Slavíme 30 let!

Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

„Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás má právo na prožití vlastní sexuality.“ (H. Vykydalová)

Každodenně se potkáváme s projevy sexuality uživatelů našich sociálních služeb a vědomě či nevědomě na ně reagujeme. Tato zpětná vazba je zejména pro člověka s tzv. mentálním postižením velmi důležitým a mnohdy i jediným stavebním prvkem, ze kterého si tvoří představu o své sexualitě.

Člověk s tzv. mentálním postižením tedy potřebuje bezpečný a srozumitelný prostor pro prožívání a poznávání své sexuality, který je však jasně ohraničen pravidly a zákonnými normami. Aby pracovník mohl takové prostředí vytvořit, potřebuje se zaměřit na prožívání člověka, na své limity a praktické dovednosti, potřebuje mít dostatek informací o lidské sexualitě, o zákonných normám, o formách práce se sexualitou v sociálních službách a v neposlední řadě mít konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat profesionální a transparentní zázemí v organizaci při práci se sexualitou uživatelů služeb.

Co se na kurzu naučíte

Dostanete podstatné informace k lidské sexualitě a jejímu vývoji, ke specifické situaci u lidí s tzv. mentálním postižením v sociálních službách a k rizikům, které s sebou nese práce se sexualitou.

Prakticky si vyzkoušíte mluvit o tématech spojených se sexualitou před skupinou lidí a formou diskuse se střetnete s celou šíří tématu a s různými postoji ostatních členů skupiny. Budete informováni o vybraném obsahu legislativních norem, o možných formách práce se sexualitou v organizaci (respektující jednání a komunikace pracovníka, rozdíl mezi sexuální osvětou a intervencí) a o postupu zakotvení práce se sexualitou v organizaci.

Účastníci kurzu dostanou na závěr odkazy na další možnosti vzdělávání, zajímavé a důležité publikace, filmy a dostupné pomůcky.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, fyzickým osobám, které poskytují pomoc a podporu lidem s mentálním postižením.

Obsah kurzu

 • Lidská sexualita a její vývoj
 • 7 klíčů k občanství (7. klíč Láska – příklady dobré a špatné praxe)
 • Omezené možnosti lidí s tzv. mentálním postižením v realizaci své sexuality (model vrstevníka)
 • Mýty o sexualitě lidí s postižením
 • Sexualita a legislativa – odpovědnost pracovníka
 • Ukázka krátkých filmů o sexualitě, kde hrají lidé s tzv. mentálním postižením
 • Osa zapojení pracovníka
 • Bezpečné a efektivní podmínky pro práci pracovníka v organizaci
 • Dům sexuality v sociálních službách
 • Příklady struktury protokolu sexuality

Rozsah

 • 8 hodin
 • Začátek kurzu v 9:00 hod., konec v 16.15 hod.
 • Prezence od 8.45 hod.

Co s sebou na kurz vzít

Cokoliv, co Vám zajistí pohodlí a podpoří bdělou mysl zvědavou a ochotnou přijímat vše, co bude s vámi rezonovat.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

24. září 2024

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 200 Kč

Akreditováno

Název: Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením
Číslo: A2020/1135-SP/PC/PP/VP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Aneta Macourková
   Aneta Macourková

   V sociálních službách se pohybuje už jedenáctým rokem. Začínala asistováním dětem a dospělým lidem s autismem, další zkušenosti sbírala jako sociální pracovnice ve službě osobní asistence pro děti s postižením. Zaškolovala asistenty a plánovala podporu dětem dle jejich potřeb. Byla vedoucí odlehčovací služby pro děti s postižením. V Rytmusu – od klienta k občanovi, z.ú. pracuje třetím rokem, nyní je vedoucí Poradny. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku od Nebuď na nule, z.s., je sexuální poradkyní pro specifické cílové skupiny lidí s postižením. V Poradně poskytuje konzultace lidem s postižením na téma vztahy a sexualita. Vede tým sexuálních důvěrníků.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: