Žák s poruchami chování a jeho podpora při vzdělávání, Ostrava

Kurz zaměřený na problematiku poruch chování a specifika chování žáka. Zvláštní důraz je pak kladen na možnosti, jak negativním projevům chování předcházet.

Co se na kurzu naučíte?

 • Dozvíte se, kdy se jedná o problémy v chování a kdy už jde o poruchy chování.
 • Ujasníte si pojmy jako je případová konference, výchovná komise či smlouva s žákem.
 • Nahlédnete na efektivní metody práce se žákem.
 • Naučíte se, jak předcházet krizovým situacím a když už vzniknou, jak je efektivně řešit.

Komu je kurz určen?

 • Všem pedagogickým pracovníkům – tedy učitelům z MŠ, ZŠ, SŠ a asistentům pedagoga.

Rozsah

 • 3,5 hodin.
 • Kurz se skládá z teoretické i praktické části a poskytuje prostor pro dotazy a diskuzi účastníků.
 • Po absolvování obdržíte v elektronické podobě veškerý studijní materiál a potvrzení o absolvování kurzu.

Seminář je součástí dlouhodobého kurzu pro asistenty pedagoga.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Přihlásit se

Datum

10. dubna 2024

Čas

9:00 - 12:30

Cena

1 000 Kč

Adresa

Ostrava (Ostravia)
28. října 2663/150, Ostrava

Bez akreditace

Kurz není akreditován. Po jeho absolvování vám vystavíme potvrzení o účasti. Sociální pracovník si hodiny může zahrnout do povinného vzdělávání.

Kategorie

Kontakt

Lukáš Horyna
+420 734 441 119
lukas.horyna@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: