Slavíme 30 let!

Případová sociální práce

V posledních letech se v ČR konečně začalo více mluvit o případové sociální práci, důležitém nástroji pro ty z vás, kteří máte na starost klienty vyžadující dlouhodobou podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Ve své praxi nepochybně používáte řadu prvků případové sociální práce a na kurzu uvidíte, jak spolu souvisí, jak navazují na individuální plánování a k čemu všemu se to hodí.

Co se na kurzu naučíte

 • Seznámíte se s fázemi případové práce a porozumíte jejich významu a provázanosti a uvidíte vazbu případové práce s individuálním plánováním.
 • Dozvíte se, jak se jiné metody sociální práce váží na pomáhající cyklus a jak je používat, abyste byli efektivní.
 • Dozvíte se, k čemu se vám může případová práce hodit, a kdy je zbytečná.
 • Zjistíte, jak používat případovou práce uvnitř vaší služby.
 • Dozvíte se, co je to integrace péče, jaké jsou podmínky mezi-organizační spolupráce a jak při tom používat případovou sociální práci.
 • Odnesete si náměty na rozvoj kvality případové práce.

Slovo lektorky

Případová sociální práce s námi v České republice pobývá už třicet let, odkdy jsou sociální pracovníci v kontaktu se svými kolegy v zahraničí, je zakomponovaná v právní úpravě, aniž by si to řada lidí uvědomovala. A přesto se o ní otevřeně mluví teprve doslova pár let, kdy jsme si ji začali spojovat (a mnohdy zaměňovat) s case managementem. Na tomto kurzu budeme mít prostor si ujasnit, jak to všechno je a co udělat, abychom případovou práci dělali vědomě a abychom díky tomu maximálně využili její potenciál.Milena Johnová, lektorka

Pro koho je kurz

Kurz se bude hodit všem, kteří se věnují klientům vyžadujícím dlouhodobou pomoc a podporu v každodenním životě. Zejména jej samozřejmě využijí sociální pracovníci, ale hodit se může i sociálním pedagogům, zdravotníkům působícím na zdravotně-sociálním pomezí apod.

Obsah kurzu

 • Základní charakteristiky a východiska případové práce, na co se hodí, kde není přínosem, cyklus případové práce, fáze cyklu.
 • Mapování potřeb a zdrojů, přání a preference, co je důležité z hlediska profesionálů, přirozená podpora, formulace cílů v případové práci, spolupráce uvnitř organizace.
 • Integrace péče a případová sociální práce v case managementu, GDPR a principy mezi-organizační spolupráce.
 • Organizace případové práce na úrovni organizace a nad službami v modelových příkladech, zapojení přirozené podpory a komunity v případové práci.
 • Nástroje sebereflexe a rozvoje případové práce v organizaci a v regionu.

Rozsah kurzu

 • 8 hodin
 • Prezence od 8.45 hod.
 • Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

19. listopadu 2024

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 200 Kč

Adresa

Karlovy Vary
Stará Kysibelská 602/45, 360 01

Akreditováno

Název: Případová sociální práce
Číslo: A2023/1155-SP/PC/VP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Milena Johnová
   Milena Johnová

   Milena se sociální práci věnuje už víc jak třicet let. Za tu dobu vystřídala nejrůznější možné pozice – od asistentky, přes sociální pracovnici, ředitelku sociální služby, lektorku, inspektorku, referentku na ministerstvu práce až po radní odpovědnou za sociální politiku v hlavním městě. O svoje zkušenosti se ráda dělí s ostatními a od ostatních se také ráda spolu učí společným uvažováním o tom, jak překonat problémy, zlepšit praxi a mít dobrý pocit z vlastní práce.

   Pracovní zkušenosti:
   – 6/2023 – dosud: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc: Odborné konzultace v oblasti střednědobého plánování soc. služeb a obecní sociální práce

   – 4/2023 – dosud: Inclusion Europe: Expertka pro oblast deinstitucionalizace, sebeobhájcovství a ukrajinské projekty

   – 8/2021 – dosud: Sociální nadační fond Hlavního města Prahy: členka dozorčí rady, Spolupráce na přípravě koncepce organizace a práce v dozorčí radě

   – 12/2018 – 2/2023: Hlavní města Praha: radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
   Odpovědnost za sociální politiku, zdravotnictví, pohřebnictví, rodinnou
   politiku, zejm. za rozvoj, koncepční činnost a financování oblastí

   – 10/2017 – 12/2018: Evangelická teologická fakulta UK: externí vyučující pro předmět sociální služby

   – 2003 – 11/2018 Quip, z. ú.: zakladatelka a ředitelka (po 11/2017 zástupkyně ředitele)
   Vedení organizace, příprava a řízení projektů, metodické vedení
   sociální práce, koncepční a analytické práce, výuka

   – 2003 – 2005: Česká unie pro podporované zaměstnávání (občan. sdruž.): jednatelka
   Vedení střešní organizace a zastupování zájmů jejích členů, příprava a
   řízení projektů, koncepční a analytické práce, výuka

   – 5/2002 – 2007: Nadace Eurotel: členka správní rady
   Konzultace grantových programů, hodnocení grantových žádostí

   – 9/2000 – 1/2003: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: odborná referentka
   Příprava systému zajištění a kontroly kvality sociálních služeb (mj.
   členka řídícího výboru programu Česká kvalita) a další koncepční práce
   zejm. v twinningovém Česko-britském projektu, práce na věcných
   záměrech právních norem

   – 1995-8/2000 Rytmus (občanské sdružení): ředitelka
   Vedení organizace, příprava a řízení projektů, metodické vedení
   sociální práce, koncepční a analytické práce

   – 1994 Pražská organizace vozíčkářů (občanské sdružení): ředitelka
   Vedení organizace, příprava a řízení projektů

   – 3-12/1993 Psychiatrická léčebna Bohnice: terapeutka
   Přímá práce s pacienty na socioterapeutické farmě

   – 9/1992 – 1/1993 Duha (občanské sdružení): osobní asistentka
   Přímá práce s klienty chráněného bytu a vedení týmu asistentů

   – 9/1986 – 6/1987 VŠÚZ Olomouc, Šlechtitelská stanice Turnov: pěstitel zemědělských rostlin
   Pomocné práce v zemědělství

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: