Slavíme 30 let!

Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka_CHB Naplno

Plánování zaměřené na člověka je ucelený koncept, který patří mezi metody sociální práce. Kurz s názvem Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka navazuje na náš třídenní kurz Plánování zaměřené na člověka. Přináší novou inspiraci pro každého, kdo pracuje na člověka zaměřeným způsobem. Ať už na pozici koordinátora, metodika, člena plánovacích týmů, člena kruhů podpory nebo facilitátora na člověka zaměřených plánovacích schůzek. Cílem kurzu je podívat se na svou práci novýma očima, rozkrýt zamotané situace, najít možnosti, jak zvládat náročnou práci bez vyhoření.

Co se na kurzu naučíte

 • V tomto kurzu budete mít příležitost vyhodnocovat, rozvíjet a sdílet své zkušenosti a dovednosti v plánování zaměřeném na člověka.
 • Získáte náhled na svou dosavadní práci, ukotvení v tom, co děláte dobře, i návod, jak se pomocí vyhodnocovacích nástrojů úspěšně postavit problémům a vykročit ze začarovaného kruhu.
 • Seznámíte se s dalšími, nástavbovými technikami plánování zaměřeného na člověka.
 • Získáte tvořivé podněty pro svoji práci.

Slovo lektorky

Kurz Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka jsme do naší nabídky zařadili na základě poptávky lidí, kteří absolvovali náš třídenní kurz Plánování zaměřené na člověka. Víme, že zavádět, udržet a rozvíjet koncept plánování zaměřeného na člověka může být často velmi náročné a vyčerpávající. Proto jsme kurz sestavili tak, aby vám pomohl posilnit myšlení zaměřené na člověka, znovu najít motivaci, odstranit či alespoň zmírnit překážky a správně vyhodnotit, co funguje a co nefunguje na cestě k opravdovým změnám.Rela Chábová, lektorka kurzu

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména:

 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • vedoucím pracovníkům a
 • pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Sdílení zkušeností účastníků s plánováním zaměřeným na člověka.
 • U-teorie: čtyři úrovně naslouchání, jak se propojit s ostatními a zlepšit své vztahy.
 • Y-rámec: pomůcka pro kreativní řešení zdánlivě neřešitelných problémů
 • Model růstu: nástroj, který pomáhá aplikovat nástroje plánování zaměřeného na člověka v konkrétních situacích.
 • Na člověka zaměřený osobní audit: soubor reflektivních otázek, které pomáhají lépe uchopit emoce, podívat se na své prožívání z nadhledu a najít sílu řešit krok za krokem komplikované situace.

Rozsah

 • 8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Co s sebou na kurz

Na kurz s sebou vezměte Profil na 1 stránku nebo MAPU či CESTU, případně jinak zaznamenaný plán zaměřený na člověka, případně zaznamenané informace o člověku pomocí nástrojů zaměřených na člověka.

Co od nás dostanete

Karty s jednotlivými nástavbovými nástroji plánování zaměřeného na člověka, které vám pomohou vzpomenout si, kdy a jak můžete jednotlivé nástroje použít.

Přihlásit se

Datum

05. dubna 2024

Čas

9:00 - 16:15

Adresa

Ve vašich prostorách

Akreditováno

Název: Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
Číslo: A2020/1141-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Rela Chábová
   Rela Chábová

   Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo ně. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od malých dětí, které půlku týdne provází na krásném Dvoře Sofie na Karlštejně.

   Vzdělání
   – Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
   – Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – U teorie, John O’Brien, Madrid (2014)
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
   – Plánování zaměřené na člověka, John O’Brien, Praha (2008)
   – Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
   – Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
   – Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
   – Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
   – Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
   – Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
   kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
   – Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   – Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
   – Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
   – Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
   – Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
   – Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 – 2010)
   – Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
   – Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

   Odborné texty a publikace
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
   – Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
   – Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
   – Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: