Základy facilitace – jak umět vést porady a setkání

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Veronika Škopová, Jana Bálintová
 • Akreditováno pod názvem: Základy facilitace
 • Číslo akreditace: A2020/1137-SP/PC/PP/VP

Ocitáte se často v pozici, kdy se od vás očekává, že vyřešíte problém? Že najdete řešení zapeklité situace? Že vyvedete účastníky setkání ze slepé uličky? Že pomůžete najít a prosadit správná rozhodnutí? Schopnost úspěšně vést skupinu nevyplývá automaticky z vedoucí funkce a ani z pozice manažera v organizaci. Nestačí dlouholetá znalost vašeho oboru, zkušenosti z praxe nebo obrovská motivace. Co tedy udělat? Podpořte vaši kompetenci vedení skupiny a přijďte na náš kurz. Naučí vás vést setkání více osob, které má jasný cíl a strukturu. Nasměruje vás na cestu, která vede od problému k řešení a od konfliktu k dohodě. Kurz Základy facilitace je přirozeně v souladu s principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka.

Co se na kurzu naučíte

 • Odhadnout, kdy je facilitace vhodná, jak se na ni dobře připravit a jak stanovit cíle setkání.
 • Porozumíte roli facilitátora a základním facilitačním dovednostem.
 • Získáte informace potřebné k tomu, abyste se dokázali na facilitaci připravit a úspěšně ji vést.
 • Zjistíte, jak podpořit skupinu při společné cestě k výsledku a jak rozdělit specifické úkoly mezi její členy.
 • Naučíte se, jak dělat a jak nedělat záznam ze setkání.
 • Odnesete si konkrétní praktické techniky ke zlepšení průběhu setkání založené na principech myšlení zaměřeného na člověka.
 • Vyzkoušíte si facilitaci v menších skupinkách a ověříte si tak svoje facilitační předpoklady.

Slovo lektorky

Facilitovat znamená usnadňovat. Nedirektivně. Pomáhá překonávat bariéry ve formě neefektivní komunikace či nedorozumění a umožňuje úspěšně provést skupinu lidí jednáním. Facilitace je podobná moderování, koučování, vedení porad, supervizi, mediaci a dalším způsobům práce se skupinou, má však své specifické znaky. Facilitované setkání má pevně danou strukturu a společně formulovaný a sdílený cíl. Takovým cílem může být třeba vytvoření individuálního plánu nebo řešení složité situace v týmu. Úspěšně facilitované setkání vypadá tak, že výsledek je tvořen, chápán a přijímán všemi členy skupiny. Kdo má rád výzvy a dobrodružství, facilitace může být právě tou prima a zároveň užitečnou cestou :).Veronika Škopová, lektorka kurzu

Pro koho je kurz

Kurz by se vám mohl hodit zejména, pokud jste:

 • ve vedoucí pozici,
 • metodik,
 • sociální pracovník nebo i jiný profesionál v sociální oblasti – třeba klíčový pracovník.

Oceníte jej také, pokud odpovídáte za individuální plánování, kdy potřebujete zajistit efektivní setkání členů plánovacího týmu nebo případového setkání.

Kurz ovšem není jen pro lidi, kteří se pohybují v sociální oblasti. Dovednost facilitovat využijete i v mnoha jiných oborech.

Obsah kurzu

 • Význam, použití, struktura a principy facilitace.
 • Role facilitátora, základní facilitační dovednosti a práce na rozvoji svých facilitačních předpokladů.
 • Dobrá příprava na setkání.
 • Facilitační nástroje a techniky, vhodnost jejich použití v jednotlivých fázích setkání.
 • Práce se skupinou, stanovení pravidel, zapojení všech účastníků, překonávání bariér, důležitost otevřeného a vstřícného prostředí.
 • Techniky plánování zaměřeného na člověka užitečné pro facilitaci.
 • Využití facilitace při individuálním plánování.
 • Práce s lidmi, kteří narušují hladký běh setkání.

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny:

Září 2024
Prosinec 2024
Žádný kurz nenalezen.