Slavíme 30 let!

(interní) Plánování zaměřené na člověka – úvod do tématu

Plánování zaměřené na člověka může přinést nečekaně dobrá řešení složitých a na první pohled beznadějných situací. Hodí hlavně tam, kde jsou profesionálové odhodlaní naslouchat uživatelům služeb a měnit svou praxi s cílem pomoci lidem zlepšit jejich situaci.

Co se na kurzu naučíte

Kurz vám přinese představu, jak lze koncept plánování a myšlení zaměřené na člověka použít v nejrůznějších situacích počínaje individuálním plánováním, přes práci s riziky nebo podporu při rozhodování až např. k metodickému vedení pracovníků. Získáte základní teoretický přehled i příklady praktického použití vybraných metodik a technik.

Pro koho je kurz

Kurz je určen vedoucím pracovníkům a metodikům sociální práce, kteří udávají směr rozvoje sociální služby a mohou posoudit, pro které aspekty služby se může koncept hodit a jak.

Obsah kurzu

 • Principy konceptu plánování zaměřeného na člověka a jejich význam, podmínky pro účelné použití
 • Klíčové metody konceptu plánování zaměřeného na člověka a specifika jejich použití v praxi
 • Vybrané nástroje plánování zaměřeného na člověka a příklady jejich praktického použití v sociálních službách

Rozsah

 • 8 hodin
 • Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.
 • Prezence od 8.45 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

26. června 2024

Čas

9:00 - 16:15

Akreditováno

Název: Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu
Číslo: A2021/0033-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Lucie Soukupová
   Lucie Soukupová

   V posledních letech se věnovala převážně komunikaci v neziskovém sektoru. Téma dobré komunikace, transparentnosti, srozumitelnosti a efektivity jsou pro ni důležité v mnoha činnostech. Plánování zaměřené na člověka jí před lety otevřelo nový prostor, který oslovuje život a rozmanitost. V tom je univerzální. Pro práci s lidmi s postižením nabízí rozličné nástroje pro zkvalitnění života člověka i těch, kdo podporu poskytují. Líbí se jí, že poskytuje srozumitelnou, jednoduchou, respektující a laskavou formu pro mapování, sdílení, řešení a vytváření akčních plánů.

   Vzdělání
   09/2004 – 2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Sociální pedagogika a poradenství, titul Bc.

   Absolvované vzdělávací akce

   – 2021 Nenásilná komunikace (Agentura pro sociální začleňování, 3h)
   – 2018 Jak být slyšet – a vyslyšen (Migrační konsorcium, 8h)
   – 2017 Jak na komunikaci, PR a propagaci (PIART, Nadace OSF, 6h)
   – 2016 Jak nabídnout své téma médiím, sociální média, mediální plán (EDUin, 16h)
   – 2015 Jak být vidět – konference o marketingu a PR v neziskovém sektoru (Neposeda, Praha 14 kulturní, 8h)
   – 2015 Tvorba obsahu a analytika online komunikace (T-Mobile, 8h)
   – 2014 Recovery – zotavení z duševního onemocnění (Adpontes, 8h)
   – 2014 Řešení a zvládání konfliktů (Proutek, 8h)
   – 2013 Autismus – jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
   – 2013 Myšlení zaměřené na člověka (Quip, 8h) – principy a nástroje metody Myšlení zaměřené na člověka
   – 2013 Vztahy a chování – nové strategie k dětem s poruchami chování (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
   – 2012 Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“ (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
   – 2011 Plánování přechodu ze školy do dospělosti začíná už ve školách (Quip, 8h)
   – 2011 Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
   – 2011 Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace (ČUPZ, 16h)
   – 2010 Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (Osa, 24h)

   Praxe
   – 2020 – dosud Bubahof, Komunitní prostor Olga s galerií – podpora a realizace komunitních, kulturních, na životní prostředí a na lidská práva zaměřených projektů
   – 2021 Jurta, o.p.s., Koordinátorka aktivit
   – 2021 MMR, Agentura pro sociální začleňování, Konzultantka inkluzivního vzdělávání
   – 2020 – 2021 Domov Svojšice – Chráněné bydlení Praha, Asistentka vedoucí chráněného bydlení
   – 2020 Chance 4 Children, Vedení výtvarně rozvojových workshopů pro děti v programu Barevné hraní
   – 2017 – 2020 META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, PR a networking
   – 2012 – 2013 MPSV, Externí hodnotitelka projektových žádostí v Dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí
   – 2010 – 2017 Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., PR a editorka webu, Koordinátorka vzdělávání pro pedagogy, Koordinátorka projektu Tranzitní program, Poradkyně v Tranzitním program
   – 2009 Proxima Sociale, o.s., Kontaktní sociální pracovnice v NZDM
   – 2007 – 2008 Nadační fond ČRo, Asistentka v projektu Světluška

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: