Žák s ADHD a jeho podpora při vzdělávání, Ostrava

Kurz zaměřený na prevenci a efektivní řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, které se primárně pojí s diagnózou ADHD. 

Co se na kurzu naučíte?

 • Co je to ADHD a jaké jsou jeho projevy.
 • Získáte informace o biochemických odlišnostech mozku dětí s ADHD, které jsou důvodem časté nepozornosti, ovlivňují spánek či myšlení.
 • Porozumíte tomu, co je a co naopak není příčinou ADHD a jaké jsou vhodné aktivity při práci s dětmi.
 • Dozvíte se, jak motivovat tyto děti prostřednictvím motivačních plánů a jak to celé skloubit, aby všem dětem bylo ve třídě dobře.

Komu je kurz určen?

 • Všem pedagogickým pracovníkům – tedy učitelům z MŠ, ZŠ, SŠ a asistentům pedagoga.

Rozsah

 • 5,5 hodin.
 • Kurz se skládá z teoretické i praktické části. Poskytuje prostor pro dotazy a diskuzi účastníků.
 • Po absolvování obdržíte v elektronické podobě veškerý studijní materiál a potvrzení o absolvování kurzu.

Seminář je součástí dlouhodobého kurzu pro asistenty pedagoga.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Přihlásit se

Datum

13. března 2024

Čas

9:00 - 14:45

Cena

1 300 Kč

Adresa

Ostrava (Ostravia)
28. října 2663/150, Ostrava

Bez akreditace

Kurz není akreditován. Po jeho absolvování vám vystavíme potvrzení o účasti. Sociální pracovník si hodiny může zahrnout do povinného vzdělávání.

Kontakt

Lukáš Horyna
+420 734 441 119
lukas.horyna@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Markéta Dobiášová
   Markéta Dobiášová

   Markéta nejprve vystudovala magisterské studium v oboru Sociální práce a později magisterské studium v oboru Speciální pedagogika. Ve své práci se věnuje především tématu práce s žákem s ADHD.

   Markéta vede různé programy určené právě těmto dětem, školí v tématu ADHD širokou veřejnost, učí na škole, kde se žáci s ADHD vzdělávají a vede různé osvětové akce, jako jsou webináře či jezdí přímo do škol v celé republice. Zabývá se též problematikou dětí s poruchami chování. Vydala na tato témata publikace a metodiky.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: