Slavíme 30 let!

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Jindřichův Hradec

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.

Co se na kurzu naučíte

Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením.

Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením.

Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.

Podmínkou úspěšného absolvování je splnění docházky v min. rozsahu 80 %, absolvování odborné praxe (lze ji absolvovat na vlastním pracovišti), odevzdání zadaných praktických úkolů a úspěšné zpracování závěrečného testu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace, ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků:

 • Kvalita v sociálních službách, standardy kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele služby nebo jiných lidí, pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah

Rozsah kurzu je 150 hodin, z toho 120 vyučovacích hodin během 15 dní a 30 hodin odborné praxe.

Kurz začíná vždy v 9:00 hod. a končí v 16:15 hod.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od Úřadu práce

Věděli jste, že náš Kvalifikační kurz může v plné výši proplatit Úřad práce? A to i v případě, že již zaměstnání máte?

V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

 1. Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako „uchazeč“. Pokud již pracujete, zaevidujte se jako „zájemce“ o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
 2. Pro úhradu Kvalifikačního kurzu v termínu od 18. ledna 2023 je posledním dnem podání žádosti na Úřad práce 6. prosince 2022.
 3. Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s Vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
 4. V písemné dohodě je zakotveno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Co od nás dostanete

Přístup na e-learning, kde najdete studijní materiál v elektronické podobě a výuková videa.

Přihlásit se

Datum

14. listopadu 2023 - 26. ledna 2024

Kurz se skládá z pěti bloků:

14. - 16. listopad 2023 (3 dny)
29. listopad  a 01. prosinec 2023 (2 dny)
13. - 15. prosinec 2023 (3 dny)
10. - 12. leden 2024 (3 dny)
23. - 26. leden 2024 (4 dny)

Čas

9:00 - 16:15

Adresa

Ve vašich prostorách

Akreditováno

Název: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Číslo: A2020/1237-PK

E-learning

Součástí kurzu je přístup na moderní portál e-learningu, který vám zpříjemní absolvování kurzu.

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektoři

  • Iva Fryšová
   Iva Fryšová

   Vzdělání
   – Karlova universita Praha, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika – psychopedie, ethopedie (1995 – 2000), Mgr.
   – Státní Univerzita v Groningen, Nizozemí, Fakulta pedagogiky, psychologie a sociologie, speciální pedagogika a sociální služby v Nizozemí – Zahraniční pobyt v rámci magisterského studia (1998 – 1999)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Vedení rozhovoru s člověkem s duševním onemocněním, Fojtíček, Praha 2022
   – Zvládání agrese, Kaucký, Horák, Fokus, Praha, 2021
   – Nástroje podporovaného rozhodování, Bártová Tereza, Rytmus,online 2021
   – Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením, Jan Talich, Rytmus, online, 2021
   – Inovace v sociálních službách, Caroline Tomlinson, Praha 2019
   – Základy grafické facilitace, Veronika Škopová, Praha 2019
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním, Derek Wilson a Colin Newton, Inclusive Solutions, Praha 2018
   – Práce s sexualitou a intimitou, Štěrbová Dana, Praha 2018
   – Propojování lidí s postižením v místní komunitě, Angela Novak Amado, Quip, Praha 2017
   – Sexualita a vztahy lidí s postižením, Petr Eisner, Praha, 2012
   – Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen, Rytmus – od klienta k občanovi, Praha, 2017
   – První pomoc, ZZS HMP, Praha, 2012
   – Nezávislé zprostředkování, Tony Philips, Quip, Praha, 2010
   – Plánování zaměřené na člověka, John Obrian, Quip, Praha, 2008
   – Úvod do Gestalt terapie, IGT, Praha, 2008
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, ČUPZ, Praha, 2006
   – Metodik v PZ, ČUPZ Praha, 2005 – 2006
   – Podporované zaměstnávání, Grete Wangen (Norsko), Praha, 2002
   – Práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus, Praha, 2002
   – Pre-terapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), – Diakonie ČCE, Praha, 2000

   Praxe
   – Komunitní pracovník v Podpoře samostatného bydlení, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2017 – dosud)
   – Lektorská činnost, Pohoda o.p.s, Rytmus, Routa, Quip, ČUPZ, Diakonie ČCE, Asistence, (2005 – dosud)
   – Nezávislé zprostředkování, pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Vedoucí agentury pro podporované zaměstnávání Praha 6, metodik, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2005 – 2009)
   – Koordinátor projektu Young People Speaking Up, Speaking Up, (2003 – 2004)
   – Koordinátorka projektů, Diakonie CB, Praha,(2000 – 2003)
   – Pracovní asistent a od 2001 pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání a tranzitním programu, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., (2000 – 2003)
   – Asistentka v Chráněném bydlení, Diakonie CB, Praha, (1999 – 2000)

  • Jan Strnad
   Jan Strnad

   Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat.

   Vzdělání
   – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (abs. 2012)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)

   Praxe
   –  Quip/Rytmus – právník – oblast ochrany a prosazování práv lidí postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování; zpracování právních analýz, právní poradenství, pomoc uživatelům v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví, překlady odborných textů, lektorská činnost v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb, svéprávnosti a opatrovnictví, 2006 – dosud
   – Právní klinika Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci s PF UK, dobrovolnická analytická a praktická práce v oblasti práva azylu a uprchlictví, 2005-2006
   – Liga lidských práv, Praha, dobrovolnická právně-analytická práce v oblasti cizineckého práva, 2004 – 2005

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Bílá kniha, K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem, KOLEKTIV AUTORŮ, QUIP a SPMP ČR, 2014. Dostupné zde.
   – Užívání léků v sociální službě: k další diskusi, Johnová, M. & Strnad, J., Quip 2014
   – Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb, Kořínková, D., Johnová, M., Strnad, J., MPSV 2013
   – Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb, Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou, MPSV, 2013
   – Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů, Johnová, M., Strnad J.: . MPSV, 2012

  • Jan Talich
   Jan Talich

   Honza působí zejména v Jižních Čechách a kromě jeho oblíbeného Přístupu zaměřeného na člověka se také věnuje sexualitě lidí s potížemi v učení. Ohnivé znamení Střelce mu dalo do života touhu po svobodě, poznání a velkých ideálech. Relaxuje s milovanou rodinou, naladěnou kytarou a léčivou samotou.

   Vzdělání
   – Magisterské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2009 do roku 2012.
   – Bakalářské studium: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. České Budějovice. Od roku 2006 do roku 2009.

   Absolvované vzdělávací akce
   – Plánování zaměřené na člověka, přístup zaměřený na člověka. Jednodenní kurzy: Sociální pracovník v soudní síni, Osobní dokumentace v sociálních službách, Rozhodování s podporou, Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách, Hodnocení míry potřebné podpory, Úvod do preterapie, Konstruktivní řešení konfliktů a Základy facilitace v celkovém rozsahu 64 hodin. V Quip, z.ú. v období 2014 – 2019.
   – Kurzy a metodické vedení v projektu „Black and white“. Plánování zaměřené na člověka, Kruhy podpory a metodické vedení při zavádění nástrojů PZČ v celkovém rozsahu 48 hodin. V Quip, z.ú. v obdodí 2013 – 2014.
   – Vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociální služby. Sestava kurzů: Komunikační nástroje a dovednosti v práci manažera, Vedení efektivních porad, Vedení a motivace lidí, Vitální organizace a strategické řízení, Time Management vedoucího pracovníka v sociálních službách, Principy týmové spolupráce, Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky, Základní manažerské dovednosti v celkovém rozsahu 64 hodin. NTI – consulting, s.r.o v období 2012 – 2015.
   – Vytváření snadno srozumitelných psaných textů pro lidi s potížemi s porozuměním. POHODA, společnost pro normální život lidí s postižením v roce 2015.
   – Sexualita a vztahy s postižením 2. Rozsah 8 hodin. Petr Eisner Dis., v roce 2014.
   – Plánování v sociálních službách pro terénní službu. EDUCO CENTRUM s.r.o. v roce 2013.
   – Sexualita aneb život se vším všudy vzdělávací program pro sociální pracovníky. Rozsah 24 hodin. Diakonie ČCE – středisko v Plzni v roce 2011.

   Praxe
   – Sociální pracovník poradny Quip v rámci služby Odborné sociální poradenství. V Quip,z.ú. od roku 2019.
   – Externí pracovník Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
   – Lektor akreditovaných kurzů v centru Arpida, z.ú.: Úvod do plánování procesu poskytování osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Úvod do problematiky fyzické manipulace osob s omezenou hybnosti při poskytování osobní asistence. Základy kvalitního a bezpečného poskytování osobní asistence lidem s tělesným a mentálním postižením. Od roku 2017 do roku 2019.
   – Sociální pracovník, vedoucí denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením v centru Arpida, z.ú. od roku 2011 do roku 2018.
   – Koordinátor sexuality v centru Arpida, z.ú: Oblasti: vedení týmu pracovníků při vytváření protokolu sexuality, řešení individuálních intervencí, školení stávajících a nových pracovníků od roku 2011 do roku 2019. V červnu 2015 iniciace a spoluzaložení pracovní skupiny: „Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením v Jihočeském kraji“. Jednalo se o modelovou platformu, která se od roku 2019 začala šířit po celé ČR.
   – Koordinátor Jihočeské ligy v integrované Boccii. Vedení týmu studentů, psaní a koordinace projektů v rámci programu Think Big, založení Jihočeské ligy integrované Boccii, organizace turnajů a propagace integrované Bocii. Centrum Arpida, od roku 2012 do roku 2017.
   – Pracovník v přímé péči v denním stacionáři pro osoby s tělesným a mentálním postižením. V centrum Arpida, z.ú. v roce 2010.
   – Koordinátor dobrovolníků v programu Pět P. Oblasti: nábor dobrovolníků, spolupráce na přípravě výcviku dobrovolníků, příprava a realizace činností programu Pět P (individuální schůzky, vedení supervizích setkání, příprava víkendů pro děti a dobrovolníky). Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, od roku 2008 – 2010.

  • Lenka Skálová
   Lenka Skálová

   Přes profesi zdravotní sestry v nemocnici se Lenka dostala k terénní sociální práci. Práce v Rytmusu a jeho jedinečném týmu jí pomáhá umět člověku naslouchat a podporovat ho právě tak, aby jemu samotnému dával život smysl.

   Lenka má ráda výzvy a vždy hledá cesty, i když na začátku vypadají neschůdně. Je pro ni důležité umět se radovat z maličkostí a neztratit naději.

  • Pavla Baxa
   Pavla Baxa

   Pavlu baví složité věci vysvětlovat tak, aby jim lidé měli šanci porozumět, ať jsou to standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování nebo třeba, proč má smysl inkluzívní vzdělávání dělat kvalitně. Věří tomu, že lidé s postižením a jejich rodiče jsou hybnou silou změn. 

   Pavla je ředitelkou organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

  • Radka Čebišová
   Radka Čebišová

   Radka je prima holka. Ráda vaří, peče skvělé moučníky, lyžuje a miluje jízdu na motorce. Jo a na jeden zátah uřídí cestu do Chorvatska :-)

   Vzdělání
   – UJAK Praha, obor Speciální pedagogika-vychovatelství v letech 2001-2004, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
   – Technická univerzita Liberec, obor Čtyřsemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky v letech 1999-2001
   – Střední pedagogická škola, Beroun, obor učitelství pro mateřské školy v letech 1995-1999 zakončena maturtní zkouškou.

   Absolvované vzdělávací akce a studijní pobyty
   – Zahraniční stáž v Kyjevě, Ukrajina – V rámci projektu „Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace a deinstitucionalizace služeb pro lidi s potížemi v učení“ – 45 hodin vzdělávacích aktivit, které vedla slovenská organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
   – Zahraniční stáž v Cambridge ,UK – V rámci projektu „Inspirace“ – týdenní stáž ve organizaci Realife
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Vytváření inkluzivní školy, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 8/2013
   – Facilitace spolupráce při individuálním plánování, PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., 3/2013
   – Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 9/2012
   – Zahraniční stáž v Glasgow, Scotland,UK – meeting of the Ordinary lives Grundtvig project and The scottish inclusion institute, 20. – 22.září 2011
   – Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 7/2011
   – Facilitovaná komunikace v praxi, Jitka Nelb Sinecká, 11/2011
   – Plánování zaměřené na člověka, New Paths to Inclusion, Helen Sanderson Associates, 2/2010-12/2010
   – Hodnocení míry potřebné podpory, Quip, 7/2010-12/2010
   – Podpora řízená jednotlivcem, Caroline Tomlinson a John Waters z In Control Partnerships (UK), 5.-6.5.2010
   – Právní způsobilost a opatrovnictví, JUDr. Dana Kořínková, Quip, 2/2010
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory, Tony Philips, Quip, 2008
   – Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra, APLA, 2004
   – Kurz logopedie, Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha, 6/2003
   – Aktivní účast na mezinárodních  a národních konferencích: „Kvalita života“, „Podpora řízená jednotlivcem“, „Život v komunitě“, „Transformace pobytových sociálních služeb“, „Pro změnu“

   Praxe
   – Vedoucí sociální služby, sociální pracovník, speciální pedagog, odborný lektor, Quip
   – Učitelka pro první a druhý stupeň, ZŠ Panenský Týnec,  9/2010-6/2012,
   – Speciální pedagog, klíčový asistent, logoped, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
   – Speciální pedagog, učitelka, logopedka, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, 9/2004-9/2006

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi! , Čebišová, R., Dimitrova, A., Johnová, M., Parmakova, M., Lindsay, S., & Stanoeva, B., Brusel: Inclusion Europe, 2014
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Slyšte můj hlas, aneb chci být také slyšen a Podpora při rozhodování a právním jednání místo omezování svéprávnosti. Obě publikace vznikly na základě realizace mezinárodních projektů – spoluautorka

  • Rela Chábová
   Rela Chábová

   Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo ně. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od malých dětí, které půlku týdne provází na krásném Dvoře Sofie na Karlštejně.

   Vzdělání
   – Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
   – Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
   – Plánování zaměřené na člověka, John O’Brien, Praha (2008)
   – Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
   – Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
   – Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
   – Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
   – Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
   kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
   – Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   – Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
   – Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
   – Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
   – Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 – 2010)
   – Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
   – Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
   – Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
   – Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
   – Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

  • Soňa Holúbková
   Soňa Holúbková

   Naše milá kolegyně ze Slovenska učí v kvalifikačním kurzu témata související se psychologií, patopsychologií, komunikačními dovednostmi a etikou.

   Vzdělání
   – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie a filosofie (1978 – 1980), PhDr.
   – Karlova universita Praha, Filosofická fakulta, obor: Psychologie obecná, vývinová, sociální, klinická, pedagogická, psychologie práce (1973 – 1978)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Salto výcvik Enable 2003, trenérka v mezinárodním týmu, 62 hodin (2003)
   – Výcvik trénerov, dlouhodobý výcvik v mezinárodním týmu  (2002 – 2003)
   – Výcvik supervize, Trnavská univerzita, 180 hodin (2001)
   – Výcvik Salto TC Inclusion, Antwerpen, Krátkodobá Evropská dobrovolnická služba (2001)
   – Výcvik sociálního managementu, zakončeno obhajobou práce Komunitní sociální služby, Praha (1999)
   – Nové formy služeb pro občany s postižením, 220 hodin, DC New York a Karlova univerzita Praha (1991 – 1992)

   Praxe
   – Ředitelka: Agentúra podporných služieb, n.o., Žilina – individuální plánování a sociální služby v podporovaném bydlení a v komunitě (2003 – dosud)
   – Ředitelka střediska a psycholožka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Bratislava – stále pracovisko Žilina (1999 – dosud)
   – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –  detašované pracoviště Žilina (1996 – 1999)
   – Stredisko služieb sociálnej starostlivosti Bratislava, pracovisko Žilina (1991 – 1996)
   – Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež – denní pobyt  Žilina (1988 – 1991)
   – Psycholožka: Manželská a predmanželská poradňa Žilina (1983 – 1988)
   ČSD – vozňové depo Žilina (1980 – 1983)
   – Závody ťažkého strojárenstva, Dubnica nad Váhom (1978 – 1979)
   – Kurátorka pro mládež: ONV – odbor sociálnych vecí Žilina (1979 – 1980)
   – Lektorská činnost: kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách – Quip (2014 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Koordinátorka vzdělávání: mezinárodní projekt New Paths to Inclusion Network (2013 – 2014)
   – Supervize: Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2012 – 2014)

   Publikace a odborné texty
   – Odvaha na nové sociálne služby, INESS,2013
   – Rozvoj komunitných sociálnych služieb, RPSP Bratislava 2006
   – No barriers No borders, Salto Inclusion, Brussel 2006
   – Citizen in the centre – NIZW Utrecht 2004
   – Kvalita sociálnych služieb II – pre seniorov – Rada Bratislava 2003
   – Inšpiratórium, Nadácia Krajina harmónie, Žilina 2002
   – Sociálne služby pre občanov, Bratislava 2001
   – Kvalita sociálnych služieb I – pre občanov s postihnutím, Rada Košice 2000

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: