s milovanou rodinou, naladěnou kytarou a léčivou samotou.

   Vzdělání
   – Magisterské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2009 do roku 2012.
   – Bakalářské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2006 do roku 2009.

   Absolvované vzdělávací akce
   – Plánování zaměřené na člověka, přístup zaměřený na člověka. Jednodenní kurzy: Sociální pracovník v soudní síni, Osobní dokumentace v sociálních službách, Rozhodování s podporou, Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách, Hodnocení míry potřebné podpory, Úvod do preterapie, Konstruktivní řešení konfliktů a Základy facilitace v celkovém rozsahu 64 hodin. V Quip, z.ú. v období 2014 – 2019.
   – Kurzy a metodické vedení v projektu „Black and white“. Plánování zaměřené na člověka, Kruhy podpory a metodické vedení při zavádění nástrojů PZČ v celkovém rozsahu 48 hodin. V Quip, z.ú. v obdodí 2013 – 2014.
   – Vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociální služby. Sestava kurzů: Komunikační nástroje a dovednosti v práci manažera, Vedení efektivních porad, Vedení a motivace lidí, Vitální organizace a strategické řízení, Time Management vedoucího pracovníka v sociálních službách, Principy týmové spolupráce, Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky, Základní manažerské dovednosti v celkovém rozsahu 64 hodin. NTI – consulting, s.r.o v období 2012 – 2015.
   – Vytváření snadno srozumitelných psaných textů pro lidi s potížemi s porozuměním. POHODA, společnost pro normální život lidí s postižením v roce 2015.
   – Sexualita a vztahy s postižením 2. Rozsah 8 hodin. Petr Eisner Dis., v roce 2014.
   – Plánování v sociálních službách pro terénní službu. EDUCO CENTRUM s.r.o. v roce 2013.
   – Sexualita aneb život se vším všudy vzdělávací program pro sociální pracovníky. Rozsah 24 hodin. Diakonie ČCE – středisko v Plzni v roce 2011.

   Praxe
   – Sociální pracovník poradny Quip v rámci služby Odborné sociální poradenství. V Quip,z.ú. od roku 2019.
   – Externí pracovník Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
   – Lektor akreditovaných kurzů v centru Arpida, z.ú.: Úvod do plánování procesu poskytování osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Úvod do problematiky fyzické manipulace osob s omezenou hybnosti při poskytování osobní asistence. Základy kvalitního a bezpečného poskytování osobní asistence lidem s tělesným a mentálním postižením. Od roku 2017 do roku 2019.
   – Sociální pracovník, vedoucí denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením v centru Arpida, z.ú. od roku 2011 do roku 2018.
   – Koordinátor sexuality v centru Arpida, z.ú: Oblasti: vedení týmu pracovníků při vytváření protokolu sexuality, řešení individuálních intervencí, školení stávajících a nových pracovníků od roku 2011 do roku 2019. V červnu 2015 iniciace a spoluzaložení pracovní skupiny: „Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením v Jihočeském kraji“. Jednalo se o modelovou platformu, která se od roku 2019 začala šířit po celé ČR.
   – Koordinátor Jihočeské ligy v integrované Boccii. Vedení týmu studentů, psaní a koordinace projektů v rámci programu Think Big, založení Jihočeské ligy integrované Boccii, organizace turnajů a propagace integrované Bocii. Centrum Arpida, od roku 2012 do roku 2017.
   – Pracovník v přímé péči v denním stacionáři pro osoby s tělesným a mentálním postižením. V centrum Arpida, z.ú. v roce 2010.
   – Koordinátor dobrovolníků v programu Pět P. Oblasti: nábor dobrovolníků, spolupráce na přípravě výcviku dobrovolníků, příprava a realizace činností programu Pět P (individuální schůzky, vedení supervizích setkání, příprava víkendů pro děti a dobrovolníky). Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, od roku 2008 – 2010.

  • Lenka Skálová
   Lenka Skálová

   Přes profesi zdravotní sestry v nemocnici se Lenka dostala k terénní sociální práci. Práce v Rytmusu a jeho jedinečném týmu jí pomáhá umět člověku naslouchat a podporovat ho právě tak, aby jemu samotnému dával život smysl.

   Lenka má ráda výzvy a vždy hledá cesty, i když na začátku vypadají neschůdně. Je pro ni důležité umět se radovat z maličkostí a neztratit naději.

  • Radka Čebišová
   Radka Čebišová

   Radka je prima holka. Ráda vaří, peče skvělé moučníky, lyžuje a miluje jízdu na motorce. Jo a na jeden zátah uřídí cestu do Chorvatska :-)

   Vzdělání
   – UJAK Praha, obor Speciální pedagogika-vychovatelství v letech 2001-2004, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
   – Technická univerzita Liberec, obor Čtyřsemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky v letech 1999-2001
   – Střední pedagogická škola, Beroun, obor učitelství pro mateřské školy v letech 1995-1999 zakončena maturtní zkouškou.

   Absolvované vzdělávací akce a studijní pobyty
   – Zahraniční stáž v Kyjevě, Ukrajina – V rámci projektu „Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace a deinstitucionalizace služeb pro lidi s potížemi v učení“ – 45 hodin vzdělávacích aktivit, které vedla slovenská organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
   – Zahraniční stáž v Cambridge ,UK – V rámci projektu „Inspirace“ – týdenní stáž ve organizaci Realife
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Vytváření inkluzivní školy, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 8/2013
   – Facilitace spolupráce při individuálním plánování, PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., 3/2013
   – Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 9/2012
   – Zahraniční stáž v Glasgow, Scotland,UK – meeting of the Ordinary lives Grundtvig project and The scottish inclusion institute, 20. – 22.září 2011
   – Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 7/2011
   – Facilitovaná komunikace v praxi, Jitka Nelb Sinecká, 11/2011
   – Plánování zaměřené na člověka, New Paths to Inclusion, Helen Sanderson Associates, 2/2010-12/2010
   – Hodnocení míry potřebné podpory, Quip, 7/2010-12/2010
   – Podpora řízená jednotlivcem, Caroline Tomlinson a John Waters z In Control Partnerships (UK), 5.-6.5.2010
   – Právní způsobilost a opatrovnictví, JUDr. Dana Kořínková, Quip, 2/2010
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory, Tony Philips, Quip, 2008
   – Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra, APLA, 2004
   – Kurz logopedie, Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha, 6/2003
   – Aktivní účast na mezinárodních  a národních konferencích: „Kvalita života“, „Podpora řízená jednotlivcem“, „Život v komunitě“, „Transformace pobytových sociálních služeb“, „Pro změnu“

   Praxe
   – Vedoucí sociální služby, sociální pracovník, speciální pedagog, odborný lektor, Quip
   – Učitelka pro první a druhý stupeň, ZŠ Panenský Týnec,  9/2010-6/2012,
   – Speciální pedagog, klíčový asistent, logoped, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
   – Speciální pedagog, učitelka, logopedka, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, 9/2004-9/2006

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi! , Čebišová, R., Dimitrova, A., Johnová, M., Parmakova, M., Lindsay, S., & Stanoeva, B., Brusel: Inclusion Europe, 2014
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Slyšte můj hlas, aneb chci být také slyšen a Podpora při rozhodování a právním jednání místo omezování svéprávnosti. Obě publikace vznikly na základě realizace mezinárodních projektů – spoluautorka

  • Rela Chábová
   Rela Chábová

   Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo ně. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od malých dětí, které půlku týdne provází na krásném Dvoře Sofie na Karlštejně.

   Vzdělání
   – Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
   – Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
   – Plánování zaměřené na člověka, John O’Brien, Praha (2008)
   – Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
   – Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
   – Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
   – Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
   – Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
   kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
   – Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   – Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
   – Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
   – Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
   – Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 – 2010)
   – Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
   – Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
   – Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
   – Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
   – Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

  • Soňa Holúbková
   Soňa Holúbková

   Naše milá kolegyně ze Slovenska učí v kvalifikačním kurzu témata související se psychologií, patopsychologií, komunikačními dovednostmi a etikou.

   Vzdělání
   – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie a filosofie (1978 – 1980), PhDr.
   – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie obecná, vývinová, sociální, klinická, pedagogická, psychologie práce (1973 – 1978)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Salto výcvik Enable 2003, trenérka v mezinárodním týmu, 62 hodin (2003)
   – Výcvik trénerov, dlouhodobý výcvik v mezinárodním týmu  (2002 – 2003)
   – Výcvik supervize, Trnavská univerzita, 180 hodin (2001)
   – Výcvik Salto TC Inclusion, Antwerpen, Krátkodobá Evropská dobrovolnická služba (2001)
   – Výcvik sociálního managementu, zakončeno obhajobou práce Komunitní sociální služby, Praha (1999)
   – Nové formy služeb pro občany s postižením, 220 hodin, DC New York a Karlova univerzita Praha (1991 – 1992)

   Praxe
   – Ředitelka: Agentúra podporných služieb, n.o., Žilina – individuální plánování a sociální služby v podporovaném bydlení a v komunitě (2003 – dosud)
   – Ředitelka střediska a psycholožka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Bratislava – stále pracovisko Žilina (1999 – dosud)
   – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –  detašované pracoviště Žilina (1996 – 1999)
   – Stredisko služieb sociálnej starostlivosti Bratislava, pracovisko Žilina (1991 – 1996)
   – Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež – denní pobyt  Žilina (1988 – 1991)
   – Psycholožka: Manželská a predmanželská poradňa Žilina (1983 – 1988)
   ČSD – vozňové depo Žilina (1980 – 1983)
   – Závody ťažkého strojárenstva, Dubnica nad Váhom (1978 – 1979)
   – Kurátorka pro mládež: ONV – odbor sociálnych vecí Žilina (1979 – 1980)
   – Lektorská činnost: kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách – Quip (2014 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Koordinátorka vzdělávání: mezinárodní projekt New Paths to Inclusion Network (2013 – 2014)
   – Supervize: Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2012 – 2014)

   Publikace a odborné texty
   – Odvaha na nové sociálne služby, INESS,2013
   – Rozvoj komunitných sociálnych služieb, RPSP Bratislava 2006
   – No barriers No borders, Salto Inclusion, Brussel 2006
   – Citizen in the centre – NIZW Utrecht 2004
   – Kvalita sociálnych služieb II – pre seniorov – Rada Bratislava 2003
   – Inšpiratórium, Nadácia Krajina harmónie, Žilina 2002
   – Sociálne služby pre občanov, Bratislava 2001
   – Kvalita sociálnych služieb I – pre občanov s postihnutím, Rada Košice 2000

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: