Profil na jednu stránku – jak lépe poznat člověka a poskytnout mu efektivní podporu

V dokumentaci sociální služby je většinou místo, kde popisujeme základní informace o člověku, který naši sociální službu využívá. Je velice důležité, jakým způsobem tyto informace o člověku získáváme a jak je zapíšeme. Až příliš často je dokumentace plná složitých pojmů a nálepek, a samotný člověk se vytrácí. 

Profil na jednu stránku je srozumitelně a jednoduše napsaný souhrn základních důležitých informací o člověku a o způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Profil na jednu stránku pomáhá lidem uvědomit si své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité. Dává také možnost toto zprostředkovat ostatním lidem. Můžete jej využít v různých situacích, např. pro nové pracovníky a dobrovolníky k tomu, aby se seznámili s člověkem, pro kterého mají pracovat, pro hledání nové služby, školy, kroužku či práce. Profil na jednu stránku je nástroj z konceptu plánování zaměřeného na člověka a je použitelný pro lidi každého věku, kteří se nacházejí v různých situacích, tj. pro všechny cílové skupiny sociálních služeb.

Co se na kurzu naučíte

Budete znát  teoretická východiska a principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a budete vědět, jak je možné je využít při nacházení nových cest k sociálnímu začlenění. Naučíte se vytvořit profil na jednu stránku a porozumíte jeho konkrétnímu využití ve vaší praxi.

I když se může zdát, že vytvoření profilu na jednu stránku je velice snadné, vyžaduje od těch, kteří člověku poskytují podporu, velkou míru empatie a kreativity. Pro to, abychom mohli profil na jednu stránku dělat dobře s jiným člověkem, budeme se jej na kurzu učit dělat sami pro sebe. Budeme se učit, jakým způsobem získávat informace do profilu a jak je srozumitelně zaznamenávat.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dále také vedoucím pracovníkům a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

 • Tradiční pohled versus na člověka zaměřený pohled, model defektu versus model podpory
 • Zásady tvorby profilu na jednu stránku
 • Možnosti využití profilu na jednu stránku, ukázky autentických profilů
 • Praktické zkoušení přípravy profilu na jednu stránku
 • Přínos myšlení zaměřeného na člověka pro praxi jednotlivých účastníků
 • Naplánování vlastních kroků při zavádění profilů na jednu stránku

Rozsah

8 hodin

Prezence od 8.45 hod.

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co s sebou na kurz vzít

K tvorbě profilu na jednu stránku si s sebou můžete vzít nějaké časopisy, nůžky, případně pastelky, fixy či jiný výtvarný materiál. Profil lze také zpracovat pouze písemně, ti, kdo nemají rádi tvoření, se tedy nemusejí bát :-).

Co od nás dostanete

Uděláte si svůj vlastní profil na jednu stránku, který si také odnesete s sebou. Záleží jen na vás, jak jej použijete 🙂

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Přihlásit se

Datum

25. května 2023

Čas

8:45 - 16:15

Cena

1 950 Kč

Akreditováno

Název: Profil na jednu stránku
Číslo: A2020/1129 - SP/PC/PP/ VP

Kategorie

Přihlásit se

Lektor

 • Veronika Škopová
  Veronika Škopová

  Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

  Vzdělání
  – Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
  – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
  – Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

  Absolvované vzdělávací akce
  – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
  – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
  – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
  – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
  – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
  – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
  – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
  – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
  – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
  – Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
  – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
  – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
  – Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
  – Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
  – Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
  – Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
  – Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
  – Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

  Praxe
  – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip/Rytmus (2010 – dosud)
  – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 – 2017)
  – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
  – Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
  – Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 – dosud)
  – Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
  – Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
  – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
  – Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
  – Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb – podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty (2009 – 2011)
  – Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
  – Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
  – Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

  Odborné texty a publikace
  – Využití facilitace při individuálním plánování, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
  – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
  – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
  – Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
  – Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

Novinky do vašeho mailu

Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: