Transformace v sociálních službách – co potřebujete na cestu změny

Kurz je balíčkem na cestu při transformaci sociální služby. Je zaměřen na osvojení si nejdůležitějších přístupů a moderních metod sociální práce pro praxi. Budete si moci ověřit, jak jsou na tom sami s přijímáním změn a jak podporovat lidi žijící dlouhodobě v pobytové službě k samostatnosti a třeba až k sebeobhájcovství. Prostě vše, co budete potřebovat k tomu, abyste odborně a bezpečně provedli změnou služby své klienty i sami sebe.

Co se na kurzu naučíte?

 • Individualizace podpory a sociálních služeb.
 • Práva lidí se zdravotním postižením, (mezi) národní strategie sociálního začleňování.
 • Schopnost přijímat změny, postoje pracovníků v sociálních službách.
 • Plánování zaměřené na člověka (mapování osobní historie, zjišťování potřeb, plánovací cyklus).
 • Odhalování, evidence a možnosti odstraňování ústavních prvků v zařízeních.
 • Podpora komunikace (mezi klientem a pracovníkem) a vzájemného porozumění.
 • Podpora rozhodování, rizika, přístupy k lidem s chováním náročným na péči.
 • Síť zdrojů a služeb pro další podporu klientů sociálních služeb a jejich koordinace.

Pro koho je kurz určen?

 • Pro všechny pracovníky pobytových sociálních služeb, které jsou v transformaci nebo se na ni připravují.
 • Balíček na cestu pro ty, kteří chtějí změnami provést bezpečně a profesionálně své klienty i sebe.

Slovo lektorky

Pracovala jsem v mnoha zařízeních sociálních služeb při jejich transformaci. Naučila jsem se, že pro úspěch změn a lepší život klientů je zásadní přístup personálu. A jejich podpora je proto zásadní.

Chcete znát a používat moderní metody sociální práce, které vedou k začlenění vašich klientů? Pracujete v sociální službě, která prochází transformací? Změny, které se týkají provozu služby a přístupu ke klientům na vás kladou nároky? Chcete vědět víc o potřebách vašich klientů i o těch vlastních v průběhu změn sociální služby? 

Pak je nový kurz Transformace v sociálních službách právě pro vás!

Terezie Hradilková, lektorka kurzu

 

Rozsah

 • 24 hodin
 • Prezence od 8:45 hod.
 • Kurz začíná v 9:00 hod. a končí ve 16:15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

24. října 2023 - 07. listopadu 2023

Kurz se skládá ze tří vyučovacích dnů:
24. října 2023
25. října 2023
7. listopadu 2023

Čas

9:00 - 16:15

Cena

5 100 Kč

Akreditováno

Název: Transformace sociálních služeb - co potřebujete na cestu změny
Číslo: A2023/0267-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Terezie Hradilková
   Terezie Hradilková

   Vzdělání:

   • 1981–1986 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
    obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (speciální pedagogika)
   • Státní zkouška z psychopedie, logopedie a tyflopedie.

   Profese:

   • Od roku 1989 do roku 2010 se věnovala zakládání a rozvoji terénní sociální služby raná péče, kde pracovala jako poradkyně rané péče, vedoucí pracoviště, metodička a ředitelka celostátní organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením.
   • V roce 2000 absolvovala seminář kvalita v sociálních službách a působila několik let jako inspektorka kvality sociálních služeb pro MPSV, později jako auditorka kvality sociálních služeb.
   • Od roku 2010 se věnuje deinstitucionalizaci, zejména řízení změn a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

   Lektorka a konzultantka témat:

   • řízení transformace sociální služby
   • deinstitucionalizace a systémové změny v sociálních službách
   • moderní přístupy a metody sociální práce
   • individuální plánování
   • podpora rodiny dětí s postižením
   • raná péče
   • transformace sociální služby pro pracovníky v přímé péči
   • ústavní prvky v sociální službě a kritéria komunitní služby
   • externí lektorka Ped.f.UK, VOŠ Jabok, FF UK Sociální práce

   Supervizorka:

   • V pomáhajících profesích a školství (UNIPA, Letohrádek Vendula, Gawain, Scioškola Olomouc, SPRP, Spondea Brno, Rytmus, Ashoka).

   Publikace:

   • Autorka a editorka:
    • T. Hradilková: Praxe a metody rané péče v ČR. Průvodce sociálním modelem. Portál, Praha. 2018.
   • Editorka a spoluautorka:
    • Manuál transformace sociálních služeb, MPSV, Praha, 2013,
    • Jak na to. Příklady dobré praxe v transformaci, MPSV, Praha, 2013,
    • Manuál hodnocení kvality sociální služby v transformaci, Národní centrum podpory transformace, MPSV, 2013.
   • Spoluautorka:
    • Chvátalová a kol.: Jak se žije dětem s postižením, Portál, Praha, 2005,
    • Analýza situace rané péče v ČR, nadační fond Avast, Praha, 2018.

   Zkušenosti:

   • Inspektorka kvality sociálních služeb,
   • Stáže v sociálních službách: Holandsko, USA, VB, Dánsko, Irsko,
   • Lektorka v zahraničí: Irsko, Holandsko, Slovensko, Bulharsko, Turecko, Bosna, Srbsko, Kosovo,
   • Ředitelka PO HMP DZR Svojšice.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: