Základy facilitace – jak umět vést porady a setkání

Ocitáte se často v pozici, kdy se od vás očekává, že vyřešíte problém? Že najdete řešení zapeklité situace? Že vyvedete účastníky setkání ze slepé uličky? Že pomůžete najít a prosadit správná rozhodnutí? Schopnost úspěšně vést skupinu nevyplývá automaticky z vedoucí funkce a ani z pozice manažera v organizaci. Nestačí dlouholetá znalost vašeho oboru, zkušenosti z praxe nebo obrovská motivace. Co tedy udělat? Podpořte vaši kompetenci vedení skupiny a přijďte na náš kurz. Naučí vás vést setkání více osob, které má jasný cíl a strukturu. Nasměruje vás na cestu, která vede od problému k řešení a od konfliktu k dohodě. Kurz Základy facilitace je přirozeně v souladu s principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka.

Co se na kurzu naučíte

 • Odhadnout, kdy je facilitace vhodná, jak se na ni dobře připravit a jak stanovit cíle setkání.
 • Porozumíte roli facilitátora a základním facilitačním dovednostem.
 • Získáte informace potřebné k tomu, abyste se dokázali na facilitaci připravit a úspěšně ji vést.
 • Zjistíte, jak podpořit skupinu při společné cestě k výsledku a jak rozdělit specifické úkoly mezi její členy.
 • Naučíte se, jak dělat a jak nedělat záznam ze setkání.
 • Odnesete si konkrétní praktické techniky ke zlepšení průběhu setkání založené na principech myšlení zaměřeného na člověka.
 • Vyzkoušíte si facilitaci v menších skupinkách a ověříte si tak svoje facilitační předpoklady.

Slovo lektorky

„Facilitovat znamená usnadňovat. Nedirektivně. Pomáhá překonávat bariéry ve formě neefektivní komunikace či nedorozumění a umožňuje úspěšně provést skupinu lidí jednáním. Facilitace je podobná moderování, koučování, vedení porad, supervizi, mediaci a dalším způsobům práce se skupinou, má však své specifické znaky. Facilitované setkání má pevně danou strukturu a společně formulovaný a sdílený cíl. Takovým cílem může být třeba vytvoření individuálního plánu nebo řešení složité situace v týmu. Úspěšně facilitované setkání vypadá tak, že výsledek je tvořen, chápán a přijímán všemi členy skupiny. Kdo má rád výzvy a dobrodružství, facilitace může být právě tou prima a zároveň užitečnou cestou :).“

Veronika Škopová, lektorka kurzu

Pro koho je kurz

Kurz by se vám mohl hodit zejména, pokud jste:

 • ve vedoucí pozici,
 • metodik,
 • sociální pracovník nebo i jiný profesionál v sociální oblasti – třeba klíčový pracovník.

Oceníte jej také, pokud odpovídáte za individuální plánování, kdy potřebujete zajistit efektivní setkání členů plánovacího týmu nebo případového setkání.

Kurz ovšem není jen pro lidi, kteří se pohybují v sociální oblasti. Dovednost facilitovat využijete i v mnoha jiných oborech.

Obsah kurzu

 • Význam, použití, struktura a principy facilitace.
 • Role facilitátora, základní facilitační dovednosti a práce na rozvoji svých facilitačních předpokladů.
 • Dobrá příprava na setkání.
 • Facilitační nástroje a techniky, vhodnost jejich použití v jednotlivých fázích setkání.
 • Práce se skupinou, stanovení pravidel, zapojení všech účastníků, překonávání bariér, důležitost otevřeného a vstřícného prostředí.
 • Techniky plánování zaměřeného na člověka užitečné pro facilitaci.
 • Využití facilitace při individuálním plánování.
 • Práce s lidmi, kteří narušují hladký běh setkání.

Rozsah

 • 8 hodin
 • Prezence od 8.45 hod.
 • Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co od nás dostanete

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

21. února 2024

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 400 Kč

Akreditováno

Název: Základy facilitace
Číslo: A2020/1137-SP/PC/PP/VP
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektoři

  • Lucie Soukupová
   Lucie Soukupová

   V posledních letech se věnovala převážně komunikaci v neziskovém sektoru. Téma dobré komunikace, transparentnosti, srozumitelnosti a efektivity jsou pro ni důležité v mnoha činnostech. Plánování zaměřené na člověka ji před lety otevřelo nový prostor, který oslovuje život a rozmanitost. V tom je univerzální. Pro práci s lidmi s postižením nabízí rozličné nástroje pro zkvalitnění života člověka i těch, kdo podporu poskytují. Líbí se jí, že poskytuje srozumitelnou, jednoduchou, respektující a laskavou formu pro mapování, sdílení, řešení a vytváření akčních plánů.

   Vzdělání
   09/2004 – 2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Sociální pedagogika a poradenství, titul Bc.

   Absolvované vzdělávací akce

   – 2021 Nenásilná komunikace (Agentura pro sociální začleňování, 3h)
   – 2018 Jak být slyšet – a vyslyšen (Migrační konsorcium, 8h)
   – 2017 Jak na komunikaci, PR a propagaci (PIART, Nadace OSF, 6h)
   – 2016 Jak nabídnout své téma médiím, sociální média, mediální plán (EDUin, 16h)
   – 2015 Jak být vidět – konference o marketingu a PR v neziskovém sektoru (Neposeda, Praha 14 kulturní, 8h)
   – 2015 Tvorba obsahu a analytika online komunikace (T-Mobile, 8h)
   – 2014 Recovery – zotavení z duševního onemocnění (Adpontes, 8h)
   – 2014 Řešení a zvládání konfliktů (Proutek, 8h)
   – 2013 Autismus – jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
   – 2013 Myšlení zaměřené na člověka (Quip, 8h) – principy a nástroje metody Myšlení zaměřené na člověka
   – 2013 Vztahy a chování – nové strategie k dětem s poruchami chování (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., 8h)
   – 2012 Plánování přechodu pomocí „Na člověka zaměřeného přístupu“ (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
   – 2011 Plánování přechodu ze školy do dospělosti začíná už ve školách (Quip, 8h)
   – 2011 Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, 21h)
   – 2011 Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace (ČUPZ, 16h)
   – 2010 Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (Osa, 24h)

   Praxe
   – 2021 – dosud Jurta, o.p.s., Koordinátorka aktivit
   – 2021 MMR, Agentura pro sociální začleňování, Konzultantka inkluzivního vzdělávání
   – 2020 – dosud Bubahof, Komunitní prostor Olga s galerií – podpora a realizace komunitních, kulturních, na životní prostředí a na lidská práva zaměřených projektů
   – 2020 – 2021 Domov Svojšice – Chráněné bydlení Praha, Asistentka vedoucí chráněného bydlení
   – 2020 Chance 4 Children, Vedení výtvarně rozvojových workshopů pro děti v programu Barevné hraní
   – 2017 – 2020 META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, PR a networking
   – 2012 – 2013 MPSV, Externí hodnotitelka projektových žádostí v Dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí
   – 2010 – 2017 Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., PR a editorka webu, Koordinátorka vzdělávání pro pedagogy, Koordinátorka projektu Tranzitní program, Poradkyně v Tranzitním program
   – 2009 Proxima Sociale, o.s., Kontaktní sociální pracovnice v NZDM
   – 2007 – 2008 Nadační fond ČRo, Asistentka v projektu Světluška

  • Veronika Škopová
   Veronika Škopová

   Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

   Vzdělání
   – Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
   – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
   – Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
   – Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
   – Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
   – Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
   – Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
   – Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
   – Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip/Rytmus (2010 – dosud)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 – 2017)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 – dosud)
   – Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
   – Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
   – Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
   – Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb – podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty (2009 – 2011)
   – Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
   – Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

   Odborné texty a publikace
   – Využití facilitace při individuálním plánování, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
   – Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: