Slavíme 30 let!

Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi

V sociálních službách se potkáváme s lidmi, s nimiž máme potíže dorozumět se pomocí běžné řeči. Nedostatečné rozvinutí komunikace omezuje nejen možnost sociálního začlenění ale také kvalitu služeb. Metody, které pomáhají lidem plně rozvinout jejich komunikační schopnosti tím, že doplňují či nahrazují řeč, nazýváme augmentativní a alternativní komunikace (AAK).

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o široké škále nástrojů a technik augmentativní a alternativní komunikace, o jejich praktické aplikaci. Z kurzu odejdete se znalostí toho, co je potřeba pro zavedení podpory při komunikaci a jak prakticky použít komunikační systémy.

Jestli Vás zajímá, jak AAK může fungovat v praxi, podívejte se na příběh paní Adély.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují lidem s omezenými komunikačními schopnostmi a přitom mají jen minimální zkušenosti s metodami augmentativní a augmentativní komunikace.

Obsah kurzu

 • Teoretická východiska pro úspěšnou komunikaci zaměřenou na člověka.
 • Přehled metod augmentativní a alternativní komunikace.
 • Pomůckové a bezpomůckové komunikační systémy.
 • Nácvik praktického použití manuálních znaků (zejm. MAKATON) a komunikační tabulky.
 • Přehled pomůcek AAK, asistivní pomůcky a asistivní technologie (hlavně ovládání počítače osobami s tělesným postižením, pomůcky s hlasovým výstupem, software vhodný pro AAK).
 • Jak prakticky začít s používáním AAK.

Rozsah

 • 16 hodin během dvou dnů.
 • Začátek kurzu v 9:00 hod., konec v 16:15 hod.
 • Prezence od 8:45 hod.

Co od nás dostanete

 • V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě.
 • Malé občerstvení (káva, čaj a něco drobného k zakousnutí).
Přihlásit se

Datum

13. - 14. Listopad 2024

Čas

9:00 - 16:15

Cena

3 800 Kč

Akreditováno

Název: Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi
Číslo: A2020/1136-SP/PC/PP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Radka Čebišová
   Radka Čebišová

   Radka je prima holka. Ráda vaří, peče skvělé moučníky, lyžuje a miluje jízdu na motorce. Jo a na jeden zátah uřídí cestu do Chorvatska :-)

   Vzdělání
   – UJAK Praha, obor Speciální pedagogika-vychovatelství v letech 2001-2004, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
   – Technická univerzita Liberec, obor Čtyřsemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky v letech 1999-2001
   – Střední pedagogická škola, Beroun, obor učitelství pro mateřské školy v letech 1995-1999 zakončena maturtní zkouškou.

   Absolvované vzdělávací akce a studijní pobyty
   – Zahraniční stáž v Kyjevě, Ukrajina – V rámci projektu „Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace a deinstitucionalizace služeb pro lidi s potížemi v učení“ – 45 hodin vzdělávacích aktivit, které vedla slovenská organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
   – Zahraniční stáž v Cambridge ,UK – V rámci projektu „Inspirace“ – týdenní stáž ve organizaci Realife
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Vytváření inkluzivní školy, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 8/2013
   – Facilitace spolupráce při individuálním plánování, PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., 3/2013
   – Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 9/2012
   – Zahraniční stáž v Glasgow, Scotland,UK – meeting of the Ordinary lives Grundtvig project and The scottish inclusion institute, 20. – 22.září 2011
   – Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole, Colin Newton a Derek Wilson, organizace Inclusion Solution, UK, 7/2011
   – Facilitovaná komunikace v praxi, Jitka Nelb Sinecká, 11/2011
   – Plánování zaměřené na člověka, New Paths to Inclusion, Helen Sanderson Associates, 2/2010-12/2010
   – Hodnocení míry potřebné podpory, Quip, 7/2010-12/2010
   – Podpora řízená jednotlivcem, Caroline Tomlinson a John Waters z In Control Partnerships (UK), 5.-6.5.2010
   – Právní způsobilost a opatrovnictví, JUDr. Dana Kořínková, Quip, 2/2010
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory, Tony Philips, Quip, 2008
   – Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra, APLA, 2004
   – Kurz logopedie, Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha, 6/2003
   – Aktivní účast na mezinárodních  a národních konferencích: „Kvalita života“, „Podpora řízená jednotlivcem“, „Život v komunitě“, „Transformace pobytových sociálních služeb“, „Pro změnu“

   Praxe
   – Vedoucí sociální služby, sociální pracovník, speciální pedagog, odborný lektor, Quip
   – Učitelka pro první a druhý stupeň, ZŠ Panenský Týnec,  9/2010-6/2012,
   – Speciální pedagog, klíčový asistent, logoped, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
   – Speciální pedagog, učitelka, logopedka, Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, 9/2004-9/2006

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi! , Čebišová, R., Dimitrova, A., Johnová, M., Parmakova, M., Lindsay, S., & Stanoeva, B., Brusel: Inclusion Europe, 2014
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Slyšte můj hlas, aneb chci být také slyšen a Podpora při rozhodování a právním jednání místo omezování svéprávnosti. Obě publikace vznikly na základě realizace mezinárodních projektů – spoluautorka

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: