Slavíme 30 let!

Svéprávnost a opatrovnictví_Asistence

Proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti vašich klientů? Co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete stavět? Zajímá vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl? Co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Jak poskytovanou podporu zasadit do právem uznávaných pozic? Na našem jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

 • Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva.
 • Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného i volebního práva a občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkůmopatrovníkům (veřejným i „soukromým“) ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
 • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
 • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
 • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
 • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
 • Práva a povinnosti opatrovníka
 • Odpovědnost za škodu

Rozsah

 • 8 hodin
 • Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě.

Přihlásit se

Datum

22. dubna 2024

Čas

9:00 - 16:00

Adresa

Ve vašich prostorách

Akreditováno

Název: Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
Číslo: A2020/1131-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Jan Strnad
   Jan Strnad

   Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat.

   Vzdělání
   – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (abs. 2012)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)

   Praxe
   –  Quip/Rytmus – právník – oblast ochrany a prosazování práv lidí postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování; zpracování právních analýz, právní poradenství, pomoc uživatelům v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví, překlady odborných textů, lektorská činnost v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb, svéprávnosti a opatrovnictví, 2006 – dosud
   – Právní klinika Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci s PF UK, dobrovolnická analytická a praktická práce v oblasti práva azylu a uprchlictví, 2005-2006
   – Liga lidských práv, Praha, dobrovolnická právně-analytická práce v oblasti cizineckého práva, 2004 – 2005

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Bílá kniha, K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem, KOLEKTIV AUTORŮ, QUIP a SPMP ČR, 2014. Dostupné zde.
   – Užívání léků v sociální službě: k další diskusi, Johnová, M. & Strnad, J., Quip 2014
   – Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb, Kořínková, D., Johnová, M., Strnad, J., MPSV 2013
   – Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb, Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou, MPSV, 2013
   – Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů, Johnová, M., Strnad J.: . MPSV, 2012

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: