Slavíme 30 let!

Webinář: Speciální pedagogika v kostce

V rámci akreditovaného webináře získají pedagogičtí pracovníci znalosti a zkušenosti, které mohou využít při začleňování dětí s různým typem postižení. 

Webinář tvoří 9 témat, kterými vás provedou dlouholetí odborníci z řad (speciálních) pedagogů. Nejde jen o suchou teorii. Pracovat budeme s konkrétními příklady, vašimi zkušenostmi z praxe či rozbory kazuistik. Budeme společně diskutovat, spolupracovat a posilovat se v jednotlivých oblastech.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Forma

 • Online na platformě Google Meet (není potřeba instalovat žádný software nebo se registrovat).
 • Nedílnou součástí kurzu je elearning, kde budete mít k dispozici prezentace a další zdroje k jednotlivým tématům.

Témata

Práce s žáky se sociálním znevýhodněním
Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
Práce s žáky se specifickými poruchami učení
Práce s žáky s poruchami chování a dětí s ADHD
Práce s žáky s poruchou autistického spektra
Práce s žáky s mentálním postižením
Práce s žáky se zrakovým postižením
Práce s žáky s tělesným postižením a chronickým onemocněním
Práce s dětmi se sluchovým postižením

Pro koho je kurz

 • Kurz je primárně určen učitelům běžných základních škol.

Rozsah

 • Celkem 27 hodin.
 • 9 témat.
 • 3 hodiny jednou týdně (každý čtvrtek).

Počet účastníků

 • Kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků.

Povolená absence

 • Pro úspěšné absolvování kurzu je povolená absence do 25 %.

Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Přihlásit se

Datum

10. října 2024 - 12. prosince 2024

Kurz tvoří 9 témat v týdenních intervalech. Viz tabulka níže.

Čas

15:00 - 18:00

Cena

4 900 Kč

Adresa

on-line
Je potřeba mít funkční kameru a mikrofon.

Akreditováno

Název: Kurz pro pedagogy – speciální pedagogika v kostce - webinář
Číslo: MSMT- 2158212022-1-767

E-learning

Součástí kurzu je přístup na moderní portál e-learningu, který vám zpříjemní absolvování kurzu.

Kontakt

Vladislava Kršková
+420 605 248 490
vladislava.krskova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Lektoři kurzu pro učitele
   Lektoři kurzu pro učitele

   Tým lektorů tvoří profesionálové v pedagogické oblasti. Mezi lektory najdete speciální i běžné pedagogy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme v rámci kurzů pro asistenty pedagoga.

   Mgr. Pavla Baxová
   pedagožka, ředitelka organizace Rytmus

   Mgr. Vladislava Kršková
   speciální pedagožka

   Mgr. Jana Kurfürstová
   učitelka na 1. stupni

   Mgr. et. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.
   externí pedagog Masarykovy univerzity

   Mgr. Kamila Koncová
   pedagožka

   Mgr. Šárka Pantůčková
   speciální pedagožka

   Mgr. Markéta Dobiášová
   speciální a sociální pedagožka

   Mgr. Tereza Švandová
   pedagožka

   PhDr. Ilona Fialová, PhD.
   speciální pedagožka

   Mgr. Olga Havlátová
   speciální pedagožka

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: