Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce

Kurz nabídne ucelené informace o tom, jak podpořit člověka s mentálním postižením při hledání práce. Je zaměřen na předání teoretických znalostí i praktických zkušeností z oblasti individuální podpory lidí s mentálním postižením při hledání a udržení práce, legislativy v oblasti zaměstnanosti i spolupráce se zaměstnavateli. Kurzem vás provede tým lektorů s dlouholetou praxí v poskytování sociálních služeb Podporované zaměstnávání a Tranzitní program

Co se na kurzu naučíte:

 • Jak správně podporovat člověka při hledání práce i po jejím nalezení.
 • Jak postupovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli a jak jim poskytnout potřebnou podporu.
 • Co můžete udělat pro to, aby si člověk zaměstnání udržel.
 • Jak je zaměstnávání OZP legislativně definováno a co to pro zaměstnavatele v praxi znamená.
 • Jaké jsou současné trendy v zaměstnávání OZP.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pracovníkům, kteří spolupracují s lidmi s mentálním postižením na jejich osamostatnění v oblasti práce – pracovníkům DOZP, chráněných bydlení, sociální rehabilitace a dalších služeb ale i ostatním zájemcům o téma zaměstnávání lidí s mentálním postižením (např. učitelům a výchovným poradcům ze speciálních škol aj.).

Obsah kurzu:

 • Získáte základní povědomí o možnostech člověka s mentálním postižením na trhu práce.
 • Seznámíte se s legislativními normami, které upravují zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Rozšíříte si povědomí o možnostech spolupráce se zaměstnavateli – jak pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením vyhledávat, jak firmy oslovovat a jak s nimi udržet dlouhodobý vztah, který napomáhá udržení vzniklých pracovních míst.
 • Dovíte se také o službách Podporované zaměstnávání a Tranzitní program, jejichž některými principy je možné se při podpoře lidí inspirovat.

Co od nás dostanete

Studijní materiály v elektronické podobě a malé občerstvení.

Přihlásit se

Datum

13. - 14. Červen 2023

Čas

9:00 - 16:15

Cena

3 400 Kč

Akreditováno

Název: Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce
Číslo: A2021/0544-SP/PC/PP

Kategorie

Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektoři

  • Anna Kaucká
   Anna Kaucká

   Anka se narodila v Praze, kde také vystudovala obor Sociální práce na FF UK. Více než 25 let pracuje v sociálních službách různých neziskových organizací, které podporují lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do společnosti.

   V Rytmusu Anička pracuje více než 11 let. Věnuje se komunikaci se zaměstnavateli, vyhledává a vyjednává pracovní příležitosti pro lidi s postižením. Firmám i státním institucím v této oblasti poskytuje poradenství.

   Ráda se prochází v lese, zpívá ve sboru a šije barevné sukně.

  • Blanka Šimková
   Blanka Šimková

   S Blankou budete mít možnost získat odpovědi na otázky zejména k podpoře lidí s mentálním postižením při hledání práce a k jejímu udržení. Seznámí vás s nástroji zaměřenými na člověka, které k tomu využíváme.

   Ráda a často lektoruje společně s člověkem s mentálním postižením.
   V rámci interního vzdělávání se zaměřuje zejména na principy poskytování asistence lidem ve službách, na možnosti přirozené podpory člověka v jeho okolí, na hranice a kompetence pracovníka.

   Její role je také metodická. Podporuje nové kolegy v sociálních službách v nahlížení na situace více do hloubky a v širším kontextu. Společně pomáhá nacházet vhodný postoj a řešení vzhledem k přístupu zaměřeném na člověka.

   Radost, energii a vnitřní inspiraci ji přináší pohodoví spolupracující kolegové. Mimo pracovní prostředí pak pohyb a pobyt v přírodě, kterou si ráda vyfotí, práce na zahradě, ale také klid, dobrý čaj a hudba.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: