Slavíme 30 let!

Sebeobhájci: nic o nás bez nás_Ostara

Kurz pro zájemce o sebeobhajování a jejich podpůrce

 

Lidé s mentálním postižením často nejsou slyšet. 

Lidé s mentálním postižením jsou občané jako všichni ostatní. 

To znamená, že mají stejná práva jako všichni ostatní. 

Sebeobhajování znamená, že svá práva veřejně obhajují.

O tom, jak žijí a o tom jak vypadají služby, které jim mají pomáhat, často rozhoduje někdo jiný. 

Podělíme se s vámi o zkušenosti se založením a podporou skupiny sebeobhájců.

________________

Sebeobhájci jsou lidé, kteří: 

 • se učí mluvit sami za sebe,

 • jsou ochotni postavit se za svá práva,

 • se nebojí bojovat za zlepšení postavení lidí s postižením ve společnosti,

 • se vzdělávají,

 • sdílejí své zkušenosti.

Jsou to lidé, kteří k tomu, aby rozuměli a dokázali vyjádřit svůj názor, potřebují pomoc.

Pomoc potřebují nejčastěji s pochopením, porozuměním, formulováním vlastních myšlenek.

Co se na kurzu naučíte:

 • Co to je sebeobhajování a co je k němu potřeba. 
 • Různé podoby  a možnosti sebeobhajování v praxi.
 • Praktické tipy k podpoře sebeobhájcovské skupiny.

Komu je kurz určen?

 • zájemcům o sebeobhajování,

 • začínajícím sebeobhájcům,

 • těm, kdo sebeobhájce podporují.

Obsah kurzu:

 • Co je to sebeobhajování.
 • Kdo je sebeobhájce.
 • Co je potřeba k sebeobhajování: 
  • zkušenosti z pohledu sebeobhájce a z pohledu podpůrce,
  • jaká mají lidé práva a že existuje Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením.
 • Jak založit a podpořit skupinu sebeobhájců. S čím začít. Čemu se vyhnout.
 • Příklady sebeobhájcovských aktivit.

Slovo lektorky:

Své zkušenosti předáváme ve dvojici sebeobhájce a podpůrce.  Jedním za sebeobhájců je Martina.

„Martino. řekněte nám jednu věc, kterou jste se potřebovala naučit jako sebeobhájce?“

“Dozvědět se, jaké vůbec práva jsou.  Je to tak, že člověka ani sám neví, jaká práva má a jak se vyznat v zákonech a v tom, jak funguje stát.  Člověk nejdřív musí znát svá práva.“Jana Loskotová, lektorka kurzu

Rozsah:

 • 4 hodiny

Co od nás dostanete:

 • Naše zkušenosti a naději
Přihlásit se

Datum

05. února 2024

Čas

10:00 - 14:15

Adresa

Ve vašich prostorách

Bez akreditace

Kurz není akreditován. Po jeho absolvování vám vystavíme potvrzení o účasti. Sociální pracovník si hodiny může zahrnout do povinného vzdělávání.

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Jana Loskotová
   Jana Loskotová

   Janu baví, když se najde způsob, jak by šly věci dělat tak, aby lidé mohli žít život podle svých představ. Ráda cestuje, poznává nové lidi a potřebuje k životu les. V Praze ji můžete potkat třeba v Divoké Šárce.

   Vzdělání
   – 9/2003-2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,  magisterský obor: Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
   – 1997-2000 Karlova univerzita, Lékařská fakulta v Plzni, bakalářský obor: Zdravotně sociální a geriatrická péče.

   Absolvované vzdělávací akce
   – 2019 – WAVES NFE Tools and Body Awareness for Inclusive Youth Projects – týdenní tréninkový kurz a následná týdenní výměna mládeže , téma: všichni jsme lidé s různými schopnostmi, metody aktivního zapojení mladých lidí s „mentálním postižením“ do práce a spolupráce ve skupině běžných vrstevníků a lidí s různými schopnostmi.
   – 2017 – Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. – Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen
   – 2016 – Quip – Rozvíjíme se v Plánování zaměřeném na člověka (8 h) – určeno k prohloubení dovedností pracovníkům, kteří si již metodu Plánování zaměřeného na člověka osvojili.
   – 2015 – Quip – Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí (8 h) – zaměřeno na nástroj Kruhy podpory, na budování kruhů podpory pro lidi s postižením
   – 2014 – Quip – Na člověka zaměřený přístup k riziku (8 h) – zaměřeno na význam rizika. Principy a východiska pro práci s rizikem Přepečování versus zanedbávání péče. Strategie zvládání rizik s ohledem na specifickou situaci každého člověka a další.
   – 2013 – Quip – Myšlení zaměřené na člověka (8 h)
   – 2013 – Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, Colin Newton, Derek Wilson (UK) Vytváření inkluzivní školy – zaměřeno na teoretické základy a praktické dovednosti nutné pro vytváření a práci s Kruhy podpory (15 h)
   – 2010 – Osa – Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (24 h) – výcvik ve způsobech asistování, které naplňují princip Respektu, Empowermentu, Potřebné podpory vedoucí k osamostatňování

   Praxe
   – V roce 2020 se podílela na přípravě a lektorování kurzu v Sarajevu, zaměřeném na využití nástrojů a principů Plánování zaměřeného na člověka a na metodu Podporované zaměstnávání.
   – V roce 2015 a 2016 ve spolupráci s Člověkem v tísni připravila a lektorovala kurz vedený v Kosovu zaměřený na Podporované zaměstnávání a použití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka.
   – Během spolupráce s Rytmusem vedla mnoho workshopů ať již v rámci mezinárodních projektů, nebo v rámci setkání týmu organizace, v kurzech pro asistenty.
   – Od roku 2010 zastávala v Rytmusu různé pozice sociálního pracovníka: pracovní konzultant v Podporovaném zaměstnávání, metodik mezinárodního projektu Networking v podporovaném zaměstnávání, metodik služby Osobní asistence, koordinátor Celoživotního vzdělávání, posledních 2,5 roku sociální pracovník-metodik sociální práce. Všechny pozice se věnovaly tomu, aby lidé s tzv. mentálním postižením mohli žít běžný život.
   – 2008 – 2009 Studijní a pracovní pobyt v Austrálii, cestování
   – 2006 – 2007 Ateliér ALF – bezbariérová škola nových technologií, Praha, sociální práce s lidmi se sociálním znevýhodněním, spolupráce s lektory.
   – 2002 – 2003 Úřad městské části Plzeň 2 Slovany, Sociální odbor, příspěvek na péči a další sociální dávky, podpora seniorům
   – 2001 – 2002 Psychiatrická léčebna Dobřany, sociální pracovník

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: