Slavíme 30 let!

Základy arteterapie pro sociální služby

Lidé, kteří přijdou na své první sezení s arteterapeutem, si často pomyslí: „Já naposledy maloval na základní škole a neumím to.“ Náš kurz vás však přesvědčí, že k tomu, abyste mohli využívat výtvarných prostředků v práci se sebou samým či klientem, žádné výtvarné dovednosti nepotřebujete. Prožitkovou formou na kurzu získáte základní znalosti, zkušenosti a dovednosti tak, abyste konkrétní techniky arteterapie mohli využít v praxi.

Co se na kurzu naučíte

 • Základní teoretické znalosti v oboru arteterapie – co je obsahem, jaké jsou cíle a prostředky.
 • Projdeme konkrétní ukázky technik, které je možné využít v sociální práci.
 • Získáte vlastní zkušenost s arteterapií a s jejím účinkem na sebe sama.
 • Naučíte se minimálně dvě arteterapeutické techniky, které můžete ihned využít ve své práci.

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům v sociálních službách a každému, koho dané téma zajímá, má chuť tvořit a být kreativní.
 • Výtvarných dovedností není potřeba. Stačí pouze chuť ponořit se do výtvarného procesu, probudit v sobě hravost a být otevřený ke sdílení s ostatními účastníky.

Obsah kurzu

Teoretická část:

 • Co je arteterapie a jak je možné ji využít v praxi.
 • Cíle a prostředky arteterapie.
 • Ukázky konkrétních výtvarných aktivit v praxi a jejich smysl v sociální práci.

Praktická část:

 • Vlastní zkušenost s minimálně dvěma arteterapeutickými technikami.
 • Společné sdílení a reflexe vzniklých děl.

Slovo lektorky

 Arteterapie mne okouzlila již v roce 2000 a od té doby se jí věnuji. Na tomto kurzu vám velmi ráda předám své zkušenosti, znalosti a dovednosti tak, abyste i vy díky výtvarnému vyjadřování měli možnost obohatit svou práci s člověkem směrem k jeho hlubšímu poznání, rozvoji a podpoře jeho schopností a dovedností. A třeba i díky arte-aktivitám přinesli více radosti do svého i jejich života.Petra Vorlová, lektorka

Rozsah

 • 8 hodin
 • Prezence od 8:45 hod.
 • Kurz začíná v 9:00 hod. a končí ve 16:15 hod.

Co od nás dostanete

Pracovní a výtvarné pomůcky jsou součástí kurzu (např.: akvarelová čtvrtka , obyčejná čtvrtka , suchý pastel, lak na vlasy, lepidlo na papír, pastelky apod.). Nemusíte je shánět a nosit s sebou. 

 • V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě.
 • Malé občerstvení (káva, čaj a něco drobného k zakousnutí).

Datum

24. října 2024
Kurz je plně obsazen

Čas

9:00 - 16:15

Cena

2 600 Kč

Akreditováno

Název: Základy arteterapie pro sociální služby
Číslo: A2023/1149-SP/PC/PP

Kategorie

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Petra Vorlová
   Petra Vorlová

   Petra působí v Karlovarském kraji jako terapeut v sociálních službách. Kromě arteterapie, která je její prací a zároveň i velkým koníčkem, se věnuje terapii smíchem a terapii hrou v pískovišti. Stále se ráda učí a objevuje nové způsoby práce s člověkem tak, aby se cítil duševně v pohodě. Ve volném čase se věnuje vlastní výtvarné tvorbě, sbírá bylinky a kromě čajů vyrábí i různé jiné bylinné produkty. Ráda se jen tak prochází a pozoruje svět. Miluje plavání a jógu.

   Vzdělání:

   – JČU České budějovice, studijní program psychologie – obor arteterapie
   – UJEP Ústí nad Labem – doplňující pedagogické studium pro vychovatele a speciální pedagogika
   – PVŠPS – Pražská psychoterapeutická fakulta – tříleté studium teorie psychoterapie
   – SUR – pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinově dynamické psychoterapii

   Kurzy a další vzdělávací akce:

   2000 – vzdělávací středisko Dům U Slunce, Plzeň – Základy psychologie – 90 hod.
   2002 – Ak.mal. Kamila Ženatá – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků – 100hod.
   2003 – o.s. Prev-Centrum Cheb – Kurz pro lektory programů primární prevence na ZŠ – 50hod.
   2004 – o.s. Prev-Centrum Praha – Kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek – 95 hod.
   2006 – 2010 – FF UK Praha – Psychologie – studium nedokončeno
   2007 – o.s. Sananim – Letní škola poradenství – kurz
   2008 – o.s. Kotec – Vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách
   2009 – týdenní výcvikový kurz arteterapie při Ped Fa JČU České Budějovice
   2014 – Centrum náhradní rodinné péče Praha, využití arteterapie při práci s pěstounskou rodinou, 14 hod.
   2017 – Akademie soc. umění Tabor – arteterapie pro pracovníky v soc. službách,16hod.
   2018 – Akademie soc. umění Tabor – Rytmus jako tvořivý element – 16hod.
   2018 – 2019 – Akademi soc. umění Tabor – 1. ročník studia antroposofické arteterapie
   2020 – Institut psychoter. uměním – Využití arteterapie a artefiletiky v soc. službách – 8hod.
   2021 – Institu psychoter. Uměním – Arteterapie a aktivizace klienta – 8 hod.
   2022 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti -úvodní kurz – 8 hod.
   2022 – Lucie Bezděková Lauermanová – Kurz instruktorem jógy smíchu – 15 hod.
   2022 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – osobní zdroje – 8 hod.
   2023 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – obraz rodiny – 8 hod.
   2023 – Sandtray – institut terapie hrou v pískovišti – práce s tělem – 8 hod.

   Praxe:

   2000 – 2002 – PN Dobřany – psychoterapeut-vychovatel
   2002 – 2006 – DD Cheb – vychovatel-terapeut
   2006 – 2013 – o.s. Kotec- kontaktní a poradenský pracovník K-centrum Cheb, realizátor programů primární prevence soc.pat. jevů na ZŠ
   2013 – 2014 – Diecézní charita Plzeň, pobočka Cheb – pracovník v soc. službách
   2014 – 2018 – Útočiště o.p.s. Cheb – pracovník v soc. službách
   2019 – doposud – Rytmus – od klienta k občanovi – terapeut v sociálních službách

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: