Domov Zvíkovecká kytička

Kurzy od společnosti Rytmus využíváme jak ke vzdělávání personálu v přímé péči o klienty v naší organizaci, tak i ke vzdělávání managementu organizace. Obsahové stránky kurzů jsou vždy specificky zaměřeny na danou problematiku a jsou velmi intenzivně doplňovány osobními zkušenostmi lektorů z praxe.