Slavíme 30 let!

(interní) Konflikty, vztahy a komunikace na pracovišti

Pracovní konflikty jsou součástí života. Každý z nás se denně ocitá uprostřed mnoha konfliktních situací a málokdo je umí zvládat ke své spokojenosti. Protichůdným názorům se nemůžeme vyhnout ani v práci. Řešíme konflikty v týmu, s lidmi, pro které pracujeme, s lidmi, kteří pracují pro nás, s klienty. V neposlední řadě také se sebou samými. Kurz oceníte, pokud se chcete vypořádat s konflikty konstruktivně. Kurz se věnuje komplexní analýze konfliktů v pracovním prostředí. Podrobně se zabývá příčinami a vznikem konfliktu, druhy konfliktů, průběhem konfliktní situace i možnými následky. Probírá téma osobních kompetencí užitečných pro konstruktivní řešení konfliktů, úpravu zažitých neefektivních vzorců chování v konfliktu a také techniky pro zvládání emocí v konfliktu. Rozebírá se faktor moci, trestu a viny, kritika, zpětná vazba i restorativní techniky. Prostor rovněž dostane příprava a vedení náročného jednání či vyjednávání.

Co se na kurzu naučíte

 • Podíváme se na nejčastější příčiny pracovních konfliktů na všech úrovních.
 • Seznámíte se s nástroji pro prevenci vzniku pracovních konfliktů, s efektivními technikami pro zvládnutí konfliktní situace, tipy pro ošetření dotčených vztahů a nastavením zdravé a srozumitelné komunikace pro další dialogy.
 • Zmapujeme si vhodné myšlenkové nastavení, projdeme si techniky pro zvládání emocí v náročné službě, naučíme se pojmenovat pocity a potřeby, také rozeznávat strategie k jejich naplnění.

Komu je kurz určen?

 • Vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře.
 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • dalším profesionálům i pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Vlastní zkušenosti s pracovními konflikty, vztahy v kolektivu.
 • Specifika konfliktů v pracovním prostředí.
 • Mindset (mentalita), nastavení hranic, emoční inteligence, nenásilná komunikace.
 • Osobnost v odpovědné nebo řídící pozici, nároky a potřebné kompetence k řešení konfliktů s kolegy.
 • Konfliktní schůzka, jednání, vyjednávání, konfliktní klient.

Slovo lektorky

Konflikty na pracovišti patří k nejčastějším příčinám nespokojenosti a fluktuace. Zatímco pro práci, kterou vykonáváme, máme dostatečnou kvalifikaci, školení i praxi, mezilidské vztahy jsou pro nás pořád takzvaně vyšší dívčí. Tápeme v komunikaci s nadřízenými i podřízenými, kolegy i klienty. Ostré výměny názorů, zbytečná nedorozumění nebo dlouho neřešené konflikty nás obírají o energii i chuť chodit do práce. To vše má vliv na naši motivaci a produktivitu. V průběhu kurzu postupně pojmenujeme a pečlivě ošetříme všechny aspekty konfliktní situace tak, abychom dokázali náročnými situacemi projít s důstojností, respektem a úctou k sobě i ostatním zúčastněným.Xénia Paličková Křížová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin.
 • Prezence od 8:45 hod.
 • Začátek kurzu v 9:00 hod., konec v 16:15 hod.

Co od nás dostanete

 • V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě.
 • Malé občerstvení (káva, čaj a něco drobného k zakousnutí).
Přihlásit se

Datum

24. května 2024

Čas

9:00 - 16:15

Akreditováno

Název: Konflikty, vztahy a komunikace na pracovišti
Číslo: A2023/1701-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Xénia Paličková Křížová
   Xénia Paličková Křížová

   Ačkoli má jedno nevšední křestní jméno a hned dvě příjmení, prožívá báječný život. O Vodnářích přece platí: Umějí se vyrovnat s čímkoli, co jim osud vrhne do cesty, prostě zaimprovizují a jdou dál.

   2023
   Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga
   Praktické techniky použitelné při pedagogické práci nejen s integrovanými žáky. Principy kognitivně-behaviorální terapie a jejich podobnost s pedagogickými výchovně-vzdělávacími metodami. Terminologické vymezení pojmu integrovaný žák, s akcentem na ADHD a poruchy chování – klinický obraz, etiologie, diagnostika a terapie. Základní principy kognitivně-behaviorálních přístupů. Pojmy – edukace, bludný kruh, operantní podmiňování, odměna, trest, pozitivní zpevňování žádoucího chování. Jejich podobnost s pedagogickými metodami. Preventivní opatření problémového chování ve třídě a intervenční metody vhodné pro třídu, výchovnou či terapeutickou skupinu. Význam multidisciplinárního přístupu při práci s integrovaným žákem.

   Krize – jak vzniká a jak s ní pracovat
   Definice krize, co to je a co ji může způsobit. Model Tělo – Mysl – Emoce vysvětlí, jak krize funguje a jak se projevuje v našem těle. Základní techniky, jak správně pracovat s projevy prožívání krize, které nám mohou pomoci ji zdárně zvládnout a překonat. Praktická ukázka modelového hovoru, kde člověk, který se ocitl v krizi, volá na tísňovou linku.

   Nenásilná komunikace pro život
   Kurz je zaměřen na umění nenásilné komunikace a je koncipován tak, aby účastníci odešli s metodou, kterou mohou začít okamžitě praktikovat ve svých životech.

   Wellbeing v praxi
   Wellbeing v kontextu s novým RVP, aktivity a metody, wellbeing dětí a pedagogů.

   Prevence syndromu vyhoření
   Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi o syndromu vyhoření, vymezením problému, psychickou rovinou, fyzickou rovinou a sociální rovinou syndromu vyhoření.

   Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
   Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, které mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces.

   2022
   Hranice
   Jak si nastavit zdravé a důstojné hranice

   Jak pracovat se „zlobivým“ žákem
   Základní principy, díky kterým se lépe porozumí náročnému chování žáků. Praktické vzdělávací metody a přístupy, které vycházejí ze současných vědeckých poznatků a také z mnoholetých zkušeností lektora.

   Manipulace: Jak ji rozpoznat a bránit se jí?
   Jak odhalit vědomého i nevědomého manipulátora? Jak rozpoznat nejčastější manipulativní techniky v práci i osobních vztazích? A jak se účinně bránit a zároveň nemanipulovat druhé?

   Náročné chování dětí (nejen) ve škole a jak s ním pracovat
   Proč je chování některých dětí náročně a jak takovému chování předcházet Jaký je vztah mezi stresem a projevy chování a jak podpořit děti i dospělé ve zklidnění Dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí Praktické příklady, jak podpořit duševního zdraví dětí i dospělých. Praktické tipy do výuky, materiály pro okamžité použití a k tomu seberegulační techniky pro okamžité zklidnění.

   2021
   Neurolingvistické plánování: Řešení konfliktů
   Konflikty jsou tiší zabijáci naší pohody (wellbeing). Proto je více než užitečné se je naučit řídit a hlavně jim předcházet. Během tohoto kurzu vás Tom naučí řešit konflikty velmi neobvyklou formou. Pokud se vám podaří vyřešit vaše vnitřní konflikty, všechny konflikty s vnějším okolím se rozplynou.

   Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku
   Doplňující vzdělávání pro učitele cizích jazyků.

   Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení
   Doplňující vzdělávání pro učitele cizích jazyků.

   Jak úspěšně zvládat konflikty a hádky
   Konflikt – nutnost nebo příležitost, strach z konfliktů, odlišnosti a dramata, styly řešení konfliktů

   2020
   Jak ustát manipulativní chování
   Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům i pečujícím osobám. Manipulace se objevuje v sociální praxi stejně často jako kdekoliv jinde. Je velmi křehká hranice mezi motivací, dobrým úmyslem a manipulací.

   2018
   Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí
   Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

   Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
   Dozvíte se, jaké existují způsoby přístupu k řešení konfliktů a naučíte se používat nástroje pro porozumění důvodům nesouhlasu. Naučíte se nahlížet na problém z různých stran a budete umět hledat oblasti shody a neshody. Vyzkoušíte si, jak zacházet s tzv. “smrtícími argumenty”, a seznámíte se se základními principy facilitace skupinové diskuse.Kurz je určen zejména vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším profesionálům i pečujícím osobám.

   2016
   Typologie MBTI
   Individualizace výchovy, výuky a učení žáků – osvojení rozmanitých postupů, které podporují inkluzivní výchovu, učení a vzdělávání dětí s různými osobnostními, mentálními i psychomotorickými specifiky.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: