Ze zpětných vazeb

Za mě výborná práce se skupinou, každý dostal potřebný prostor. Oceňuji příklady z praxe, které napomohly k větší představě, jak nástroje použít. Celková atmosféra kurzu byla velmi příjemná, přátelská a důvěrná, cítila jsem se v ní dobře, což je určitě velká zásluha lektorky!