Profil na jednu stránku – jak lépe poznat člověka a poskytnout mu efektivní podporu

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Rela Chábová, Veronika Škopová, Jana Loskotová, Lucie Soukupová
 • Akreditováno pod názvem: Profil na jednu stránku
 • Číslo akreditace: A2020/1129 – SP/PC/PP/ VP

V dokumentaci sociální služby je většinou místo, kde popisujeme základní informace o člověku, který naši sociální službu využívá. Je velice důležité, jakým způsobem tyto informace o člověku získáváme a jak je zapíšeme. Až příliš často je dokumentace plná složitých pojmů a nálepek, a samotný člověk se vytrácí. 

Profil na jednu stránku je srozumitelně a jednoduše napsaný souhrn základních důležitých informací o člověku a o způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Profil na jednu stránku pomáhá lidem uvědomit si své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité. Dává také možnost toto zprostředkovat ostatním lidem. Můžete jej využít v různých situacích, např. pro nové pracovníky a dobrovolníky k tomu, aby se seznámili s člověkem, pro kterého mají pracovat, pro hledání nové služby, školy, kroužku či práce. Profil na jednu stránku je nástroj z konceptu plánování zaměřeného na člověka a je použitelný pro lidi každého věku, kteří se nacházejí v různých situacích, tj. pro všechny cílové skupiny sociálních služeb.

Co se na kurzu naučíte

Budete znát  teoretická východiska a principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a budete vědět, jak je možné je využít při nacházení nových cest k sociálnímu začlenění. Naučíte se vytvořit profil na jednu stránku a porozumíte jeho konkrétnímu využití ve vaší praxi.

I když se může zdát, že vytvoření profilu na jednu stránku je velice snadné, vyžaduje od těch, kteří člověku poskytují podporu, velkou míru empatie a kreativity. Pro to, abychom mohli profil na jednu stránku dělat dobře s jiným člověkem, budeme se jej na kurzu učit dělat sami pro sebe. Budeme se učit, jakým způsobem získávat informace do profilu a jak je srozumitelně zaznamenávat.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dále také vedoucím pracovníkům a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Tradiční pohled versus na člověka zaměřený pohled, model defektu versus model podpory
 • Zásady tvorby profilu na jednu stránku
 • Možnosti využití profilu na jednu stránku, ukázky autentických profilů
 • Praktické zkoušení přípravy profilu na jednu stránku
 • Přínos myšlení zaměřeného na člověka pro praxi jednotlivých účastníků
 • Naplánování vlastních kroků při zavádění profilů na jednu stránku

Rozsah

 • 8 hodin

Co s sebou na kurz vzít

K tvorbě profilu na jednu stránku si s sebou přineste nějaké obrázkové časopisy, pastelky nebo fixy, lepidlo, nůžky, případně jiný výtvarný materiál.

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: