Technické pomůcky v AAK

Kurz vás seznámí s poznatky, základními zákonitostmi i možnostmi aplikace alternativní či augmentativní komunikace (AAK) u lidí s výrazně narušenou komunikační schopností (VNKS) z důvodu kognitivního, tělesného, senzorického či mnohonásobného postižení.

Účelem užití systémů AAK je zejména zvýšení kvality komunikace, a to jak na úrovní exprese či recepce a nastavení vhodných podmínek, pro co nejefektivnější naplnění funkční komunikace.  

Co se na kurzu naučíte

Součástí kurzu bude diskuze nad výhodami a limity AAK v praxi, i nad vybranými diagnostickými hledisky volby konkrétních systémů AAK u cílových skupin lidí s VNKS. Představíme, jak systémy bez využití, tak s využitím pomůcek. Z praktického hlediska bude akcentováno získání osobní zkušenosti skrze vlastní práci s moderními (tzv. hi-tech) AAK pomůckami a k účelu AAK vytvořeným programovým vybavením (SW).

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • a lidem, kteří se věnují lidem s omezenými komunikačními schopnostmi.

Obsah kurzu

 • Komunikace a její zákonitosti, funkce komunikace a komunikační proces.
 • Mýty v AKK. Výhody a limity využívání AAK v klinické praxi.
 • Vhodná volba vybraných systémů v AAK.
 • Systém prostředků AAK s akcentem na oblast hi-tech.
 • Primárně účelová a neúčelová zařízení pro AAK.
 • SW pro rozvoj komunikačních kompetencí, digitální komunikační knihy s hlasovým výstupem.
 • SW pro vytváření materiály se symboly pro tisk a SW využívaný k diagnostice.

Rozsah

 • 8 hodin
 • Prezence od 8.45 hod.
 • Kurz začíná v 9:00 hod. a končí ve 16:15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

08. listopadu 2023

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 200 Kč

Akreditováno

Název: Technické pomůcky v alternativní a augmentativní komunikaci
Číslo: A2023/0268-SP/PC/PP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Jaromír Maštalíř
   Jaromír Maštalíř

   Odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen Oddělení expresivních terapií a osob­nostně-sociálního rozvoje; speciální pedagog – psychoped, dramaterapeut.

   Jaromír se ve své odborné výukové a publikační činnosti zaměřuje na oblast alter­nativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí i dospělých osob s vý­razně narušenou komunikační schopností.

   Věnuje se problematice identifikace aktuálních komunikačních schopností u lidí se závažnou poruchou exprese či recepce řeči z důvodu zdravotního postižení či one­mocnění. To vše s cílem navrhnout a aplikovat takové strategie AAK, které jim co nejvíce umožní naplňovat vlastní komunikační potenciál.

   V této oblasti se také snaží o osvětovou činnost na úrovni školství, poradenských zařízení i sociálních služeb.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: