Jak se dostat mezi lidi

Sociální začlenění někdy zůstává jen jako zákonná povinnost na papíře. Potřeba úcty a lidského vztahu jsou přitom podle současných odborníků …