Ze zpětných vazeb

Kurz je úplně jiný než ty, na kterých jsem byla doposud. Je to hra. Moc mě bavil a rozhodně se touto cestou chci vydat dál, vidím v grafické facilitaci velký přínos, a to jak v pracovní, tak i v osobní sféře.