Grafický záznam jednání a schůzek

Grafický záznam zachycuje mluvené slovo do grafické podoby. Díky němu lze i složité procesy komunikovat velmi přehledně, jednoduše a názorně. Grafický záznam dokáže lépe zachytit pocity, emoce, zdůraznit klíčové situace. Využijete ji zejména na plánovacích schůzkách v rámci individuálního plánování, ale také při poradách, konferencích či při prezentaci vaší organizace.

Grafickému zápisu porozumějí i lidé, kteří nepoužívají ke komunikaci běžný jazyk nebo mají s jeho používáním různé potíže. Jako grafický facilitátor potřebujete umět zachytit probíhající diskuzi a rozpoznat klíčové body. Rozhodně nemusíte být vystudovaným, ani zvlášť nadaným výtvarníkem. Co se kreslení týče, pro začátek bohatě postačí, zvládnete-li nakreslit čtverec, kruh a čáru.

Co se na kurzu naučíte:

 • Seznámíte se s metodou, pravidly a technikami grafického záznamu (grafické facilitace).
 • Porozumíte významu a využití grafické facilitace, naučíte se, jak tuto metodu zapojit do své současné praxe.
 • Naučíte se používat základní techniky grafické facilitace a rozvinete je v dovednost zachytit emoce, děje i složitý průběh diskuze, jednání či schůzky.
 • Pochopíte, jak mozek zpracovává vizuální informace, jak lze podpořit jejich pochopení a zapamatování.
 • Objevíte nové způsoby komunikace a prezentování souvislostí.
 • Procvičíte si třídění dostupných informace a jejich zaznamenání srozumitelným způsobem.
 • Poradíme vám, jak si rozvrhnout práci, abyste složitý multitasking grafického zápisu zvládli, a také co udělat, když se něco nedaří.
 • Získáte spoustu praktických tipů a triků z praxe, kromě toho také návod, jak grafickou facilitaci trénovat a jak se v ní postupně zlepšovat.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí tuto dovednost naučit. Nebo se v ní zdokonalit. Je akreditován pro pracovníky ze sociální oblasti, využít jej ovšem může kdokoliv, kdo chce dělat kreativněji svoji práci.

Obsah kurzu

 • Přínos, pravidla a možnosti využití grafické facilitace.
 • Dovednosti grafického facilitátora a pomůcky k jeho práci.
 • Zachycení autentického mluveného příběhu do podoby grafické.
 • Základní tvary pro grafickou facilitaci.
 • Osobní vizuální slovník pro konkrétní praxi.
 • Zdůraznění klíčové informace.
 • Tvorba plakátu za pomoci grafické facilitace v menších skupinkách.

Slovo lektorky

„Představte si, že máte vedle slovní zásoby ve vaší hlavě i zásobu obrázkovou. Že umíte mluvené slovo převést do grafické podoby. Zkrátka umíte kreslit. Díky kurzu Základy grafické facilitace získáte úžasný kreativní nástroj pro komunikaci s lidmi, pro které pracujete i s kolegy. Kurz je velmi praktický, teorie je podaná svižnou a užitečnou formou. Projdeme si celý proces tvorby od velmi jednoduchých tvarů základní vizuální abecedy, přes obrázky, až po zachycení probíhajícího děje.

Zboříme spolu mýtus, že tato dovednost je těžká!“

Veronika Škopová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin
 • Prezence od 8.45 hod.
 • Kurz začíná v 9:00 hod. a končí ve 16:15 hod.

Co od nás dostanete

Obdržíte od nás pracovní sešit, který bude vaší první pomůckou pro grafickou facilitaci. Vytvoříte si tak vlastní vizuální slovník.

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Přihlásit se

Datum

31. května 2023

Čas

9:00 - 16:15

Cena

1 950 Kč

Akreditováno

Název: Základy grafické facilitace
Číslo: A2020/1145-SP/PC/PP/VP
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Veronika Škopová
   Veronika Škopová

   Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

   Vzdělání
   – Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
   – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
   – Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

   Absolvované vzdělávací akce
   – Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
   – Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
   – Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
   – Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
   – Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
   – Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
   – Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
   – Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
   – Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
   – Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
   – Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
   – Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
   – Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
   – Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
   – Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
   – Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
   – Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
   – Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

   Praxe
   – Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip/Rytmus (2010 – dosud)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 – 2017)
   – Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
   – Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 – dosud)
   – Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
   – Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
   – Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
   – Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
   – Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb – podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty (2009 – 2011)
   – Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
   – Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
   – Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

   Odborné texty a publikace
   – Využití facilitace při individuálním plánování, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
   – Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
   – Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 – spoluautorka
   – Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
   – Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: