Slavíme 30 let!

Jak ustát manipulativní chování

V různých situacích a s různými lidmi komunikujeme různými způsoby. Zdravě, láskyplně, s respektem nebo manipulativně, agresivně, s despektem. Jak se projevuje manipulace ve vašem životě a v práci? Podívejte se na pozici manipulátora i manipulovaného – z pohledu člověka v pomáhající profesi a také z pohledu člověka, kterému se služba poskytuje. Oba se totiž vědomě či nevědomě mohou ocitnout ve zmanipulovaných vztazích. Je důležité vědět, jakým způsobem pracujeme s druhými lidmi a jak působíme na ty, kteří využívají naši sociální službu. Jestli manipulujeme či motivujeme, jakým způsobem dosahujeme svých cílů a jak reagujeme na potřeby druhých.

Co se na kurzu naučíte

 • Zjistíte, co je manipulace, kde se vyskytuje a jak se projevuje.
 • Rozeznáte formy zvolené komunikace u sebe a u druhých.
 • Naučíte se hledat a zkoumat motivy vedoucí k manipulativnímu chování.
 • Pochopíte souvislosti mezi situací člověka a jeho chováním.
 • Objevíte, jak je v manipulaci důležité sebevědomí a vztah samého k sobě.
 • Poznáte význam osobních hranic. Někdo je nedokáže vytyčit, jiný zase respektovat. Odpovíte si na otázku: kdy si mohu být jistý tím, že nemanipuluju a nejsem manipulován?
 • Ovládnete zdravé komunikační prostředky k tomu, abyste naplnili své potřeby či potřeby lidí, pro které pracujete, se kterými pracujete, či se kterými žijete.
 • Budete mít možnost začít upřednostňovat motivační prostředky před manipulativními.
 • Získáte náhled na svou dosavadní práci a tipy k ozdravení pracovních vztahů,  zvládání náročných situací v práci i doma.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména:

 • vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře,
 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • dalším profesionálům i pečujícím,
 • každému, kdo se chce nad tématem manipulace zamyslet a vykročit na novou cestu k sobě i k ostatním.

Obsah kurzu

 • Co je to manipulace, jak ji rozpoznat u sebe i u druhých.
 • Negativní manipulace, jak ji nepoužívat a jak se jí ubránit.
 • Typy manipulátorů a manipulátorské techniky.
 • Skrytá manipulace, signály z neverbální komunikace.
 • Test manipulátorské osobnosti.
 • Manipulovaný člověk, význam a stanovení hranic.
 • Manipulace versus motivace.
 • Rozdíl mezi neefektivní a efektivní komunikací.
 • Nácvik zdravé a efektivní komunikace.
 • Asertivní práva a chování.
 • Význam osobních hranic a sebeuvědomění.

Slovo lektorky

„Lidé, kteří využívají sociální služby, jsou vůči manipulaci zranitelnější než běžná populace. Je dost dobře možné, že jsou manipulací postižené všechny vztahy, které mají. Ze své pozice se ovšem vědomě či nevědomě mohou tito lidé stát nejen manipulovanými, ale zároveň také manipulátory. Proč manipulaci používají a proč nevolí jiné, zdravější strategie? Je to často naučené chování, které se osvědčilo jako funkční ve velmi nepřirozeném prostředí, kde o sobě většinou nemohou svobodně rozhodovat. Mezi dobrým úmyslem a manipulací je velmi křehká hranice. Ve vztahu sociálního pracovníka a člověka, pro kterého pracuje, může vinou manipulace dojít ke kontraproduktivním postupům a zastavení nebo zpomalení pokroku daného člověka v pracovních vztazích může manipulace vést ke špatné atmosféře, frustraci, vyhoření či výpovědi.“

Veronika Škopová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin

Prezence od 8.45 hod.

Kurz začíná v 9:00 hod. a končí v 16:15 hod.

Co od nás dostanete

Pracovní listy týkající se manipulace, které můžete v praxi dále využít.

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Přihlásit se

Datum

11. prosince 2024

Čas

8:45 - 16:15

Cena

2 400 Kč

Akreditováno

Název: Jak ustát manipulativní chování
Číslo: A2020/1144-SP/PC/PP/VP
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Veronika Škopová
   Veronika Škopová

   Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

   Vzdělání
   – Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
   – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
   – Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
   – Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
   – Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
   – Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
   – Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
   – Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
   – Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip/Rytmus (2010 – dosud)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 – 2017)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 – dosud)
   – Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
   – Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
   – Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
   – Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb – podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty (2009 – 2011)
   – Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
   – Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

   Odborné texty a publikace
   – Využití facilitace při individuálním plánování, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
   – Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: