Slavíme 30 let!

Svéprávnost a opatrovnictví SPOLU Olomouc

Proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti vašich klientů? Co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete stavět? Zajímá vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl? Co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Jak poskytovanou podporu zasadit do právem uznávaných pozic? Na našem jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

 • Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva.
 • Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného i volebního práva a občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkůmopatrovníkům (veřejným i „soukromým“) ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
 • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
 • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
 • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
 • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
 • Práva a povinnosti opatrovníka
 • Odpovědnost za škodu

Rozsah

 • 8 hodin
 • Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě.

Přihlásit se

Datum

15. října 2024

Čas

9:00 - 16:15

Adresa

Ve vašich prostorách

Akreditováno

Název: Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
Číslo: A2020/1131-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Lenka Frýdková
   Lenka Frýdková

   Lenka je naše právnička v Brně. Snaží se předávat právní informace srozumitelným a jasným způsobem, aby bylo právo pochopitelné pro všechny. K dobrému dni potřebuje šálek kávy, tabulku čokolády a úsměv svých nejbližších. Největší pochvalou pro ni je, když právní kurzy lidi baví. 

   Vzdělání:
   – magisterský titul v oboru Právo a právní věda
   – magisterský titul z oboru Finanční podnikání
   – pedagogické minimum v rámci celoživotního vzdělávání

   Praxe v lidskoprávní oblasti i podnikové sféře

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: