Kruhy podpory

Kruhy podpory jsou důležitým nástrojem prevence závislosti na sociální službě. Jejich cílem je mobilizovat zdroje přirozené podpory. Pokud se podaří vtáhnout běžné lidi do každodenního života člověka, zvyšuje se pravděpodobnost, že člověk bude žít spokojený život jako součást běžné komunity.

Lidé využívající sociální služby jsou často vyčleněni ze společnosti, ačkoli žijí v běžné komunitě. Nemají totiž přátele a známé jinde než mezi profesionály, kteří jim poskytují služby. Pomoci takto osamoceným lidem získat do života blízké lidi není cesta snadná a rychlá, je však možná. Na kurzu Kruhy podpory se dozvíte, jak na to.

Co se na kurzu naučíte

 • Dozvíte se, kde hledat a vytvářet příležitosti pro zapojení lidí do kruhu podpory a na co nesmíte zapomenout, pokud se do toho chcete pustit.
 • Zjistíte, že kruh podpory není jen další jednostranně fungující nástroj, kde jeden dává a druhý přijímá.
 • Objevíte, že kruh podpory může být pro všechny jeho členy zdrojem vzájemně obohacujících a inspirativních zkušeností.
 • Podíváme se na to, jakou roli plní kruh podpory v každodenním životě člověka a také jak významný je pro jeho budoucnost.
 • Na reálných příkladech si ukážeme, že to skutečně jde. Poznáte, jak fungující kruhy podpory lidem pomáhají.

Pro koho je kurz určen?

 • Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům sociálních služeb, a také veřejným opatrovníkům.

Obsah kurzu

 • Co je kruh podpory, základní hodnoty, pravidla a zdroje podpory.
 • Jak začít, když člověk nemá kolem sebe blízké lidi.
 • Jak budovat a posilovat kruh podpory, co jsou sítě a jak je propojovat.
 • Co je to sociální prostor a jak s ním pracovat.
 • Setkání kruhu podpory krok za krokem: příprava setkání a účastníků, první a další setkání.
 • Příklady fungujících kruhů podpory.

Slovo lektorky

Vytváření kruhů podpory je součástí myšlení, plánování a způsobu práce zaměřené na člověka. Tento způsob sociální práce nás vede k tomu, abychom pomáhali spojovat všechny lidi pro daného člověka důležité – členy rodiny, přátele, sousedy, pracovníky poskytující podporu a další odborníky. Je zvlášť vhodný pro transformaci ústavní péče. Může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i v organizaci a celém systému sociálních služeb. Kruhy podpory mohou mít libovolnou velikost, podpora může být jednorázová nebo dlouhodobá, ve všech oblastech života nebo jen v některých. Důležité je, že se každý podle svých možností do procesu zapojí a zaváže k určité úrovni podpory, zajímá se o to, co se v životě člověka děje a snaží se, aby se věci pohnuly kupředu.Rela Chábová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin
 • Prezence od 8:45 hod.
 • Začátek kurzu v 9:00 hod., konec v 16:15 hod.

Co s sebou na kurz

Na kurz si s sebou vezměte podrobnou mapu města/části města nebo místa, kde bydlí člověk, kterému chcete pomoct vytvořit kruh podpory.

Co od nás dostanete

 • Z kurzu si odnesete zpracovaný svůj kruh podpory.
 • V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).
Přihlásit se

Datum

13. června 2024

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 200 Kč

Akreditováno

Název: Kruhy podpory
Číslo: A2020/1128-SP/PC/PP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Rela Chábová
   Rela Chábová

   Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo ně. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od malých dětí, které půlku týdne provází na krásném Dvoře Sofie na Karlštejně.

   Vzdělání
   – Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
   – Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
   – Plánování zaměřené na člověka, John O’Brien, Praha (2008)
   – Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
   – Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
   – Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
   – Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
   – Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
   kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
   – Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   – Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
   – Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
   – Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
   – Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 – 2010)
   – Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
   – Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
   – Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
   – Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
   – Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: