94,5 % absolventů našich kurzů pro asistenta pedagoga našlo uplatnění na trhu práce

Valná většina absolventů našich kurzů pro asistenta pedagoga pracuje v oboru a pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Přinášejí do škol nové poznatky a inovativní impulzy. Podívejte se, na jaké typy škol absolventi po kurzu zamířili a s jakými dětmi se nejčastěji ve své praxi setkávají.