Slavíme 30 let!

Jak to chodí ve vztazích? Sexuální osvěta pro lidi se zdravotním postižením_Zvíkovec

„Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás má právo na prožití vlastní sexuality.“ (H. Vykydalová)

Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny se potýkají s množstvím překážek a nedostatkem možností. To platí i v oblasti vztahů a sexuality, kde nemají lidé s postižením stejné příležitosti a přístup k informacím jako většinová společnost.  Pro člověka s postižením může být těžké vyznat se v mezilidských vztazích a ve své vlastní sexualitě. Sexuální osvěta může podat základní informace o mezilidských vztazích, sexuálním životě a působí preventivně proti sexuálnímu zneužívání. Skupina, která se sexuální osvěty zúčastní, získá informace srozumitelně a účastníci tak přebírají zodpovědnost za svůj život.

Organizace k oblasti sexuality, sexuálního zdraví, vztahů, intimity a rodičovství přistupuje dle zveřejněného POSTOJE na svých webových stránkách.

Pro koho je kurz

Sexuální osvětu pořádáme pro menší skupinku (max. 6 účastníků). Skupinka může být smíšená nebo rozdělená na ženy a muže – formu vždy přizpůsobujeme podle konkrétních potřeb účastníků. Jedno setkání trvá 90 minut, ideální počet setkání je pět. Průběh sexuální osvěty má svá pravidla a k jednotlivým účastníkům přistupuje citlivě.

Obsah kurzu

Vztahy kolem nás

 • Jaké máme kolem sebe vztahy?
 • Co si představíme pod slovem intimita a sexualita?
 • Jaká jsou rizika spojená se sexualitou?

Život ženy a život muže

 • Jaké změny přicházejí v dospívání?
 • Jaké jsou pohlavní orgány ženy a muže a jak fungují?
 • Jak o sebe pečovat?

Dospělost

 • Co můžu a nemůžu, když jsem dospělý?
 • Jak vypadá vhodné chování, a jak nevhodné chování?
 • Kdy porušuju zákon, co je zakázané?

Sexuální a partnerský život

 • Jak mohu navazovat vztahy?
 • Co to znamená mít přítele/ přítelkyni?
 • Co to znamená být rodičem?

Rozsah

 • 5 x 90 minut

Co s sebou na kurz vzít

Cokoliv, co Vám zajistí pohodlí a podpoří bdělou mysl zvědavou a ochotnou přijímat vše, co bude s vámi rezonovat.

Přihlásit se

Datum

15. dubna 2024 - 17. května 2024

5 setkání

Každé setkání trvá 90 minut

15.4. 10:30 - 12:00
22. 4. 10:30 - 12:00
29. 4. 10:30 - 12:00
14. 5. 13:30 - 15:00
17. 5. 10:30 - 12:00

Čas

10:30 - 12:00

Adresa

Ve vašich prostorách

Bez akreditace

Kurz není akreditován. Po jeho absolvování vám vystavíme potvrzení o účasti. Sociální pracovník si hodiny může zahrnout do povinného vzdělávání.

Kategorie

Kontakt

Rela Chábová
+420 776 236 659
rela.chabova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Aneta Macourková
   Aneta Macourková

   V sociálních službách se pohybuje už jedenáctým rokem. Začínala asistováním dětem a dospělým lidem s autismem, další zkušenosti sbírala jako sociální pracovnice ve službě osobní asistence pro děti s postižením. Zaškolovala asistenty a plánovala podporu dětem dle jejich potřeb. Byla vedoucí odlehčovací služby pro děti s postižením. V Rytmusu – od klienta k občanovi, z.ú. pracuje třetím rokem, nyní je vedoucí Poradny. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku od Nebuď na nule, z.s., je sexuální poradkyní pro specifické cílové skupiny lidí s postižením. V Poradně poskytuje konzultace lidem s postižením na téma vztahy a sexualita. Vede tým sexuálních důvěrníků.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: